Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Aiheet - hss-kobolt

Sivuja: [1]
1
Rakensin peilipalvelimen, ubuntu 12.04.2 asennuksen päälle.
Peili näyttää toimivan, ja koneiden pakettilistausten päivitys toimii. Myös asiakaskoneiden päivitykset näyttäisi toimivan, mutta:

On vain yksi kysymys.
Kuinka voisin saada varmuuden siitä, että peilin kaikki tiedostot ovat ehjiä. Kuinka tarkistaa kerralla kaikkien peilattujen tiedostojen MD5 summat verraten ne lähdepalvelimien vastineisiin?

Tiedostoista osa oli ladattu omassa koneessani jo aiemmin saman /etc/apt/mirror.list tiedoston asetuksilla jota myöhemmin päivitin. Mutta koska siirsin kaiken, reilut 80Gt toiseen koneeseen kopioimalla ja monen latauskerran olin joutunu aiemmin keskeyttämään kun tarvi (hitaan) netin kaistan muuhun.

Toimisiko md5 summat sisältävien tiedostojen harkittu tuhoaminen tms.
Koodia: [Valitse]
/var/spool/apt-mirror/var/
-hakemistosta? Vai onko tähän joku valmis ratkaisu jolla esim komento:

Koodia: [Valitse]
sudo apt-mirror
saadaan tilanteeseen, jossa se tarkistaa kaikki peilatut tiedostot saadakseen selville mitkä tiedostoista on jo olemassa ja ehjiä? Kenties jopa auttaisi tuhoamaan vialliset ja hakisi tilalle ehjät.

ei realistista tarkistaa kaikkia 111650 kpl käsin.

pala oppaasta:

Koodia: [Valitse]
man apt-mirror
Koodia: [Valitse]
      /var/spool/apt-mirror/mirror
               Mirror places here

       /var/spool/apt-mirror/skel
               Place for temporarily downloaded indexes

       /var/spool/apt-mirror/var
               Log files placed here. URLs and MD5 summs also here.

EDIT:

Hoksasin tuon varmistuksen lopulta itse, kirjoittamani skripti:

Koodia: [Valitse]
cd /home/user
rm /home/user/mirror-poistettavat.txt
md5deep -r /var/spool/apt-mirror/mirror/*.com -x /var/spool/apt-mirror/var/MD5 > /home/user/mirror-poistettavat.txt

2
Olen rakentanut ubuntu 8.04 (hardy) palvelimen, joka mittaa maidontuottajalle maitosäiliön lämpötilaa tunnin välein, lokitiedostoihin vuorokausittain ja kuukausittain sekä MYSQL tietokantaan 10 min välein, joita voi tutkia palvelimessa olevalla DTGRAPH sovellutuksella.

Palvelin toimii suht. moitteettomasti. Ongelma on eniten se, ettei kone käynnisty täysin takuuvarmasti kuukausien kuluessa ilman tarkkailua. Nähtävästi kiintolevyn tarkistus jää kysymään käyttäjältä mitä tehdään, eikä se käy palvelimessa johon ei olla yhteydessä kuin tiedon tulostuksen yhteydessä. Toinen ongelma on anturin
DS18S20+ erottelukyky.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf Sen pienin mahdollinen esitystarkkuus on käytännössä 0,5 astetta.
Parannusehdotuksia kaipaan.

Ensinnäkin kelpaako anturi DS18B20 ilman mitään muutoksia kunhan vain vaihdetaan? TODNÄK käy.

datasivu:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf

Tämän erottelukyky on kuitenkin binäärinä 0.0625 astetta (oletusresoluutio on 12 bittiä virran kytkeytyessä), kun aiemmassa se on 0,5 astetta (9 bittiä).

Ero on varsin merkittävä.

Pastaan tähän skriptit + infoa. Skriptien ajastus on asetettu webminin osiossa "System" --> "Scheduled Cron Jobs".

konfiguraatiot lokeja varten:

digitemp-kk-lokiin.conf:
Koodia: [Valitse]
TTY /dev/ttyS0
LOG_TYPE 1
LOG_FILE /var/www/LOKI/kuluva-kk/data.txt
LOG_FORMAT "<CENTER>%d.%m.%Y klo: %H:%M -- <B> %.1C </B> astetta.</CENTER>"
SENSORS 1
ROM 0 0x10 0xBA 0x4D 0x83 0x01 0x08 0x00 0xBA

digitemp-pvm-lokiin.conf
Koodia: [Valitse]
TTY /dev/ttyS0
LOG_TYPE 1
LOG_FILE /var/www/LOKI/kuluva-pv/data.txt
LOG_FORMAT "<CENTER>%d.%m.%Y klo: %H:%M -- <B> %.1C </B> astetta.</CENTER>"
SENSORS 1
ROM 0 0x10 0xBA 0x4D 0x83 0x01 0x08 0x00 0xBA

Siirtoskriptit:

kuukausilokille:
Koodia: [Valitse]
#!/bin/bash

perushakemisto=/var/www/LOKI/HISTORIA/

mkdir $perushakemisto

ToinenOsa=$(date +kuukausi-lokit-%Y)/
mkdir $perushakemisto$ToinenOsa

loppuosa=$perushakemisto$ToinenOsa$(date +%m)$(date +-%Y)/

mkdir $loppuosa

cp /var/www/LOKI/kuluva-pv/index.php /var/www/LOKI/kuluva-kk/
mv /var/www/LOKI/kuluva-kk/data.txt $loppuosa
cp /var/www/LOKI/kuluva-kk/index.php $loppuosaexit 0

päiväkohtaiselle lokille:
Koodia: [Valitse]
#!/bin/bash

perushakemisto=/var/www/LOKI/HISTORIA/
mkdir $perushakemisto

vuosihakemisto=$perushakemisto$(date +pvm-lokit-%Y)/
mkdir $vuosihakemisto

KKhakemisto=$vuosihakemisto$(date +%m-%Y)/
mkdir $KKhakemisto

PVhakemisto=$KKhakemisto$(date +%d-%m-%Y)/
mkdir $PVhakemisto

mv /var/www/LOKI/kuluva-pv/data.txt $PVhakemisto
cp /var/www/LOKI/kuluva-pv/index.php $PVhakemisto

exit 0

Konfiguraatio MYSQL tietokannalle:

digitemp-mysql.conf
Koodia: [Valitse]
TTY /dev/ttyS0
LOG_TYPE 1
SENSORS 1
ROM 0 0x10 0xBA 0x4D 0x83 0x01 0x08 0x00 0xBA


Tietokannan kirjausskripti:

digitemp_mysql.pl
Koodia: [Valitse]
#!/usr/bin/perl -W

# DigiTemp MySQL logging script
# Copyright 2002 by Brian C. Lane <bcl@brianlane.com>
# All Rights Reserved
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
# Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
# any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
# ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
# more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License along
# with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
# 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA
#
# -------------------------[ HISTORY ]-------------------------------------
# 08/18/2002  Putting together this MySQL logging script for the new
# bcl         release of DigiTemp.
#
# -------------------------------------------------------------------------
#CREATE table digitemp (
#   dtKey int(11) NOT NULL auto_increment,
#   time timestamp NOT NULL,
#   SerialNumber varchar(17) NOT NULL,
#   Fahrenheit decimal(3,2) NOT NULL,
#   PRIMARY KEY (dtKey),
#   KEY serial_key (SerialNumber),
#   KEY time_key (time)
# );

# GRANT SELECT,INSERT ON digitemp.* TO dt_logger@localhost;
# IDENTIFIED BY '';
#
# -------------------------------------------------------------------------

use DBI;

# Database info
my $db_name     = "stats";
my $db_user     = "dtgraph";
my $db_pass     = "";


# The DigiTemp Configuration file to use
my $digitemp_rcfile = "/usr/digitemp-mysql.conf";
my $digitemp_binary = "/usr/bin/digitemp";
# EDELLINEN OLI /usr/local/bin/digitemp JA ON NYT MUUTETTU!

my $debug = 0;
my $var1 = shift;
if (defined($var1) && $var1 eq 'debug') {
    $debug = 1;
    print "Debug moodi on nyt päällä\n";
}


# Connect to the database
my $dbh = DBI->connect("dbi:mysql:$db_name","$db_user","$db_pass")
          or die "I cannot connect to dbi:mysql:$db_name as $db_user - $DBI::errstr\n";


# Gather information from DigiTemp
# Read the output from digitemp
# Output in form SerialNumber<SPACE>Temperature in Fahrenheit# -------------------------------------------------------------------------------------------------------


#print "Starttaan digitemp -ohjelman...\n";

open( DIGITEMP, "$digitemp_binary -q -a -o\"%R %.2F\" -c $digitemp_rcfile |" );

#print "Alan lukea asteet portista\n";

while( <DIGITEMP> )
{
  print "$_\n" if($debug);
  chomp;

  ($serialnumber,$temperature) = split(/ /);

  #Safety limits: erroneous data tends to be very high or very low
  #This usually happens when the sensor is having trouble (water, bad connection)
  if ($temperature < -80 || $temperature > 180) {
      print "Erroneous data for $serialnumber: $temperature ... Skipping";
      #continue;
  } else {
      $sql="INSERT INTO digitemp SET SerialNumber='$serialnumber',Fahrenheit=$temperature";
      print "SQL: $sql\n" if($debug);
      $dbh->do($sql) or die "Can't execute statement $sql because: $DBI::errstr";
  }
}

close( DIGITEMP );

$dbh->disconnect;


Ehdollinen uudelleenkäynnistys koko koneelle:
(uudelleenkäynnistys toteutuu mikäli kumpaa tahansa lokitiedostoa on muokattu viimeksi yli 3 tuntia sitten)
Koodia: [Valitse]
#!/bin/bash

if [ -f /var/www/LOKI/kuluva-pv/data.txt ] && [ -f /var/www/LOKI/kuluva-kk/data.txt ];
then

# molemmat ovat olemassa ja ovat tiedostoina.

pvlokiviive=$(stat -c %Y /var/www/LOKI/kuluva-pv/data.txt)
kklokiviive=$(stat -c %Y /var/www/LOKI/kuluva-kk/data.txt)

nyt=$(date +%s)

pverotus=$(($nyt - $pvlokiviive))
kkerotus=$(($nyt - $kklokiviive))

# sekunteina kolme tuntia on 10800
max=10800

function uusitarttaus {
                echo Kirjaan vikalokiin ja käynnistän koko koneen uudelleen nyt.
                vikalokiwriter.cgi
kirjaa-loki.sh
                echo odotan 10 sekuntia ja sit reboot
                sleep 10
                reboot
}

if [ $pverotus -gt $max ];
then
echo
echo Päiväloki on $pverotus sekuntia vanha. maksimi on $max
echo
echo kk-loki kirjattu $kkerotus sekuntia sitten.
echo pv-loki kirjattu $pverotus sekuntia sitten.
uusitarttaus

elif [ $kkerotus -gt $max ];
then
echo
echo Kuukausiloki on $kkerotus sekuntia vanha. maksimi on $max
echo
echo kk-loki kirjattu $kkerotus sekuntia sitten.
echo pv-loki kirjattu $pverotus sekuntia sitten.
uusitarttaus
else
echo
echo kk-loki kirjattu $kkerotus sekuntia sitten.
echo pv-loki kirjattu $pverotus sekuntia sitten.
echo Jos $max sekuntia ylittyy, palvelin käynnistyy uudelleen.
echo
#digitemp -a -q -o"pvm: %d.%m.%Y ---- klo: %H:%M  ----- %.1C astetta "
echo
fi


else
echo AINAKIN TOINEN KIRJAUSLOKI PUUTTUU. SUORITAN YLIMÄÄRÄISEN MITTAUKSEN KUMPAANKIN LOKIIN.
kirjaa-loki.sh
fi

Seuraava skripti sattuu olemaan PHP toteutus, koska en viitsinyt alkaa rakentamaan samasta bash versiota.

vikalokiwriter.cgi
Koodia: [Valitse]
#!/usr/bin/php
<?php
$pvdata 
"/var/www/LOKI/kuluva-pv/data.txt"// esittely


//jatketaan tiedon keruuta, jos tiedosto on olemassa
if (file_exists($pvdata)) {
   
//luetaan tiedoston muokkausaika, sekä lasketaan sen ja nykyhetken erotus
   
$muokkausaika filemtime($pvdata);
   
$nyt_aika date("U");
   
$erotus = ("$nyt_aika"$muokkausaika");

// luodaan kokonaislukumuuttujat aikaa varten
$vuorokausina = (integer) ("$erotus86400); // valmis kokonaisluku
$tunteina = (integer) (("$erotus86400) / 3600); // valmis kokonaisluku
$minuutteina = (integer) (("$erotus3600) / 60); // valmis kokonaisluku
$sekunteina = (integer) (("$erotus60) / 1); // valmis kokonaisluku

// tämän tiedoston suoritusta ei ole ajastettu.
// tämän tiedoston suorittaa vain /usr/bin/ehdollinen-reboot.sh

// seuraava ehto on poistettu siksi, että tämä tiedosto lisää vikalokiin tekstiä
// aina, kun tämä suoritetaan.
// if (($erotus) > 10800) { // onko muokattu yli kolme tuntia sitten (= 10800 sekuntia)
{
//jatketaan, jos vikaloki.txt on olemassa
if (file_exists("/var/www/vikaloki/vikaloki.txt")) {
//avataan vikaloki kirjoitustilassa ja kirjoitus aloitetaan tiedoston lopusta.
$vikalokifile fopen("/var/www/vikaloki/vikaloki.txt""a");
//kirjoitetaan tiedostoon tietorivi; \n tarkoittaa rivinvaihtoa
fwrite($vikalokifile"Aika: ".date("d.m.Y H:i:s")." - Vian kesto:  $vuorokausina vrk $tunteina h $minuutteina min $sekunteina s.\n Palvelin k&auml;ynnistetty uudelleen.\n\n");
//suljetaan tiedosto
fclose($vikalokifile);
}
}}
?>

kirjaa-loki.sh
Koodia: [Valitse]
digitemp -a -q -c /etc/digitemp-pvm-lokiin.conf -o"%d.%m.%Y klo: %H:%M   %.1C  "
digitemp -a -q -c /etc/digitemp-kk-lokiin.conf  -o"%d.%m.%Y klo: %H:%M   %.1C  "

Lokitiedoston muotoileva PHP-sivu (kopioidaan lokisiirtojen yhteydessä kohdehakemistoihin):

index.php
Koodia: [Valitse]
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-15">
<TITLE>Tilatankin L&#228;mp&#246;tila</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<CENTER><TT>
<B><FONT style="color: #000000;background: #BFBFFF;">0,5 &#176;C ja alle</FONT></NOBRT></B>
<B><FONT style="color: #000000;background: #BFFFBF;">0,5 ... 1,9 &#176;C</FONT></NOBRT></B>
<B><FONT style="color: #000000;background: #FFFFBF;">2,0 ... 3,4 &#176;C</FONT></NOBRT></B>
<B><FONT style="color: #000000;background: #FFBFBF;">3,5 &#176;C ja yli</FONT></NOBRT></B>
</CENTER></TT>
<BR>
<CENTER>
<H5>Tilatankin L&#228;mp&#246;tilat:<BR>
<BR>
Matti Meikäläinen<BR></H5>
</CENTER>

<?php
//käsiteltävä tiedosto
$tiedosto "data.txt";
//jatketaan, jos tiedosto on olemassa
if (file_exists($tiedosto)) { 
//luetaan tiedoston muokkausaika muuttujaan 
$kirjoitusaika filemtime($tiedosto); 
//avataan tiedosto lukutilassa
$tekstirivi fopen($tiedosto"r");
//nollataan rivinumerolaskuri
$i 0;

echo 
"<TT><CENTER>\n";

//luetaan rivejä, kunnes tiedosto loppuu
while (!feof($tekstirivi)) {
   
//luetaan rivin teksti muuttujaan $rivi
   
$rivi fgets($tekstirivi100);

// luetaan rivistä tiedot lämpötilasta ja ajasta omiin muuttujiin
$lampotila substr("$rivi"244); // Antaa rivin alusta lukien merkit 24, 25, 26 ja 27.
$aika substr("$rivi"021); // Antaa riviltä merkit rivin alusta aina 21:een.

//rivin tulostus alkaa
// tarkistan lämpötilan olemassaolon eka
if ($lampotila) { // vasta nyt tulostan


if ($lampotila >= 3.5) { // punaisella
echo "<NOBRT><BR>$aika - <B>",'<FONT style="color: #000000;background: #FFBFBF;">',"$lampotila &#38;#176;C</FONT></NOBRT></B>\n";
// punainen loppuu

if (($lampotila >= 2.0) and ($lampotila 3.5)) { // keltaisella
echo "<NOBRT><BR>$aika - <B>",'<FONT style="color: #000000;background: #FFFFBF;">',"$lampotila &#38;#176;C</FONT></NOBRT></B>\n";
// keltaisen loppu

if (($lampotila >= 0.5) and ($lampotila 2.0)) { // vihrealla
echo "<NOBRT><BR>$aika - <B>",'<FONT style="color: #000000;background: #BFFFBF;">',"$lampotila &#38;#176;C</FONT></NOBRT></B>\n";
// vihrean loppu

if ($lampotila 0.5) { // sininen
echo "<NOBRT><BR>$aika - <B>",'<FONT style="color: #000000;background: #BFBFFF;">',"$lampotila &#38;#176;C</FONT></NOBRT></B>\n";
// sininen

// lämpötilan olemassaolon tarkistuksen päättyminen


   //kasvatetaan laskuria
   
$i++;  
}


   echo 
"</TT></CENTER>\n\n";
   
//tulostetaan viimeinen tallennushetki
//   echo "<CENTER><H6>Tuorein lokimuutos: " . date("d.m.Y H:i:s", $kirjoitusaika). ".<BR></H6></CENTER>"; 
//   echo "<CENTER><TT>muotoilu p&#38;#228;ivitetty ".date("d.m.Y H:i:s", (filemtime("index.php")))."</TT></CENTER>";

//   ei tiedä toimiiko edellinen kun tätä sivua kopioidaan lokiin.

//suljetaan tiedosto
fclose($tekstirivi);

} else {
   echo 
"<TT><CENTER>Tiedostoa data.txt ei ole olemassa t&#38;#228;ss&#38;#228; hakemistossa.</CENTER></TT>";
   echo 
"<TT><CENTER>T&#38;#228;h&#38;#228;n hakemistoon ei ole tallennettu l&#38;#228;mp&#38;#246;tilatietoja.</CENTER></TT>";

?>


<CENTER><H5><TT>
<a href="data.txt" title="T&#228;st&#228; linkist&#228; muotoilematon raakaloki" onmouseover="self.status='T&#228;st&#228; linkist&#228; muotoilematon raakaloki'; return true">data.txt</a>
</TT></H5></CENTER><BR>

</BODY>
</HTML>

lokilähde, jota muotoillaan:

data.txt
Koodia: [Valitse]
03.04.2009 klo: 17:00   -1.2
03.04.2009 klo: 18:00   0.0 
03.04.2009 klo: 19:00   0.1 
03.04.2009 klo: 00:00   0.7 
03.04.2009 klo: 01:00   0.8 
03.04.2009 klo: 02:00   1.2 
03.04.2009 klo: 12:00   2.0 
03.04.2009 klo: 13:00   3.4 
03.04.2009 klo: 14:00   4.8 
03.04.2009 klo: 15:00   1.0 
03.04.2009 klo: 16:00   6.2 
03.04.2009 klo: 00:00   0.7 

3
Ubuntu tietokoneissa / suomi24 chat ei toimi lainkaan.
« : 05.04.09 - klo:00.08 »
Koko tällä foorumilla ei löydy mitään tuloksia tästä ainakaan palvelinnimien avulla eikä haulla "suomi24 chat"

Meillä on ollu kauan ongelmana, ettei suomi24 chat toimi lainkaan.
Syytä en tiedä, vaikka välipalvelimen olen poistanu käytöstä kokonaan, tai kuten heidän ohjeissa mainitaan,

http://chat.suomi24.fi/ohje/#proxy

on seuraaville palvelimille oltava suora yhteys ilman välipalvelinta:

http://chatserver.suomi24.fi:8080
http://chatserver2.suomi24.fi:8080

Kuinka tämän voisi korjata?

Käytän elisan 3G-tikkua, jolle usb laitteiden listaus tulostaa tiedoksi:

Koodia: [Valitse]
Bus 001 Device 003: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E620 USB Modem
Komento:

Koodia: [Valitse]
iptables -L
tulostaa seuraavaa:

Koodia: [Valitse]
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

ongelma on ollu aina nettitikun kanssa.

4
Toimiiko kyseinen kortti ubuntussa?

Kortti osoitteessa:

http://www.netikka.net/novalane/index.php?productID=23

Verkkokauppa: http://www.netikka.net/novalane

5
Itselläni Gutsy 7.10
ja tietokantapalvelin rakenteilla.

Oppaassa, osoitteessa:

http://wiki.ubuntu-fi.org/LAMP_Asennus

on ilmeisesti virhe komennossa, jossa asennetaan ensimmäisiä paketteja.

Seuraavaa pakettia ei löydy:

Koodia: [Valitse]
lib-apache2-aut-mysql
Sensijaan toisaalla, eli:
https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP

 mainittu:
Koodia: [Valitse]
libapache2-mod-auth-mysql
löytyy normaalisti.

Onko kyse virheellisestä tiedosta? ...Korjattava?
Kaikki muu nimittäin toimii normaalisti asennettaessa ja silti edes google ei löydä tuota pakettia kuin VAIN tuolta sivulta.

Mun /etc/apt/sources.list tiedoston sisältö on seuraava:
# --------------------------------------------- ALKU ---------------------------------------------

deb cdrom:[Ubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016)]/ gutsy main restricted
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main restricted #Added by software-properties
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.


# PAKETTIVARASTOLISTAUS X/K/UBUNTU 7.10 (gutsy)

# Listaus ottaa käyttöön seuraavat pakettivarastot:
# - main
# - restricted
# - universe
# - multiverse
# - backports ......... POISTETTU KÄYTÖSTÄ ITSE...
# - medibuntu

## VIRALLISET PAKETTILÄHTEET
deb http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main universe restricted multiverse
deb-src http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy main universe restricted multiverse #Added by software-properties

## Päivitykset
deb http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-updates main restricted universe multiverse #Added by software-properties
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu gutsy-security main restricted universe multiverse #Added by software-properties

## Backports - ohjelmien uudempia versioita, joita ei välttämättä ole testattu tarpeeksi
## deb http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse
## deb-src http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu/ gutsy-backports main restricted universe multiverse

## YHTEISÖN YLLÄPITÄMÄT PAKETTILÄHTEET


## KOLMANNEN OSAPUOLEN EPÄVIRALLISET PAKETTILÄHTEET: MEDIBUNTU
deb http://packages.medibuntu.org/ gutsy free non-free
deb-src http://packages.medibuntu.org/ gutsy free non-free

## CANONICAL: (mm. realplayer)
deb http://archive.canonical.com/ gutsy partner

# MOBlock repository:
deb http://moblock-deb.sourceforge.net/debian gutsy main
deb-src http://moblock-deb.sourceforge.net/debian gutsy main

# Skype repository:
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free

# Swiftfox repository:
deb http://getswiftfox.com/builds/debian unstable non-free

# --------------------------------------------- LOPPU ---------------------------------------------


Sivuja: [1]