Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Viestit - Jupro

Sivuja: [1] 2
1
Näitä tullut kokeiltua: Ext4, Ext2,Ntfs ja Fat32.

2
Taas näyttää Tokmannilla olevan MAXELL Venture 32 GB USB-muistitikkuja tarjouksessa.

https://www.tokmanni.fi/venture-usb-muistitikku-32-gb-4902580723408

Vuosi sitten ostin noita ensin yhden ja se toimi " ihan hyvin" Linux Mint koneissa, LG: n älytelkussa ja vanhassa läppärissä win7: lla.

Joten ostin niitä kaksi lisää, mutta niihin ei pystynytkään tallentamaan kuin yhden gigan verran dataa Linux Mint koneissa.

Mutta vanhalla läppärillä win7: lla voi tallentaa tikun täyteen ja katsella vaikka mkv- tiedostoja telkulla tai Linux koneilla.

Tota win7: aa ei ole juurikaan käytetty ja ei kertaakaan päivitetty.

Onko kellään enempi tietoa asiasta, eli saisiko noita tikkuja toimimaan jollain keinolla Linux- koneilla?

3
Kyllähän tätä on nyt tullut viimeaikoina käynnisteltyä ihan tarpeeksi.

Tässä /etc/systemd/journald.conf tiedoston sisältö.

Lainaus
#  This file is part of systemd.
#
#  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
#  under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
#  the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
#  (at your option) any later version.
#
# Entries in this file show the compile time defaults.
# You can change settings by editing this file.
# Defaults can be restored by simply deleting this file.
#
# See journald.conf(5) for details.

[Journal]
#Storage=auto
#Compress=yes
#Seal=yes
#SplitMode=uid
#SyncIntervalSec=5m
#RateLimitIntervalSec=30s
#RateLimitBurst=10000
#SystemMaxUse=50M
#SystemKeepFree=
#SystemMaxFileSize=
#SystemMaxFiles=100
#RuntimeMaxUse=
#RuntimeKeepFree=
#RuntimeMaxFileSize=
#RuntimeMaxFiles=100
#MaxRetentionSec=
#MaxFileSec=1month
#ForwardToSyslog=no
#ForwardToKMsg=no
#ForwardToConsole=no
#ForwardToWall=yes
#TTYPath=/dev/console
#MaxLevelStore=debug
#MaxLevelSyslog=debug
#MaxLevelKMsg=notice
#MaxLevelConsole=info
#MaxLevelWall=emerg
#LineMax=48K
#ReadKMsg=yes

4
nm kirjoitti tuolla ylempänä näin.

Lainaus
Kun asetus on lisätty ja tiedosto tallennettu, voit joko käynnistää järjestelmän uudelleen tai ladata Systemd:n asetukset uudelleen lennossa:

Koodia: [Valitse]
Lainaus

sudo systemd daemon-reload


Muokattu: Tekstin ulkoasua.

5
Kyllä noi asetukset tuli muutettua heti, mutta logitti silti.

Uusi kerneli tuli ihan päivitysten kautta, joten täytyy toivoa, että wifi- ajuri ongelma olisi siinä korjattu.

Toisaalta kone on nykyään aina suspend- tilassa öisin ja silloin kun en ole paikalla.

6
Lokitus siis alkoi Sep 18 14:22:15 ja loppui koneen hyytymiseen Sep 18 14:25:01 ja tässä login viimeiset rivit.


Lainaus
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098138] wlp58s0:  Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098157] WARNING: CPU: 3 PID: 272834 at net/mac80211/driver-ops.h:17 drv_sta_state+0x254/0x3f0 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098158] Modules linked in: xt_recent thunderbolt ufs qnx4 hfsplus hfs minix ntfs msdos jfs xfs ccm rfcomm snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic ledtrig_audio snd_hda_intel snd_intel_dspcfg snd_hda_codec intel_rapl_msr snd_hda_core snd_hwdep snd_pcm cmac algif_hash algif_skcipher af_alg bnep snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_rawmidi mei_hdcp snd_seq intel_rapl_common x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp kvm_intel snd_seq_device nls_iso8859_1 snd_timer iwlmvm kvm mac80211 libarc4 rapl intel_cstate btusb iwlwifi btrtl snd wmi_bmof rtsx_pci_ms btbcm btintel bluetooth intel_wmi_thunderbolt input_leds memstick cfg80211 soundcore ecdh_generic ecc mei_me intel_xhci_usb_role_switch mei ir_rc6_decoder roles intel_pch_thermal rc_rc6_mce ite_cir rc_core mac_hid acpi_pad nf_log_ipv6 ip6t_REJECT nf_reject_ipv6 xt_hl ip6t_rt nf_log_ipv4 nf_log_common ipt_REJECT nf_reject_ipv4 xt_LOG xt_limit xt_addrtype xt_tcpudp sch_fq_codel xt_conntrack nf_conntrack
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098176]  nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 parport_pc ppdev ip6table_filter ip6_tables lp iptable_filter parport bpfilter ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq libcrc32c dm_mirror dm_region_hash dm_log mmc_block hid_generic usbhid hid i915 crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel i2c_algo_bit rtsx_pci_sdmmc drm_kms_helper aesni_intel syscopyarea sysfillrect sysimgblt fb_sys_fops crypto_simd cryptd ahci glue_helper e1000e i2c_i801 rtsx_pci drm libahci wmi video
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098188] CPU: 3 PID: 272834 Comm: kworker/u8:1 Tainted: G        W         5.4.0-47-generic #51-Ubuntu
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098189] Hardware name:  /NUC7i7BNB, BIOS BNKBL357.86A.0050.2017.0816.2002 08/16/2017
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098200] Workqueue: phy0 ieee80211_csa_connection_drop_work [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098212] RIP: 0010:drv_sta_state+0x254/0x3f0 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098215] Code: 00 45 31 ed e9 66 fe ff ff 48 8b 83 78 04 00 00 48 8d b3 98 04 00 00 48 c7 c7 c8 88 e2 c0 48 85 c0 48 0f 45 f0 e8 37 a1 ef f8 <0f> 0b 41 bd fb ff ff ff e9 3d fe ff ff 65 8b 05 e8 8c 26 3f 89 c0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098217] RSP: 0018:ffffac6004607c98 EFLAGS: 00010282
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098220] RAX: 0000000000000000 RBX: ffff92ee2602c8c0 RCX: 0000000000000006
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098223] RDX: 0000000000000007 RSI: 0000000000000082 RDI: ffff92ee36b978c0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098225] RBP: ffffac6004607cd0 R08: 00000000027868b9 R09: 0000000000000004
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098228] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000001 R12: ffff92ee25e887a0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098230] R13: ffff92ee25e887a0 R14: 0000000000000004 R15: ffff92ee25e88d68
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098233] FS:  0000000000000000(0000) GS:ffff92ee36b80000(0000) knlGS:0000000000000000
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098235] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098237] CR2: 00007f2d07d1490c CR3: 000000026b9f2002 CR4: 00000000003606e0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098240] Call Trace:
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098253]  sta_info_move_state+0x276/0x370 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098260]  __sta_info_destroy_part2+0x2f/0x180 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098268]  __sta_info_flush+0x128/0x180 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098277]  ieee80211_set_disassoc+0xc0/0x5f0 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098279]  ? _raw_spin_unlock_bh+0x1e/0x20
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098288]  __ieee80211_disconnect+0x86/0x120 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098296]  ieee80211_csa_connection_drop_work+0x15/0x20 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098299]  process_one_work+0x1eb/0x3b0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098302]  worker_thread+0x4d/0x400
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098304]  kthread+0x104/0x140
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098306]  ? process_one_work+0x3b0/0x3b0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098307]  ? kthread_park+0x90/0x90
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098308]  ret_from_fork+0x35/0x40
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098309] ---[ end trace 194462e75fcc9a8e ]---
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098318] ------------[ cut here ]------------
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098319] wlp58s0:  Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098338] WARNING: CPU: 3 PID: 272834 at net/mac80211/driver-ops.h:17 drv_sta_state+0x254/0x3f0 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098338] Modules linked in: xt_recent thunderbolt ufs qnx4 hfsplus hfs minix ntfs msdos jfs xfs ccm rfcomm snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic ledtrig_audio snd_hda_intel snd_intel_dspcfg snd_hda_codec intel_rapl_msr snd_hda_core snd_hwdep snd_pcm cmac algif_hash algif_skcipher af_alg bnep snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_rawmidi mei_hdcp snd_seq intel_rapl_common x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp kvm_intel snd_seq_device nls_iso8859_1 snd_timer iwlmvm kvm mac80211 libarc4 rapl intel_cstate btusb iwlwifi btrtl snd wmi_bmof rtsx_pci_ms btbcm btintel bluetooth intel_wmi_thunderbolt input_leds memstick cfg80211 soundcore ecdh_generic ecc mei_me intel_xhci_usb_role_switch mei ir_rc6_decoder roles intel_pch_thermal rc_rc6_mce ite_cir rc_core mac_hid acpi_pad nf_log_ipv6 ip6t_REJECT nf_reject_ipv6 xt_hl ip6t_rt nf_log_ipv4 nf_log_common ipt_REJECT nf_reject_ipv4 xt_LOG xt_limit xt_addrtype xt_tcpudp sch_fq_codel xt_conntrack nf_conntrack
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098357]  nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 parport_pc ppdev ip6table_filter ip6_tables lp iptable_filter parport bpfilter ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq libcrc32c dm_mirror dm_region_hash dm_log mmc_block hid_generic usbhid hid i915 crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel i2c_algo_bit rtsx_pci_sdmmc drm_kms_helper aesni_intel syscopyarea sysfillrect sysimgblt fb_sys_fops crypto_simd cryptd ahci glue_helper e1000e i2c_i801 rtsx_pci drm libahci wmi video
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098369] CPU: 3 PID: 272834 Comm: kworker/u8:1 Tainted: G        W         5.4.0-47-generic #51-Ubuntu
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098369] Hardware name:  /NUC7i7BNB, BIOS BNKBL357.86A.0050.2017.0816.2002 08/16/2017
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098381] Workqueue: phy0 ieee80211_csa_connection_drop_work [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098393] RIP: 0010:drv_sta_state+0x254/0x3f0 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098396] Code: 00 45 31 ed e9 66 fe ff ff 48 8b 83 78 04 00 00 48 8d b3 98 04 00 00 48 c7 c7 c8 88 e2 c0 48 85 c0 48 0f 45 f0 e8 37 a1 ef f8 <0f> 0b 41 bd fb ff ff ff e9 3d fe ff ff 65 8b 05 e8 8c 26 3f 89 c0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098398] RSP: 0018:ffffac6004607c98 EFLAGS: 00010282
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098401] RAX: 0000000000000000 RBX: ffff92ee2602c8c0 RCX: 0000000000000006
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098404] RDX: 0000000000000007 RSI: 0000000000000082 RDI: ffff92ee36b978c0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098406] RBP: ffffac6004607cd0 R08: 00000000027868db R09: 0000000000000004
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098408] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000001 R12: ffff92ee25e887a0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098411] R13: ffff92ee25e887a0 R14: 0000000000000004 R15: ffff92ee25e88d68
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098413] FS:  0000000000000000(0000) GS:ffff92ee36b80000(0000) knlGS:0000000000000000
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098416] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098419] CR2: 00007f2d07d1490c CR3: 000000026b9f2002 CR4: 00000000003606e0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098422] Call Trace:
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098433]  sta_info_move_state+0x276/0x370 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098441]  __sta_info_destroy_part2+0x2f/0x180 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098448]  __sta_info_flush+0x128/0x180 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098457]  ieee80211_set_disassoc+0xc0/0x5f0 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098460]  ? _raw_spin_unlock_bh+0x1e/0x20
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098468]  __ieee80211_disconnect+0x86/0x120 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098477]  ieee80211_csa_connection_drop_work+0x15/0x20 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098479]  process_one_work+0x1eb/0x3b0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098482]  worker_thread+0x4d/0x400
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098485]  kthread+0x104/0x140
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098486]  ? process_one_work+0x3b0/0x3b0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098487]  ? kthread_park+0x90/0x90
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098488]  ret_from_fork+0x35/0x40
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098489] ---[ end trace 194462e75fcc9a8f ]---
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098499] ------------[ cut here ]------------
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098499] wlp58s0:  Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098518] WARNING: CPU: 3 PID: 272834 at net/mac80211/driver-ops.h:17 drv_sta_state+0x254/0x3f0 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098519] Modules linked in: xt_recent thunderbolt ufs qnx4 hfsplus hfs minix ntfs msdos jfs xfs ccm rfcomm snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic ledtrig_audio snd_hda_intel snd_intel_dspcfg snd_hda_codec intel_rapl_msr snd_hda_core snd_hwdep snd_pcm cmac algif_hash algif_skcipher af_alg bnep snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_rawmidi mei_hdcp snd_seq intel_rapl_common x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp kvm_intel snd_seq_device nls_iso8859_1 snd_timer iwlmvm kvm mac80211 libarc4 rapl intel_cstate btusb iwlwifi btrtl snd wmi_bmof rtsx_pci_ms btbcm btintel bluetooth intel_wmi_thunderbolt input_leds memstick cfg80211 soundcore ecdh_generic ecc mei_me intel_xhci_usb_role_switch mei ir_rc6_decoder roles intel_pch_thermal rc_rc6_mce ite_cir rc_core mac_hid acpi_pad nf_log_ipv6 ip6t_REJECT nf_reject_ipv6 xt_hl ip6t_rt nf_log_ipv4 nf_log_common ipt_REJECT nf_reject_ipv4 xt_LOG xt_limit xt_addrtype xt_tcpudp sch_fq_codel xt_conntrack nf_conntrack
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098537]  nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 parport_pc ppdev ip6table_filter ip6_tables lp iptable_filter parport bpfilter ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq libcrc32c dm_mirror dm_region_hash dm_log mmc_block hid_generic usbhid hid i915 crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel i2c_algo_bit rtsx_pci_sdmmc drm_kms_helper aesni_intel syscopyarea sysfillrect sysimgblt fb_sys_fops crypto_simd cryptd ahci glue_helper e1000e i2c_i801 rtsx_pci drm libahci wmi video
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098549] CPU: 3 PID: 272834 Comm: kworker/u8:1 Tainted: G        W         5.4.0-47-generic #51-Ubuntu
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098549] Hardware name:  /NUC7i7BNB, BIOS BNKBL357.86A.0050.2017.0816.2002 08/16/2017
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098561] Workqueue: phy0 ieee80211_csa_connection_drop_work [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098573] RIP: 0010:drv_sta_state+0x254/0x3f0 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098576] Code: 00 45 31 ed e9 66 fe ff ff 48 8b 83 78 04 00 00 48 8d b3 98 04 00 00 48 c7 c7 c8 88 e2 c0 48 85 c0 48 0f 45 f0 e8 37 a1 ef f8 <0f> 0b 41 bd fb ff ff ff e9 3d fe ff ff 65 8b 05 e8 8c 26 3f 89 c0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098578] RSP: 0018:ffffac6004607c98 EFLAGS: 00010282
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098581] RAX: 0000000000000000 RBX: ffff92ee2602c8c0 RCX: 0000000000000006
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098584] RDX: 0000000000000007 RSI: 0000000000000082 RDI: ffff92ee36b978c0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098586] RBP: ffffac6004607cd0 R08: 00000000027868fd R09: 0000000000000004
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098589] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000001 R12: ffff92ee25e887a0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098591] R13: ffff92ee25e887a0 R14: 0000000000000004 R15: ffff92ee25e88d68
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098594] FS:  0000000000000000(0000) GS:ffff92ee36b80000(0000) knlGS:0000000000000000
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098596] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098600] CR2: 00007f2d07d1490c CR3: 000000026b9f2002 CR4: 00000000003606e0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098602] Call Trace:
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098614]  sta_info_move_state+0x276/0x370 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098622]  __sta_info_destroy_part2+0x2f/0x180 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098629]  __sta_info_flush+0x128/0x180 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098638]  ieee80211_set_disassoc+0xc0/0x5f0 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098641]  ? _raw_spin_unlock_bh+0x1e/0x20
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098650]  __ieee80211_disconnect+0x86/0x120 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098662]  ieee80211_csa_connection_drop_work+0x15/0x20 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098663]  process_one_work+0x1eb/0x3b0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098665]  worker_thread+0x4d/0x400
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098666]  kthread+0x104/0x140
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098668]  ? process_one_work+0x3b0/0x3b0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098669]  ? kthread_park+0x90/0x90
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098670]  ret_from_fork+0x35/0x40
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098672] ---[ end trace 194462e75fcc9a90 ]---
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098682] ------------[ cut here ]------------
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098683] wlp58s0:  Failed check-sdata-in-driver check, flags: 0x0
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098702] WARNING: CPU: 3 PID: 272834 at net/mac80211/driver-ops.h:17 drv_sta_state+0x254/0x3f0 [mac80211]
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098704] Modules linked in: xt_recent thunderbolt ufs qnx4 hfsplus hfs minix ntfs msdos jfs xfs ccm rfcomm snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic ledtrig_audio snd_hda_intel snd_intel_dspcfg snd_hda_codec intel_rapl_msr snd_hda_core snd_hwdep snd_pcm cmac algif_hash algif_skcipher af_alg bnep snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_rawmidi mei_hdcp snd_seq intel_rapl_common x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp kvm_intel snd_seq_device nls_iso8859_1 snd_timer iwlmvm kvm mac80211 libarc4 rapl intel_cstate btusb iwlwifi btrtl snd wmi_bmof rtsx_pci_ms btbcm btintel bluetooth intel_wmi_thunderbolt input_leds memstick cfg80211 soundcore ecdh_generic ecc mei_me intel_xhci_usb_role_switch mei ir_rc6_decoder roles intel_pch_thermal rc_rc6_mce ite_cir rc_core mac_hid acpi_pad nf_log_ipv6 ip6t_REJECT nf_reject_ipv6 xt_hl ip6t_rt nf_log_ipv4 nf_log_common ipt_REJECT nf_reject_ipv4 xt_LOG xt_limit xt_addrtype xt_tcpudp sch_fq_codel xt_conntrack nf_conntrack
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098729]  nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 parport_pc ppdev ip6table_filter ip6_tables lp iptable_filter parport bpfilter ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq libcrc32c dm_mirror dm_region_hash dm_log mmc_block hid_generic usbhid hid i915 crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel i2c_algo_bit rtsx_pci_sdmmc drm_kms_helper aesni_intel syscopyarea sysfillrect sysimgblt fb_sys_fops crypto_simd cryptd ahci glue_helper e1000e i2c_i801 rtsx_pci drm libahci wmi video
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098740] CPU: 3 PID: 272834 Comm: kworker/u8:1 Tainted: G        W         5.4.0-47-generic #51-Ubuntu
Sep 18 14:25:01 jussi-desktop kernel: [864209.098741] Hardware na

7
No nii, tällasta logittaa loputtomiin syslog: iin.

Lainaus
Sep 18 14:22:15 jussi-desktop wpa_supplicant[682]: wlp58s0: CTRL-EVENT-STARTED-CHANNEL-SWITCH freq=5180 ht_enabled=1 ch_offset=1 ch_width=80 MHz cf1=5210 cf2=0
Sep 18 14:22:15 jussi-desktop kernel: [864042.696037] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:15 jussi-desktop kernel: [864042.737650] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:15 jussi-desktop kernel: [864042.840096] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:15 jussi-desktop kernel: [864042.942651] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:15 jussi-desktop kernel: [864043.045085] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:15 jussi-desktop kernel: [864043.147134] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:16 jussi-desktop kernel: [864043.249883] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:16 jussi-desktop kernel: [864043.352221] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:16 jussi-desktop kernel: [864043.454329] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:16 jussi-desktop kernel: [864043.556981] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:16 jussi-desktop kernel: [864043.659487] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:16 jussi-desktop kernel: [864043.761866] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:16 jussi-desktop kernel: [864043.864281] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:16 jussi-desktop kernel: [864043.966732] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:16 jussi-desktop kernel: [864044.068589] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:16 jussi-desktop kernel: [864044.171239] wlp58s0: cannot understand ECSA IE operating class, 5, ignoring
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227097] iwlwifi 0000:3a:00.0: Microcode SW error detected.  Restarting 0x2000000.
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227250] iwlwifi 0000:3a:00.0: Start IWL Error Log Dump:
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227259] iwlwifi 0000:3a:00.0: Status: 0x00000040, count: 6
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227265] iwlwifi 0000:3a:00.0: Loaded firmware version: 36.77d01142.0
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227273] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000039 | BAD_COMMAND                 
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227280] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x000002F0 | trm_hw_status0
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227286] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000000 | trm_hw_status1
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227292] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x000248EC | branchlink2
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227298] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x0003A862 | interruptlink1
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227303] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000000 | interruptlink2
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227309] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000002 | data1
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227315] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xDEADBEEF | data2
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227320] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xDEADBEEF | data3
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227326] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xF300B156 | beacon time
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227331] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x3DEDDEAC | tsf low
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227337] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000002 | tsf hi
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227343] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000000 | time gp1
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227349] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x08C52FDE | time gp2
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227354] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000001 | uCode revision type
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227360] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000024 | uCode version major
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227366] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x77D01142 | uCode version minor
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227371] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000230 | hw version
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227377] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00C89000 | board version
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227383] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x006C0304 | hcmd
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227389] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00022080 | isr0
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227394] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000000 | isr1
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227400] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x08201802 | isr2
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227405] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x004140C0 | isr3
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227411] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000000 | isr4
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227416] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xBE88009D | last cmd Id
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227422] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000000 | wait_event
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227427] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000800 | l2p_control
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227433] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000020 | l2p_duration
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227439] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x0000003F | l2p_mhvalid
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227444] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000000 | l2p_addr_match
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227450] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x0000000D | lmpm_pmg_sel
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227455] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x08081421 | timestamp
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227461] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00003038 | flow_handler
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227522] iwlwifi 0000:3a:00.0: Start IWL Error Log Dump:
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227528] iwlwifi 0000:3a:00.0: Status: 0x00000040, count: 7
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227535] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000070 | NMI_INTERRUPT_LMAC_FATAL
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227541] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000000 | umac branchlink1
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227546] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xC0086948 | umac branchlink2
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227552] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xC0083B0C | umac interruptlink1
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227558] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xC0083B0C | umac interruptlink2
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227563] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000800 | umac data1
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227569] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xC0083B0C | umac data2
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227574] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xDEADBEEF | umac data3
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227580] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000024 | umac major
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227585] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x77D01142 | umac minor
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227591] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xC088628C | frame pointer
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227596] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xC088628C | stack pointer
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227602] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x006C0304 | last host cmd
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227608] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000000 | isr status reg
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227622] iwlwifi 0000:3a:00.0: Fseq Registers:
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227632] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x990B54D9 | FSEQ_ERROR_CODE
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227642] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x57BE2A44 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227652] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x48B92512 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227662] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x0000A10B | FSEQ_OTP_VERSION
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227672] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xBBDC2FBB | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227682] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x655896D7 | FSEQ_ALIVE_TOKEN
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227692] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0xF10F4BE6 | FSEQ_CNVI_ID
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227702] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x64CB1BAB | FSEQ_CNVR_ID
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227712] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x00000010 | CNVI_AUX_MISC_CHIP
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227725] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x0BADCAFE | CNVR_AUX_MISC_CHIP
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227738] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x0BADCAFE | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227751] iwlwifi 0000:3a:00.0: 0x0BADCAFE | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227764] iwlwifi 0000:3a:00.0: Collecting data: trigger 2 fired.
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227779] ieee80211 phy0: Hardware restart was requested
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227871] iwlwifi 0000:3a:00.0: iwlwifi transaction failed, dumping registers
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.227887] iwlwifi 0000:3a:00.0: iwlwifi device config registers:
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228225] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000000: 24fd8086 00100406 02800078 00000010 dc100004 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228249] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000020: 00000000 00000000 00000000 90108086 00000000 000000c8 00000000 0000010a
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228280] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000040: 00020010 10008ec0 00100c10 0045e811 10110140 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228299] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000060: 00000000 00080812 00000405 00000000 00010001 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228319] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000080: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228340] iwlwifi 0000:3a:00.0: 000000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228360] iwlwifi 0000:3a:00.0: 000000c0: 00000000 00000000 c823d001 0d000000 00814005 fee00378 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228381] iwlwifi 0000:3a:00.0: 000000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228403] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000100: 14010001 00000000 00000000 00462031 00000000 00002000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228424] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000120: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228449] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000140: 14c10003 ff42257a f8633fff 15410018 10031003 0001001e 00481e1f 40a0000f
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228468] iwlwifi 0000:3a:00.0: iwlwifi device memory mapped registers:
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228535] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000000: 00c89000 00000040 00000000 ba00008b 00000000 00000000 00000010 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228554] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000020: 00000000 08040005 00000230 d55555d5 d55555d5 d55555d5 80008040 041f0044
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228579] iwlwifi 0000:3a:00.0: iwlwifi device AER capability structure:
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228632] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000000: 14010001 00000000 00000000 00462031 00000000 00002000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228650] iwlwifi 0000:3a:00.0: 00000020: 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228657] iwlwifi 0000:3a:00.0: iwlwifi parent port (0000:00:1c.5) config registers:
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228877] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000000: 9d158086 00100407 060400f1 00810010 00000000 00000000 003a3a00 200000f0
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228895] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000020: dc10dc10 0001fff1 00000000 00000000 00000000 00000040 00000000 0012020a
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228911] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000040: 01428010 00008001 0010000f 06724413 70110040 004cb200 01400000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228927] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000060: 00000000 00000837 00000400 0000000e 00010003 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228943] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000080: 00019005 fee00258 00000000 00000000 0000a00d 20688086 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228958] iwlwifi 0000:00:1c.5: 000000a0: c8030001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228974] iwlwifi 0000:00:1c.5: 000000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 07001001 00001842 899e0008 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.228991] iwlwifi 0000:00:1c.5: 000000e0: 00e30300 88aa88aa 00100016 00000000 00000150 4c000000 08410fb3 02000004
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229007] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000100: 14010001 00000000 00010000 00060011 00000000 00002000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229021] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000120: 00000000 00000000 00000000 00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229032] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000140: 2001000d 0000000f 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229044] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000160: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229054] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000180: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229065] iwlwifi 0000:00:1c.5: 000001a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229080] iwlwifi 0000:00:1c.5: 000001c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229095] iwlwifi 0000:00:1c.5: 000001e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229109] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000200: 2201001e 00b0281f 40a0280f
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229123] iwlwifi 0000:3a:00.0: iwlwifi root port (0000:00:1c.5) AER cap structure:
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229154] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000000: 14010001 00000000 00010000 00060011 00000000 00002000 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229167] iwlwifi 0000:00:1c.5: 00000020: 00000000 00000000 00000000 00000007 00000000 00000000
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229182] iwlwifi 0000:3a:00.0: FW error in SYNC CMD CHANNEL_SWITCH_TIME_EVENT_CMD
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229198] CPU: 1 PID: 273417 Comm: kworker/1:0 Not tainted 5.4.0-47-generic #51-Ubuntu
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229203] Hardware name:  /NUC7i7BNB, BIOS BNKBL357.86A.0050.2017.0816.2002 08/16/2017
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229249] Workqueue: events iwl_mvm_channel_switch_disconnect_wk [iwlmvm]
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229257] Call Trace:
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229281]  dump_stack+0x6d/0x9a
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229329]  iwl_pcie_send_hcmd_sync+0x382/0x390 [iwlwifi]
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229342]  ? wait_woken+0x80/0x80
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229387]  iwl_trans_pcie_send_hcmd+0x34/0xf0 [iwlwifi]
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229400]  ? __switch_to_asm+0x34/0x70
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229443]  iwl_trans_send_cmd+0x55/0xc0 [iwlwifi]
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229488]  iwl_mvm_send_cmd+0x1f/0x40 [iwlmvm]
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229531]  iwl_mvm_send_cmd_pdu+0x51/0x70 [iwlmvm]
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229568]  iwl_mvm_abort_channel_switch+0xa8/0xf0 [iwlmvm]
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229602]  iwl_mvm_channel_switch_disconnect_wk+0x25/0x40 [iwlmvm]
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229622]  process_one_work+0x1eb/0x3b0
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229640]  worker_thread+0x4d/0x400
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229656]  kthread+0x104/0x140
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229673]  ? process_one_work+0x3b0/0x3b0
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229687]  ? kthread_park+0x90/0x90
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229705]  ret_from_fork+0x35/0x40
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229811] ------------[ cut here ]------------
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.229851] WARNING: CPU: 1 PID: 273417 at drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/

Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230134] CPU: 1 PID: 273417 Comm: kworker/1:0 Not tainted 5.4.0-47-generic #51-Ubuntu
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230138] Hardware name:  /NUC7i7BNB, BIOS BNKBL357.86A.0050.2017.0816.2002 08/16/2017
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230173] Workqueue: events iwl_mvm_channel_switch_disconnect_wk [iwlmvm]
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230209] RIP: 0010:iwl_mvm_abort_channel_switch+0xe0/0xf0 [iwlmvm]
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230220] Code: ee 4c 89 f7 e8 11 fe ff ff 85 c0 75 21 48 8b 45 d8 65 48 33 04 25 28 00 00 00 75 16 48 83 c4 18 41 5c 41 5d 41 5e 41 5f 5d c3 <0f> 0b eb c8 0f 0b eb db e8 93 22 b4 f8 0f 1f 00 0f 1f 44 00 00 55
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230226] RSP: 0018:ffffac6002de7e10 EFLAGS: 00010282

Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230281] Call Trace:
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230320]  iwl_mvm_channel_switch_disconnect_wk+0x25/0x40 [iwlmvm]
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230333]  process_one_work+0x1eb/0x3b0
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230345]  worker_thread+0x4d/0x400
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230356]  kthread+0x104/0x140
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230367]  ? process_one_work+0x3b0/0x3b0
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230375]  ? kthread_park+0x90/0x90
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230388]  ret_from_fork+0x35/0x40
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230401] ---[ end trace 194462e75fba020a ]---
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230439] iwlwifi 0000:3a:00.0: Failed to send ADD_STA command (-5)
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230459] iwlwifi 0000:3a:00.0: Failed to send MAC context (action:2): -5
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230548] ------------[ cut here ]------------
Sep 18 14:22:17 jussi-desktop kernel: [864044.230586] WARNING: CPU: 1 PID: 273417 at drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/mvm/mac80211.c:1379 iwl_mvm_abort_channel_switch+0xe4/0xf0 [iwlmvm]

Ja kone on totaali jumissa, eli mikään ei toimi, ei edes Pääte.

Näyttää olevan wifi- ongelma, mitähän tässä kannattaisi tehdä?

8
Lainaus
Kuormaa aihettavaa prosessia voi selvitellä top-komennon avulla

Htop on asennettuna, tekeeköhän se logia, täytyy ottaa selvää.

Toisaalta BleachBit taisi poistaa kaikki mahdolliset lokit.

Lainaus
Jos se sama logi siinä kasvaa itsestään, niin koeta kaivella tietoja, mikä sitä logia tekee.

Pitänee odotella varmaan taas kuukausia, ennenkuin taas logittaa ja jumii.

Lainaus
Minulla kerran jäi yksi ohjelma taustalle vikailmoitukseen ja se hakkasi ~100GB vikalogin.


Sopineeko kysyä, että mikä ohjelma oli kyseessä?

Mulla koneessa on Firefox, Nemo ja Liferea koko ajan ajossa.

Niistä Firefox taitaa olla ainut, joka on viime vuosien aikana aiheuttanut jumeja ja hidastelua toisinaan.

9
Vikatilanteessa toimi ainoastaan Levynkäytön analysointi- ohjelma, muuten koko kone oli jumissa.


10
Lainaus
Oletko katsonut, mitä järjestelmä täsmälleen lokittaa tuossa tilanteessa? Saattaa liittyä johonkin fataaliin levy- tai laitteisto-ongelmaan.

No eipä tullut kopioitua noita kolmen gigan tiedostoja toiselle osiolle, kenties seuraavalla kerralla sitten.

Ja nimenomaan juuri se kiinnostaa, mikä noita lokeja kasvattaa noin nopeasti, koska eihän tuota konetta enää uskalla jättää yöksi tai päiväksi yksin päälle kun prossutehot ja lämpötilat ovat molemmat satasessa.

Lisäys: Vai olisiko prossun kuumeneminen juuri sen syytä, että tiedostojärjestelmän osio on täynnä.

Lainaus
Linux Mintissäkin root-oikeudet taitavat olla mutkan takana. Tarvitset kuitenkin komentoriviä vain tekstieditorin käynnistämiseen, tähän tapaan: Koodia: [Valitse] xed admin:///etc/systemd/journald.conf

Näiden tekstitiedostojen editoinnin olen kyllä hoitanut, niin Ubuntussa kuin Mintissäkin, avaamalla tiedostot sisältävän kansion
pääkäyttäjänä, niin sen sisältämät tiedostot ovat editoitavissa.

Lisäys: Eikä tiedostojen editointiin tarvii komentoriviä lainkaan.

Muokattu: Tekstin ulkoasua.

11
Tässä myös hyvää tähän aiheeseen liittyvää asiaa Linux Mint 20: sen ja Ubuntun käyttäjille.

https://easylinuxtipsproject.blogspot.com/p/clean-mint.html#ID10

Mutta, Logrotate- ohjelmaan liittyen.

Lainaus
Lainaus sivulta https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=302659

Probably not the best idea to try and mask runaway log files with logrotate. Besides, logrotate runs only daily.

 Logrotate can be set to handle a log file daily, weekly, monthly or when the log file gets to a certain size.

Olen seurannut tuon vapaan tilan kokoa kesän ajan ja se on pysynyt lähes samana, jolloin voi olettaa, että lokit muuttuu todella nopeasti sadasta megasta muutamaan gigaan.

Eli jos Logrotaten saa toimimaan vain päivittäin, niin kone kyllä ehtii hyytyä ennenkuin se toimii.

Eli lokit pitäisi pysyä koko ajan alle 100MB ja tuolla sivulla sanotaan, että "or when the log file gets to a certain size", mutta ei kerrota miten se tehdään.

Muutenkin editoisin mieluummin noita rsyslog ja journald.conf tiedostoja suoraan, enkä päätteen kautta, koska tietotaito ei riitä noiden pääte- komentojen tulkitsemiseen.

Tosin jo kymmenen vuotta hommat hoitunu päätteessä copy/paste- menetelmällä :).

12
Tällanen tilanne jo toisen kerran tänä kesänä.

https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=300060

https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=90&t=299858

Tietokone on NUC7i7BNB ja tiedostojärjestelmä ext4.

Tiedostojärjestelmä osion koko on 20Gt, jossa vapaa tila normaalisti 8Gt: n molemmin puolin.

Kone on päällä koko ajan ja uudelleenkäynnistys pari kertaa kuussa.

Eli aamulla kun heräsin, niin koneen lämmöt oli +98 astetta ja prossutehot 98%.

Noin tunnin päästä sain koneen käynnistymään, koska osiolle oli tullut jostain tilaa muutama sata megaa ja  BleachBit poisti 1Gt: n verran lisää.

Levynkäytön analysointi ohjelmalla löysin noi syylliset, eli /var/log kansiossa "syslog" ja "kern.log" tiedostojen koko oli molemmissa 3,4Gt.

Poistin noi tiedostot ja buuttasin koneen ja kaikki toimi taas normaalisti.

Onko kellään tietoa asiasta, kun noilla Mintin foorumeilla ei vastauksia kysymyksiin ollut.

Ja en tajunnut ottaa kopioita noista lokeista, jotta niitä voisi tutkia.

Lisäys: Otsikko muokattu paremmaksi.

13
Ajattelin, että kaikille pikanäppäimille löytyy joku koodi, kuten esim. DVD- levykelkan saa auki ja kiinni "eject /dev/sr0 -T"- komennolla ja siitä voi tehdä helposti pikanäppäimen, jos näppäimistössä ei sitä toimintoa ole.

Samoin nuolinäppäimille olisi kiva saada pikanäppäimet, mikäli koodi vaan löytyy, sillä tuossa näppäimistössä ne ovat aivan liian pienet.

Muistaakseni jollain foorumilla ( ehkä täällä) oli tästä asiasta juttua, mutta ei kyllä löydy millään hakusanoilla.

14
Ostin Deltaco TB-201 langattoman näppimistön ja se on ihan kiva, pieni ja näppärä näppäimistö, mutta siitä puuttuu muutamia näppäimiä kuten F11- ja printcreen-näppäimet.

F11- ja printcreen-näppäimet saa kyllä toimimaan suoraan näppäimistön asetuksista, kuten super+ f ja super+ p, mutta tavallisen näppäimistön alariviltä, oikeanpuoleisen super (win key) näppäimen vierestä löytyvää menu näppäintä ei löydy asetuksista.

Eli hakusessa on pieni koodinpätkä, jolla saisi hiiren oikeanpuoleisen näppäimen takaa löytyvän valikon auki vaikka super+ v näppäimillä.

Kyseinen menu näppäin helpottaa todella paljon esim. tiedostoselaimessa pelkällä näppäimistöllä työskentelyä.   

15
Onko mitään helppoa ja yksinkertaista keinoa poistaa ylimääräiset tekstitiedostot MKV-tiedostosta?

16
Onko kukaan kokeillut OTA-9: ä?

Toimiiko siinä Skype, Whatsapp ja Here maps?

Ainakin noi löytyy https://open-store.io/ ohjelmakirjastosta.


Muokattu: 21.06.19 kello 23:23 ja 22.06.19 kello 00:07, korjattu typoja.

17
Ongelmaa on käsitelty täällä: https://github.com/aajanki/yle-dl/issues/184

Syy on nähtävästi vielä selvittämättä. Minulla yle-dl:n versio 20181221 toimi ainakin muutama viikko sitten paremmin. Sen jälkeen en ole kokeillut.

Koodia: [Valitse]
pip3 install --user yle-dl==20181221

Kiitos, hyvin toimii tuo vanhempi versio.

Ei kai tälle tarvii omaa ketjua, eli milläs loitsulla yle-dl version 20181221 saa Linux Mint 18.3: seen?

18
Täytyy vähän päivittää tätä.

Kun https://www.k-ruoka.fi/ sivut uusittiin, niin ne toimii nykyään hyvin Firefoxilla.

Sensijaan https://www.plussa.com sivut ei toimi, paitsi Vivaldilla ja ainoastaan Yksityisikkuna- tilassa.

Kai mulla on sitten selaimen asetuksissa ruksi jossain väärässä kohtaa, mutta missä?

19
Mun vanhassa koneessa on Linux Mint 19.1 ja Telian mobiiliprepaid ja siinä oli viikko sitten sama ongelma, kun sitä viimeksi käytin.

Tässä koneessa Saunalahden mobiili- liittymä.

Villi arvaus, mutta heitetään silti, eli olisikohan mobiilioperaattoreilla jotain estoja näiden kolmansien osapuolien evästeiden kanssa?

20
Ei ole VPN: ää.

Firefoxin osoiteriviltä vihreän lukon kohdalta avautuu valikko ja sieltä Evästeet kohdasta näkyy että, https://www.plussa.com/ sallittiin ja Kolmannen osapuolen evästeet https://authentication.kesko.fi sallittiin.

Missään ei kyllä lue että, voi poistaa sisällön eston ko. sivustolla.

Sivuja: [1] 2