Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Viestit - EeroL

Sivuja: 1 2 [3]
41
Moi

Kiitos vastauksista.

Kirjoittelen tästä lähtien Wikiin jos tulee tällaista vielä. En tiedä kun ei koskaan tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Päätinpä vaan siirtää julkiset web-sivustot Linux-palvelimelle niin sain Windows-lisenssin toiseen käyttöön. Ja piti dokumentoida asennus. Varmistuskin on tehtynä mutta laitan sen Wikiin kun ehdin.

Nyt vähän hävettää. Mä en luonut gedit:llä kotihakemistoon mitään. Vedin ne vinukka-tyyliin hiiren oikealla ja annoin oikeat nimet (ssl.sh ja ssleay.cnf) ja taas hiiren oikealla ja suoritusoikeuden ssl.sh:lle. Muita tiedostojahan ei tule kotihakemistoon. Nekin voi poistaa kun on sertifikaatti luotu. Mutta kiitos vinkistä. Opettelin uuden komennon  :).

Graafista käyttöliittymää käytin oikeastaan kaikkeen konffaamiseen. Ilman graafista ei gedit toimi ja se on ainut mitä osaan kunnolla käyttää. Vi on musta turhan vaikee käyttää. Lisäksi FTP:tä, päivityksiä ja varmistusta (joka puuttuu tästä) hallitaan graaffisen kautta. Musta se on huomattavasti helpompaa kuin ruveta ihmettelee jumalatonta tekstitiedostoa. Ja toimii aivan yhtä hyvin. Sitten kun serveri pyörii kunnolla, niin sitten ei graafista enää mihinkään tarvitakaan. Tässähän graafinen ei käynnisty automaattisesti vaan se on käynnistettävä komennolla startx  ;)

Tämä on nimenomaan systeemi jossa on vaan yksi ip-osoite. Mä en oikein ymmärrä mitä hyötyä on määritellä jokaiselle sivustolle oma ip-osoite. Jos serverillä pyörii esim kahdeksan sivustoa niin sehän tarkoittaa että yhdellä koneella tarvii olla kahdeksan ip-osoitetta. Nyt riittää yksi. Lisäksi rautapalomuurissa se on mahdotonta. Julkisen DNS:n nimet pitää ohjata johonkin julkiseen ip-osoitteeeseen tässä tapauksessa oman palomuurin WAN:in. ja sieltä ohjataan nat:n kautta koneelle 192.168.1.100. Lisäksi ulkoa sisään on vain portit 80 ja 443 auki. Nat ei tue samojen porttien ohjausta eri osoitteisiin. (ainakaan niissä jotka ovat mun hallinnassa)

/etc/apache2/ports.conf on oletusasetuksissa. Siihen ei tarvi koskea. Siellä kuunnellaan porttia 80 ja jos löytyy *:443 niin kuunnellaan porttia 443. Tämä sallii https-yhteyden. Mä en saa sitä nyt kopioitua tähän. Jos käytetään jotain ei-standardia porttia esim. 8080 niin lisätään se ports.conf:in samaan tyyliin kuin siellä on *:443. En oo tosin testannut mutta silleen nopeesti ajateltuna se menee noin. Toki täytyy olla myös tiedosto hakemistossa /etc/apache2/sites-available jossa on portti 8080 määritelty.


42
Tein mahdollisimman yksinkertaisen web-palvelimen josta on graafinen liittymä jätetty käynnistymättä. Sen voi käynnistää halutessaan. Etsin pitkään ohjetta joka sisältäisi kaikki yhdessä mutta en löytänyt. Niinpä kalusin lukemattomia sivuja läpi ja sain tehtyä systeemin johon voi luoda Apache:en useita sivuja, käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatun sivuston ja https-yhteydellä salatun sivuston.

Palvelimen osoite on 192.168.1.100
Palomuurista on estetty kaikki muu liikenne ulkoa sisäänpäin paitsi portit 80 ja 443 ja ohjattu osoitteeseen 192.168.1.100. Ei siis koko sisäverkkoon.

Se tapahtui seuraavasti:

Asennetaan Ubuntu 10.04 server.
Jätä kaikki palvelut pois.

Asennetaan gui

sudo aptitude update
sudo aptitude install gnome-core xinit

Bootataan kone ja kirjaudutaan sisään. Käynnistetään graaffinen liittymä komennolla startx

Laitetaan verkko kuntoon
sudo gedit/etc/network/interfaces
Koodia: [Valitse]
   auto eth0
    iface eth0 inet static
            address 192.168.1.100
            netmask 255.255.255.0
            network 192.168.1.0
            broadcast 192.168.1.255
            gateway 192.168.1.1

Laitetaan DNS kuntoon (omat dns-palvelimet, palomuurin osoite tai julkiset dns-palvelimet)

sudo gedit /etc/resolv.conf
Koodia: [Valitse]
   192.168.1.2
    192.168.1.3

Voit poistaa DHCP-määrityksen sudo apt-get remove dhcp-client

Käynnistetään verkko uusiksi sudo /etc/init.d/networking restart

Asennetaan synaptic

sudo apt-get install synaptic

Asennetaan vielä päivitykset ja puuttuva suomen kielen paketti synaptic:lla

update-manager
language-pack-gnome-fi


Kännistetään kone uusiksi. Muista ajaa päivitykset.

Asennetaan Apache

sudo aptitude install apache2 php5 apache2.2-common libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql mysql-server

Asennetaan GD-tuki

sudo aptitude install php5-gd

Apache:n ja MySQL:n uudelleenkäynnistys

sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo /etc/init.d/mysql restartMonta sivustoa

Luodaan sivut http://www.ekasivu.fi ja http://www.tokasivu.fi. Virtuaalipalvelimen saat käyttöösi luomalla asetustiedoston, jossa määrittelet virtuaalipalvelimen nimen sekä juurihakemiston. Asetustiedosto luodaan hakemistoon:
/etc/apache2/sites-available/. Juurihakemistot ovat /var/www/ekasivu ja /var/www/tokasivu

Luodaan hakemistot ekasivu ja tokasivu

sudo mkdir /var/www/ekasivu
sudo mkdir /var/www/tokasivu


Muista asentaa joku php- tai html-sivu myös yllä oleviin hakemistoihin jotta saat testattua.

Siirry oikeaan hakemistoon komennolla
cd /etc/apache2/sites-available

Luo asetustiedosto komennolla:
sudo gedit ekasivu

Kirjoita seuraava:
Koodia: [Valitse]
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@localhost
   ServerName www.ekasivu.fi
   ServerAlias ekasivu.fi

   DocumentRoot /var/www/ekasivu
   <Directory />
      Options FollowSymLinks
      AllowOverride None
   </Directory>
   <Directory /var/www/ekasivu/>
      Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
      AllowOverride None
      Order allow,deny
      allow from all
   </Directory>

   ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
   <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
      AllowOverride None
      Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
      Order allow,deny
      Allow from all
   </Directory>

   ErrorLog /var/log/apache2/ekasivu_error.log

   # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
   # alert, emerg.
   LogLevel warn

   CustomLog /var/log/apache2/ekasivu_access.log combined

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>

</VirtualHost>

Tehdään toinen sivu
sudo gedit tokasivu

Koodia: [Valitse]
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@localhost
   ServerName www.tokasivu.fi
   ServerAlias tokasivu.fi
   DocumentRoot /var/www/tokasivu
   <Directory />
      Options FollowSymLinks
      AllowOverride None
   </Directory>
   <Directory /var/www/tokasivu/>
      Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
      AllowOverride None
      Order allow,deny
      allow from all
   </Directory>

   ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
   <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
      AllowOverride None
      Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
      Order allow,deny
      Allow from all
   </Directory>

   ErrorLog /var/log/apache2/tokasivu_error.log

   # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
   # alert, emerg.
   LogLevel warn

   CustomLog /var/log/apache2/tokasivu_access.log combined

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>

</VirtualHost>

Ota virtuaalipalvelin käyttöösi komennolla:
sudo a2ensite ekasivu
sudo a2ensite tokasivu


Käynnistä palvelin uudelleen komennolla:
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Yksittäisen virtuaalipalvelimen saat sammutettua komennolla:
sudo a2dissite ekasivu

Jotta sivu näkyy paikallisesti täytyy asentaa Firefox ja muokata hosts-tiedostoa.

Asenna firefox synaptic:sta

Muokkaa hosts

sudo gedit /etc/hosts

Lisää rivit:
Koodia: [Valitse]
192.168.1.100 http://www.ekasivu.fi
192.168.1.100 http://www.tokasivu.fi

Nyt kun kirjoitat www.ekasivu.fi aukeaa ekasivu ja tokasivu kun kirjoitat www.tokasivu.fi


Salasanasuojaus

Voit suojata sivusi salasanasuojauksella. Salasanasuojatulle sivulle pyrkiminen avaa ruudulle nimi-salasana-ikkunan, josta eteenpäin pääsee vain oikeilla tunnuksilla.

Salasanasuojauksen saat käyttöösi luomalla .htaccess-tiedoston salattavaan hakemistoon. Lisäksi on luotava salasanatiedosto, jossa määritellään käyttäjätunnus sekä salasana, jolla sivuille pääsy sallitaan.

Salasanatiedosto luodaan htpasswd-komennolla ja se tallennetaan johonkin muuhun hakemistoon kuin www-palvelimen juurihakemistoon. Salasanasuojaus vaatii myös Apachen asetuksien muokkaamista.

Luodaan salasanasuojaus sivustolle ekasivu

Avaa Apachen asetukset komennolla:
sudo gedit /etc/apache2/sites-available/ekasivu

Vaihda AllowOverride-rivillä None-merkinnän tilalle AuthConfig
Koodia: [Valitse]
<Directory /var/www/ekasivu>
Options Indexes Includes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Käynnistä apache uudelleen komennolla:
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Luo /var-hakemistoon htpasswd-tiedosto, jossa määritellään käyttäjätunnus ja salasana.

siirrytään hakemistoon /var
cd ..
cd /var


Seuraava komento luo salasanatiedoston /var-hakemistoon käyttäjätunnukselle testi ja pyytää antamaan käyttäjälle salasanan:
sudo htpasswd -c salasana testi (salasana on tiedoston nimi jossa salasanat ovat)

Tee .htaccess-tiedosto salattavaan hakemistoon eli tässä tapauksessa /var/www/ekasivu komennolla:
Siirrytään hakemistoon ekasivu
cd www/ekasivu (huomaa että olet var-hakemistossa)
Luodaan .htaccess-tiedosto
sudo gedit .htaccess

Kirjoita tiedostoon seuraavat rivit:
Koodia: [Valitse]
AuthType Basic
AuthName "Salattu sivu"
AuthUserFile /var/salasana
Require user testi

AuthType Basic kertoo, että käytetään normaalia autentikointityyppiä. AuthName kertoo, mitä lukee salasanan kyselyikkunassa. Tämän tekstin tulee olla lainausmerkeissä. AuthUserFile kertoo .htpasswd-tiedoston sijainnin. Require user määrittelee käyttäjätunnuksen.

Kun tiedosto on tallennettu salattavaan hakemistoon, hakemisto ja kaikki sen alihakemistot on suojattu salasanalla. Huomaa, että .htaccess on piilotiedosto, joten nähdäksesi sen sinun on muutettava hakemiston näkymää valitsemalla Näytä | Näytä piilotiedostot.

Käynnistä apache uudelleen komennolla:
sudo /etc/init.d/apache2 restart


SSL-salaus

Tehdään ekasivu:sta salattu sivu. Sertifikaatti sijaitsee /etc/apache2/ssl-hakemistossa. Itse tiedosto hakemistossa /etc/apache2/sites-available/

Luo kansio /etc/apache2/ssl komennolla sudo mkdir /etc/apache2/ssl
Aseta omistajaksi root komennolla sudo chown root:root /etc/apache2/ssl

SERTIFIKAATTI

Aloitetaan luomalla sertifikaatti joka on voimassa halutun ajan.

Luo kotihakemistoon scripti ssl.sh ja kopioi koodi:
(muokkaa pem-tiedosto haluamaksesi. sertifikaatti voimassa 3650 päivää eli n. 10 vuotta)
Koodia: [Valitse]
   #!/bin/sh -e
    if [ "$1" != "--force" -a -f /etc/apache2/ssl/ekasivu.pem ]; then
       echo "/etc/apache2/ssl/ekasivu.pem exists!  Use \"$0 --force.\""
       exit 0
    fi
    if [ "$1" = "--force" ]; then
       shift
    fi    
    echo
    echo creating selfsigned certificate
    echo "replace it with one signed by a certification authority (CA)"
    echo
    echo enter your ServerName at the Common Name prompt
    echo
    echo If you want your certificate to expire after x days call this programm
    echo with "-days x"
    # use special .cnf, because with normal one no valid selfsigned
    # certificate is created
    export RANDFILE=/dev/random
    openssl req $@ -config ssleay.cnf \
       -new -x509 -nodes -out /etc/apache2/ssl/ekasivu.pem \
       -keyout /etc/apache2/ssl/ekasivu.pem -days 3650
    chmod 600 /etc/apache2/ssl/ekasivu.pem
    ln -sf /etc/apache2/ssl/ekasivu.pem \
    /etc/apache2/ssl/`/usr/bin/openssl \
    x509 -noout -hash < /etc/apache2/ssl/ekasivu.pem`.0

Anna tiedostolle suoritusoikeudet klikkaamalla hiiren oikealla, valitsemalla Ominaisuudet, valitsemalla Oikeudet ja laittamalla täppi kohtaan Salli tiedoston suoritus ohjelmana

Luo samaan hakemistoon tiedosto ssleay.cnf ja kopioi koodi:
Koodia: [Valitse]
   #
    # SSLeay example configuration file.
    #
    RANDFILE                = $ENV::HOME/.rnd
    [ req ]
    default_bits            = 1024
    default_keyfile         = privkey.pem
    distinguished_name      = req_distinguished_name
    [ req_distinguished_name ]
    countryName                     = Maan nimi
    countryName_default             = FI
    countryName_min                 = 2
    countryName_max                 = 2
    stateOrProvinceName             = Lääni
    stateOrProvinceName_default     = Varsinais-Suomi
    localityName                    = Kaupunki
    organizationName                = Organisaatio
    organizationName_max            = 64
    organizationalUnitName          = Yksikkö
    organizationalUnitName_max      = 64
    commonName                      = Sivuston nimi (Sama kuin osoite. Esim. www.ekasivu.fi)
    commonName_max                  = 64
    emailAddress                    = Sähköpostiosoite
    emailAddress_max                = 40

Aja koodi komennolla sudo ./ssl.sh

Vastaile tuleviin kysymyksiin.

Aktivoidaan SSL-moduuli

sudo a2enmod ssl

Lisätään ekasivulle portti 443

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/ekasivu

Lisätään koodi (älä poista mitään):
Koodia: [Valitse]
NameVirtualHost *:443

<virtualhost *:443>
SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/ekasivu.pem

   ServerAdmin webmaster@localhost
   ServerName www.ekasivu.fi
   ServerAlias ekasivu.fi

   DocumentRoot /var/www/ekasivu
   <Directory />
      Options FollowSymLinks
      AllowOverride None
   </Directory>
   <Directory /var/www/ekasivu/>
      Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
      AllowOverride AuthConfig
      Order allow,deny
      allow from all
   </Directory>

   ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
   <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
      AllowOverride None
      Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
      Order allow,deny
      Allow from all
   </Directory>

   ErrorLog /var/log/apache2/ekasivu_error.log

   # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
   # alert, emerg.
   LogLevel warn

   CustomLog /var/log/apache2/ekasivu_access.log combined

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>

</VirtualHost>

Aktivoidaan asetukset.

sudo a2ensite ekasivu

Lopuksi käynnistetään Apache uusiksi, jotta kaikki muutokset tulevat voimaan.

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Nyt salaus pitäisi tulla käyttöön, kun sivuille mennään https-alkuisella osoitteella http:n sijaan.

Nyt käyttäjä pystyy valitsemaan käyttääkö hän salausta vai ei. Usein halutaan pakottaa käyttäjä käyttämään salattua yhteyttä. Se onnistuu Mod rewritella.

Aktoivoidaan moduuli.

sudo a2enmod rewrite

Muokataan tiedostoa /etc/apache2/sites-available/ekasivu lisäämällä <VirtualHost *>-tagin sisään:

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/ekasivu
Koodia: [Valitse]
RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_PORT} ^80$
RewriteRule ^/salainen(.*)$ https://%{SERVER_NAME}/salainen$1 [L,R]
RewriteLog "/var/log/apache2/rewrite.log"
RewriteLogLevel 2

Nyt http://www.ekasivu.fi/salainen/ ohjautuu automaattisesti SSL-salattuun yhteyteen https://www.ekasivu.fi/salainen/. Jos haluat kaikki sivut SSL-salauksen alle voit jättää edelliseen hakemiston kohdalle pelkästään /:n. Eli jätä vain sana "salainen" pois. Tämä salainen on jotta muistaisi miten tehdään jos ei haluakaan salata juurihakemistoa.

Muutokset tulevat voimaan käynnistämällä Apache uusiksi.

sudo /etc/init.d/apache2 restart


Asennetaan vielä etähallintaa varten SSH-yhteys, FTP-palvelin ja phpmyadmin kantojen luontia varten.

SSH-palvelu

sudo apt-get install openssh-server

Uudelleenkäynnistys sudo /etc/init.d/ssh restart

Nyt voit ottaa toiselta koneelta yhteyden esim. Putty:llä ja bootata tarvittaessa kone.


FTP-palvelin

Hieno graafinen ftp-palvelin on PROFTPD

Valitse synaptic:sta proftpd-basic

Asennuksen jälkeen se löytyy Sovellukset -> Järjestelmätyökalut -> GADMIN-PROFTPD

Anna seuraavat tiedot:

Servers-välilehti:

Palvelimen nimi
Palvelimen osoite
Sertifikaatin salasana

Valitse alhaalla oleva Apply

Luo käyttäjiä Users-välilehdeltä

Anna käyttäjänimi ja salasana
Määrittele kotihakemisto. Voi olla esim /var/www/ekasivu. Tallöin tälle tunnukselle aukeaa automaattisesti ekasivu jolloin sivuja on helppo muokata.

Muut asetukset saat itse miettiä

Siinä kaikki. Muista tarkastaa että tila on Activated


PHPMYADMIN

Asennetaan phpmyadmin hallintaa varten. Näin voit luoda uusia tietokantoja.

Valitse Synaptic:sta phpmyadmin tai komentoriviltä sudo aptitude install phpmyadmin

Asennuksen jälkeen kirjaudu osoitteesta http://192.168.1.100/phpmyadminSiinä kaikki. Jos tulee jotain ajatuksia, kysymyksiä, kritisoitavaa parannusehdotuksia, niin kirjoitelkaa ihmeessä. Varsinkin kaikki kritiikki on tervetullutta.

Ilman kritiikkiä ei tapahdu kehitystäkään.

Huomatkaa että olen täys tumpelo Ubuntun kanssa vielä. Ylläpidän työkseni Windows-palvelimia ja hoitelen normaaleja atk-tuen hommia. Ubuntu on kyllä hieno systeemi kun olisi vaan aikaa opetella se kunnolla.

43
Koneessa on kolme 1,5 tb:n levyä jotka laitetaan raid0:aan. Näin saadaan 4,5 tb tallennustilaa.
Kone on vanha Fujitsu Econel 100 ja bios:n raid ei tue näin isoja levyjä päivityksen jälkeenkään. Siinä syy miksi jouduin käyttämään softa raidia. LVM olisi ollut ideaali, sillä siihen olisin saanut myöhemmin lisättyä levyjä, mutta en saanut sitä toimimaan edes ohjeilla. Törmäsin joka kerta erinäköisiin virheisiin ja lopulta päätin luopua siitä. Muistia koneessa on 1 gt.
Tarkoituksena on tehdä mahdollisimman kevyt systeemi jolla ei ole mitään turhia. Ainoastaan yksi jako verkkoon johon tulee windows servereiden varmistukset. Haluan käyttää mahdollisimman paljon graafisia juttuja. (samba, päivitykset). Asetukset tehdään kerran ja sen jälkeen ei systeemiin kosketa. Varmistusten onnistumisen näkee levyjaoista ja postiin tulleesta viestistä.

Annetaan koneen nimeksi varmistus

Luodaan asennuksen yhteydessä RAID0:

Luodaan osiot itse

Luodaan jokaiselle levylle samanlaiset osioit. Juuri-, boot- ja Swap-osio.

Boot:

     500 mb
    ensisijainen
    Loppu
    Käyttö: ext4
    Liitoskohta: /boot
    Käynnistyskelpoisuuden ilmaisin: Päälle

swap:

    1100 mb
    ensisijainen
    Loppu
    Käyttö: Swap eli sivutusosio
    Käynnistyskelpoisuuden ilmaisin: Pois

Juuriosio

    max
    ensisijainen
    alku
    Käyttö: ext4
    Liitoskohta: /
    Käynnistyskelpoisuuden ilmaisin: Pois


Valitaan listalta Tee ohjelmalliset RAIDin asetukset
Tarkasta asetukset ja vastaa kysymykseen kyllä ja sitten kestää. Odota kärsivällisesti...

Valitaan Luo MD-laite
RAID0
Valitaan listalta osiot /dev/sda1, /dev/sdb1 ja /dev/sdc1 eli luodut boot-osiot
Tallennetaan asetukset
Valitaan Luo MD-laite
RAID0
Valitaan listalta osiot /dev/sda2, /dev/sdb2 ja /dev/sdc2 eli luodut swap-osiot
Tallennetaan asetukset
Valitaan Luo MD-laite
RAID0
Valitaan listalta jäljelle jääneet kolme osiota eli /dev/sda3, /dev/sdb3 ja /dev/sdc3
Tallennetaan asetukset

Siirrytään listalla äsken luotuun RAID0-osioon jonka koko on 1.5 GB ext4 ja tarkastetaan asetukset

Käyttö: ext4
Alusta osio: Kyllä, alusta osio
Liitoskohta: /boot

Valitse Tämän osion asetukset on tehty

Siirrytään listalla äsken luotuun RAID0-osioon jonka koko on 3.3 GB swap ja tarkastetaan asetukset

Käyttö: Swap eli sivutusosio

Valitse Tämän osion asetukset on tehty

Siirrytään listalla äsken luotuun RAID0-osioon jonka koko on 4.5 TB ext4 ja tarkastetaan asetukset

Käyttö: ext4
Alusta osio: Kyllä, alusta osio
Liitoskohta: /

Valitse Tämän osion asetukset on tehty

Valitse Lopeta osioiden teko ja tallenna muutokset levylle ja vastaa seuraavaan kysymykseen Kyllä

Odota Kärsivällisesti. Taas kestää...

Nyt asennus jatkuu normaalisti.

ÄLÄ VALITSE MITÄÄN PALVELUJA ASENNETTAVIKSI

Lopuksi tallenna suositusten mukaisesti GRUP.


Käynnistyksen jälkeen kirjaudutaan sisään ja asennetaan graafinen käyttöliittymä.

sudo aptitude update
sudo aptitude install gnome-core xinit


Bootataan kone ja kirjaudutaan sisään. Käynnistetään graaffinen liittymä komennolla startx

Laitetaan verkko kuntoon

sudo gedit /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.1.100
        netmask 255.255.255.0
        network 192.168.1.0
        broadcast 192.168.1.255
        gateway 192.168.1.1

Laitetaan DNS kuntoon

sudo gedit /etc/resolv.conf

192.168.1.2
192.168.1.3


Voit myös haluta poistaa DHCP-määrityksen sudo apt-get remove dhcp-client

Käynnistetään verkko uusiksi sudo /etc/init.d/networking restart

Asennetaan synaptic

sudo apt-get install synaptic

Asennetaan samba ja graafinen hallinta samballe

Valitaan synaptic:sta
    samba
    libpam-smbpass
    gnome-system-tools
    system-config-samba

Muutosten jälkeen samba uudelleenkäynnistetään komennolla sudo service smbd restart (Kiitokset Timballe)

Asennetaan vielä päivitykset ja puuttuva suomen kielen paketti synaptic:lla

    update-manager
    language-pack-gnome-fi

Kännistetään kone uusiksi ja systeemi on valmis. Muista ajaa päivitykset.

Samba-jakoja pääsee muokkaamaan Järjestelmä -> Ylläpito -> samba

Tehdään kotihakemistoon hakemisto Varmistukset
Käynnistetään samban graafinen liittymä
Lisätään +-merkistä jako ja selataan Varmistukset-hakemisto (/etc/home/kayttajanimi/Varmistukset)
Valitaan täpit Kirjoitettavissa ja Näkyvä
Valitaan Pääsy-välilehti ja valitaan Salli pääsy vain tietyille käyttäjille ja listalta oikea käyttäjänimi
Ok

Valitaan ylävalikosta Asetukset -> Palvelimen asetukset

Tarkasta Turvallisuus-välilehdeltä että todennustapa on käyttäjä.

Siinä kaikki. Muista käynnistää Samba uusiksi sudo service smbd restart


Nyt voidaan Windows-palvelimelta ajaa varmistus-scripti jonka alussa on levymappaus tyyliin

net use Q: /delete
net use Q: \\varmistus\varmistukset /USER:kayttajanimi salasana

Käyttäjnimi ja salasana on Ubuntun tunnus

Muistathan, että vain pääkäyttäjällä on oikeus windows-palvelimen hakemistoon jossa kyseinen scripti on...

Systeemi toimii kuin junan vessa. Ainoa ongelma on mahdollinen levyrikko. Yhden levyn hajotessa menee kaikki tieto mutta toisaaltaan mitään korvaamatonta ei katoa, sillä palvelimet pyörii ja seuraavana yönä varmistukset taas menee. Tää onkin oikeastaan ainoa mihin mun mielestä voi käyttää RAID0:aa.

Ottakaa vapaasti kantaa tai antakaa palautetta jos jotain on mielessä. Kaikki kritikki on tervetullutta. Ubuntu on kyllä hieno systeemi. (sitten kun sen saa kunnolla toimii  :) )

44
Moi

Tarkoituksena oli asentaa serveri johon tulisi varmistukset. Mulla on kolme 1,5 Tb:n levyä jotka asensin raid0:aan. Koneen käynnistyttyä ajattelin etten tarvi graaffista liittymää, sillä jaan vaan yhden hakemiston windows-verkkoon. Tarkoitus oli että vain varmistus-käyttäjä pääsee tunnuksen ja salasanakyselyn jälkeen jaettavaan kansioon.  Loin varmistus-käyttäjän ja tein sambaan verkkojaon ja mielestäni annoin oikeudet oikein. Sitten alkoivat ongelmat. Yritin bootata samban, mutta ei sitä löytynyt /etc/ini.d -hakemistosta. Toinen ongelma tuli että kaikki pääsevät vapaasti kyseiseen verkkojakoon tai vaihtoehtoisesti kukaan ei pääse sinne.

Yritin etsiä ohjetta miten saisin systeemin toimimaan mutta parin tunnin etsimisen jälkeen rupes suoraan sanottuna v...taa. Ei löytynyt edes ohjetta ihan perussysteemiin eli samban boottiin.

Voisiko joku ystävällinen sielu auttaa hädässä olevaa?

45
Kiitos vastauksista.

Unohdin laittaa viestiin, etteivät käyttäjät kuuluneet fuse-ryhmään. Silloin muistitikut eivät näkyneet ollenkaan. Lisäsin käyttäjät fuse-ryhmään ja kun laitoin koneet päälle, napsahti kaikkien päätteille kyseinen muistitikku + jokaisen koneen korppuasema. Varsin kiusallinen ongelma, sillä työpöytä oli aika piukassa kuvakkeita. Mulla on toisessa paikassa kolme hp:n päätettä, joissa muistitikut toimivat moitteetta. En löytänyt ohjeesta miten saisin korjattua jutun tai sit vaan en ymmärtänyt.

Koneilla on eri tunnukset. oppilas01, oppilas02... jne.

Toiselle ongelmalle ei voi sanoa kuin että voi, voi ja odottaa josko se joskus korjaantuisi.

Mutta sitten on vielä yksi murhe. Hankin HP:n päätteisiin usb dvd-asemat mutta en saanut niitä näkyviin. Muistitikut toimivat kyseisissä päätteissä hyvin. Mitenkä saisin dvd-asemat näkymään?


46
Moi

Mulla on koululla serveri, joka toimii kirjautumis- ja tallennuspalvelimena Windows-koneille ja LTSP-palvelimena vanhoille työasemille, jotka toimivat LTSP-päätteinä. Päätteissä on muistia 256 megaa, cd-asema ja levykeasema sekä kovalevy, jolta bootti tapahtuu. Koneita on 12 ja tulee kaksi lisää.

LTSP systeemi toimii muuten hyvin, mutta jos laittaa muistitikun työasemaan, niin se ei tule näkyviin. Miten saisin ongelman korjattua siten, että muistitikku näkyisi vaan kyseisellä LTSP-päätteellä eikä kaikissa päätteissä?

Toinen ongelma on, että kun oppilaat pelaavat päätteillä netissä sinänsä varsin kevyttä autopeliä, jolla voi opetella matikkaa samalla, niin koko peli menee todella hitaaksi. Tuntuu kuin yhteys tahmaisi tosi pahasti. Yhteyksissä ongelma ei voi olla, sillä verkon käyttö ei juurikaan kasva ja Windows-koneilla ei kyseistä ongelmaa ole. Löytyisikö tähän jotain korjausta?

Käyttis on Ubuntu 8.04, LTSP 5.
Serverissä muistia neljä gigaa ja prossua en muista mutta riittävä.

47
Laitealue / [Ratkaistu] Vs: ATI ES1000 ajuriongelma?
« : 15.09.08 - klo:11.20 »
Eipä lähtenyt koskaan VESA-ajuri toimimaan kunnolla. Ratkaisu oli laittaa koneeseen NVidian halpiskortti, niin ongelmat näytön suhteen olivat ohi.

48
Laitealue / ATI ES1000 ajuriongelma?
« : 28.04.08 - klo:20.39 »
Moi

Mulla on IBM:n serveri johon on emolle integroitu näytönohjain. Malli on Ati ES1000. Asensin Edubuntun, jonka jälkeen näyttöä ei tullut. Pääsin kuitenkin muokkaamaan xorg.conf-tiedostoa recovery-tilassa josta muutin ati-ajurin vesa:ksi. Tämän jälkeen näyttö toimi 1024x768 tilassa. Ajattelin, että nyt pelittää ja oisihan se pelittänytkin ellei olisi ollut LTSP:tä. LTSP-client koneet näyttävät kuvan 800x600 tilassa eikä ole mahdollista muuttaa sitä kuin huonompaan suuntaan. Mitenkähän saisin korjattua ongelman niin, että myös clientit käyttävän 1024x768 tilaa?

Käyttis on Edubuntu 7.10 ja LTSP 5

49
Moi

Olen asentanut Edubuntun ja LTSP siinä toimii hienosti. Lisäksi siinä on sambassa määritelty toimialue, johon Windows koneet kirjautuvat. Windows-koneet saavat osoitteet Edubuntulta. Nyt on enää yksi ongelma. Edubuntuun tulee automaattisesti käyttäjän kotikansio ja profiilit, joita Windows-koneet käyttävät ja näkyvät levymappauksena. Ongelmana on se, että käyttäjän Windows-profiili sijaitsee käyttäjän kotihakemistossa, jolloin ne ovat helposti muokattavissa ja poistettavissa. Haluaisin, että profiilit sijaitsisivat jossain muualla. Ajattelin, että esim. /opt/profiilit-polussa. Olen yrittänyt muuttaa polkuja samba.conf:ssa huonolla menestyksellä. Tulee herja, ettei palvelimella olevia profiileja löydy edes toisen tai kolmannen kirjautumisen yhteydessä.

Miten saisin polut oikein määriteltyä ja mihin?
Voisiko ongelma olla oikeuksissa ja millaiset ovat oikeat oikeudet?

Edubuntun versio on 7.10


Ongelmaan olikin helppo ratkaisu. Asensin komennolla aptitude install system-config-samba sambaan ja katselin kansioiden oikeuksia. /opt/profiilit-kansion jako-oikeudet olivat vain lukuoikeus.

50
Latasin ja asensin kielipaketit ja kieli muutui. Nyt on homma lopullista asennusta vaille valmis siirrettäväksi kouluun. Kiitos.

51
Asensin Tux Paint:in Synaptic:lla. Edubuntu on suomenkielinen. Poistin vanhan asennuksen ja Tux Paint:in asennustiedostot hakemistosta /var/cache/apt/archives ja asensin uudestaan. Ei auttanut. Englanti on sitkeesti kielenä  :-\

52
Moi

Olisi yksi typerä kysymys taas. Asensin Tux Paintin ja imuroin kielitiedostot fi.po ja tuxpaint-stamps-fi.po. Nyt mulla ei ole hajuakaan mihin tiedostot pitäisi laittaa tai mitä pitäisi tehdä, jotta ohjelma ihan oikeasti kääntyisi suomeksi?

Olen ottanut kommentit pois /etc/tuxpaint/tuxpaint.conf:sta:

lang={LANGUAGE}
lang=finnish

Käyttis on Edubuntu 7.10 Gutsy Gibbon

53
Asentaminen ja käyttöönotto / Vs: Verkkoaseman mappaus
« : 29.11.07 - klo:12.36 »
Nyt oli aikaa tutkia juttua ja selvisi syy. Vika oli näppäimistön ja penkin välissä. Olin määrittänyt Ubuntuun kiinteän ip-osoitteen. Reitittimessä on sallittu palvelimelle ainoastaan tietyistä osoitteista pääsy. Laitoin Ubuntuun DHCP:n päälle (osoitevaraus päällä mac-osoitteen perusteella), valitsin Yhdistä palvelimeen, josta valitsin Windows-verkkojaon, kirjoitin ip-osoitteen ja käyttäjänimen ja toimialueen nimen ja sinne napsahti salasanan kyselyn jälkeen. Homma toimi hienosti.

Kiitos kaikille vastanneille. Niin ja anteeksi typeryys.

54
Asentaminen ja käyttöönotto / Vs: Verkkoaseman mappaus
« : 27.11.07 - klo:21.47 »
Missään vaiheessa ei kysytty salasanaa. Ainoastaan tuli ilmoitus, ettei yhteyttä pysty luomaan. Yhdistin käyttäen windows-verkkojakoa johon annoin käyttäjänimen ja toimialueen ja tietysti serverin ip-osoitteen. Kokeilin myös pelkällä ip-osoitteella, ip-osoitteella ja toimialuenimellä sekä ip-osoitteella ja käyttäjätunnuksella. Mikään ei toiminut.

Oli vähän huonosti selitetty. Tarkoitin sellaista työkalua, jolla saa verkkoaseman näkyviin siten, että se tulisi samalla tavalla kuin esim. Yhdistä palvelimeen-jutulla mutta siihen voi syöttää osoitteen, käyttäjänimen, salasanan ja toimialueen.

55
Asentaminen ja käyttöönotto / Verkkoaseman mappaus
« : 27.11.07 - klo:16.34 »
Moi

Olen käyttänyt työkoneessa kohtuullisen hyvin Ubuntua kuukauden ajan. Lähes kaikki pelittää. Nyt törmäsin kuitenkin ongelmaan, jota en saanut ratkaistua. Saattaa kuulostaa typerältä ja varmaan siihen on helppo ratkaisu. Olen liittänyt Ubuntun Windows:in toimialueelle. Kaikki toimii siellä hyvin. Tänään (27.11.2007) minun piti hakea toiselta toimialueelta toimivalta serveriltä muutama tiedosto. Windowsissa teen sen seuraavasti. Käynnistä -> Suorita -> serverin ip-osoite -> ok jolloin kysytään käyttäjätunnus ja salasana tai vaihtoehtoisesti komentoriviltä net use jne.

Yritin Yhdistä palvelimeen-juttua, mutta se törmäsi ilmeisesti siihen, ettei siinä ole mahdollista syöttää salasanaa. Yritin myös etsiä komentoriviltä oikeaa komentoa huonolla menestyksellä. Lopputuloksena oli, että piti nöyrtyä ja laittaa windows pyörimään ja hakea tiedostot. Höh. Oli vähän kiire.

Mikä mahtoi olla pielessä Yhdistä palvelimeen-jutussa ja mihin siellä syötetään salasana?
Mahtaako Ubuntuun olla jotain vastaavaa työkalua, jolla saa graafisen näkymän hakemistorakenteesta?
Mikä mahtaa olla net use:a vastaava komento ubuntussa jolla saa windows-levyaseman mappausta vastaavan näkymän?
 

56
Ubuntu tietokoneissa / Oikeudet AD:stä
« : 08.11.07 - klo:12.30 »
Moi

Otsikko saattaa olla vähän huono. Sain Ubuntun liittymään toimialueeseen aika kivuttomasti LittleLion:n ohjeilla. http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?topic=8505.0 Nyt törmäsin kuitenkin seuraavaan ongelmaan. Jos kirjaudun domainadmin-tunnuksilla, niin Ubuntussa on ainoastaan peruskäyttäjän oikeudet. Esim. äänet eivät toimi. AD-koneessa ja toimialueella on kaikki oikeudet. Miten saan hallinta ym. käyttöoikeudet Ubuntuun?
Jos käyn katsomassa käyttäjiä, niin domainadmin-tunnusta ei ole, sillä sehän on AD:ssä. kotihakemisto sijaitsee /home/toimialueennimi/domainadmin
AD on win 2003 serverissä. Omassa koneessa on Ubuntu 7.10

57
Olen tehnyt scriptin, joka automaattisesti poistaa käyttäjän ja luo sen uudestaan. Nyt kuitenkin ongelmana on, että en tiedä mihin se pitäisi laittaa. Siis scriptin nimi on vaikka adduser.sh ja tarkoitus olisi ajaa scripti joko käynnistyksen yhteydessä niin, ettei se jää roikkumaan prosessiksi.
Scripti on seuraava:

#!/bin/bash

deluser kayttaja
rm -rf /home/kayttaja

adduser kayttaja
password="salasana"
login="kayttaja"

mkdir /tmp/pwddir
tmpdir=/tmp/pwddir
chmod og-rx $tmpdir
echo $password > $tmpdir/pwd
encrypted=`mkpasswd -s < $tmpdir/pwd`
usermod -p $encrypted $login
rm -rf $tmpdir

# EOF

Jos ajan scriptin esim. työpöydältä roottina, se menee puhtaasti läpi. Jos laitan sen /etc/user/bin -kansioon ja määrittelen sen istuntoihin, kaikki toimii, mutta se jää prosesseihin roikkumaan adduser:na.

Ja kysymys kakkonen. Vielä parempi olisi jos pystyisi tekemään siten, että kun esim kayttaja kirjautuisi ulos, niin yllä oleva scripti ajettaisiin. Kayttaja kakkosella ajettaisiiin toinen scripti ja kayttaja kolmosella kolmas scripti.

Ajatuksena on, että olisi kolme käyttäjää. Jokaisella olisi täydet oikeudet muokata omia asetuksia ym. mutta kun esim. käyttäjä kirjautuisi ulos, niin työpöytä, omat asetukset ym. pyyhkiytyisi pois. adduser.conf:ssa on määritelty, että uuden käyttäjän tiedot haetaan /opt/malli -kansiosta jossa on valmis profiili.

Käyttiksenä on Edubuntu 7.10 Gutsy Gibbon + LTSP5

Sivuja: 1 2 [3]