Kirjoittaja Aihe: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys ( ratkaistu Hirsute Hippo)  (Luettu 2642 kertaa)

ubpappa

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 1288
  • Profiili
Kun se taas ilmaantui koitin seuraavaa toisen osion kautta:
Koodia: [Valitse]
xsda2-20@xsda220-desktop:~$ sudo fsck.ext4 -fyc /dev/sda2
[sudo] xsda2-20-käyttäjän salasana:
e2fsck 1.45.5 (07-Jan-2020)
Checking for bad blocks (read-only test):   0.00% done, 0:00 elapsed. (0/0/0 errvalmis                                                 
/dev/sda2: Updating bad block inode.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Vaihe 4: Tarkastetaan viittausmääriä
Pass 5: Checking group summary information

/dev/sda2: ***** TIEDOSTOJÄRJESTELMÄÄ MUUTETTIIN *****
/dev/sda2: 222603/14606336 tiedostoa (0.4 % epäjatkuvia), 3915445/58417480 lohkoa
xsda2-20@xsda220-desktop:~$
Mitä se muutti aktiiviosiolla sda2 ???
Ongelma kuitennii säilyi sda1;llä ???
« Viimeksi muokattu: 21.12.20 - klo:06.26 kirjoittanut ubpappa »
xubuntu 18;rasberry
acer aspire XC,näyttönä Toshiba tv ja vga päte...
Ymmärtää epätäydellisesti vain
suomea...;)

Jos tiedät vastaa, jos luulet tietäväsi vastaa.
Jos et tiedä/ymmärrä...älä vastaa.vanhuus tullee muillennii :))

qwertyy

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 5191
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys
« Vastaus #1 : 11.12.20 - klo:23.06 »
Eihän tuo tehnyt mitään. Kuten ilmoitus kertoo "Checking for bad blocks (read-only test)"

Optio c
Lainaus
-c
This option causes e2fsck to use badblocks(8) program to do a read-only scan of the device in order to find any bad blocks. If any bad blocks are found, they are added to the bad block inode to prevent them from being allocated to a file or directory. If this option is specified twice, then the bad block scan will be done using a non-destructive read-write test.

En muutenkaan oikein ymmärtänyt kysymystä, koska olet ohjannut komennon sda2:lle ja kuitenkin kommentoit, että vika jatkuu sda1:llä. Mitä oikein tavoittelet tarkistuksella?

juyli

 • Käyttäjä / moderaattori
 • Viestejä: 663
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys
« Vastaus #2 : 12.12.20 - klo:01.05 »
Ongelma kuitennii säilyi sda1;llä ???
Kuten jo sinulle kerrottiin, ei fsck koske /dev/sda1 -osion tiedostojärjestelmään ko. komennolla.
Lisäksi on erityisesti muistutettava, että fsck ajetaan osioille, joita ei ole liitetty järjestelmään:
Koodia: [Valitse]
fsck
fsck – util-linux 2.36
e2fsck 1.45.6 (20-Mar-2020)
/dev/sda1 on liitettynä.
VAROITUS!!! Tiedostojärjestelmä on liitettynä. Jatkamisesta ***SEURAA***
***VAKAVIA*** vaurioita tiedostojärjestelmälle.
Haluatko varmasti jatkaa<e>? ei
tarkistus keskeytetty.
Ymmärtääkseni sinulla on useita jakeluja koneellasi, joten käynnistämällä koneesi jollakin toisella
jakelulla, voit tarkistaa jonkin toisen järjestelmän levyosion tiedostojärjestelmän.
Mutta tuolloin tarkistettava tiedostojärjestelmäosio ei ole liitettynä.
Minusta on varsin kätevää tehdä ulkoisille medioilla (esim. USB-tikku) Linux-jakelu, jolla voi tuollaisen
operaation tarvittaessa (yleensä ei toki ole mitään tarvetta) tehdä.
Linux-jakelut jo käynnistyessään (ennenkuin järjestelmä on liitetty) oletuksena tarkistavat käynnistysosioin. (Jos muuten ei ole määritelty ;) esim. /etc/fstab -tiedostossa  ).

Lisäys: Yleensä vipunen -f tarkoittaa force, eli pakottaa korjaamaan jotakin, vaikka järjestelmä
toteaa korjauksen olevan kriittinen.

« Viimeksi muokattu: 12.12.20 - klo:01.16 kirjoittanut juyli »

ubpappa

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 1288
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys
« Vastaus #3 : 12.12.20 - klo:09.38 »
Lainaus
En muutenkaan oikein ymmärtänyt kysymystä, koska olet ohjannut komennon sda2:lle ja kuitenkin kommentoit, että vika jatkuu sda1:llä. Mitä oikein tavoittelet tarkistuksella?
Kyseinen ohjelma varoitti ettei saa ajaa liitetyltä osiolta, niin käynnistin toselta osiolta
ja tutkittava osio ei ollut liitetty.Virhe syntyy yleensä asennuksen yhteydessä ja joskus
joku rm tms juttu on poistanut sen, mutta en löydä sitä...
xubuntu 18;rasberry
acer aspire XC,näyttönä Toshiba tv ja vga päte...
Ymmärtää epätäydellisesti vain
suomea...;)

Jos tiedät vastaa, jos luulet tietäväsi vastaa.
Jos et tiedä/ymmärrä...älä vastaa.vanhuus tullee muillennii :))

qwertyy

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 5191
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys
« Vastaus #4 : 12.12.20 - klo:12.37 »
Virhe syntyy yleensä asennuksen yhteydessä ja joskus
joku rm tms juttu on poistanut sen, mutta en löydä sitä...
Tuota, miten olet sitten todentanut, että jotain pitäisi tehdä? Viisaammat korjatkoon, mutta jos tarkoitat tuota epäjatkuvuutta, niin olettaisin, että kyseessä lienee perinteinen kiintolevy ja tuo vain tarkoittaa ns. "defragmentoitumista", joka on täysin normaalia, eikä siitä pidä olla huolissaan.

ubpappa

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 1288
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys
« Vastaus #5 : 16.12.20 - klo:22.24 »
Koitin nyt arvaustekniikalla poistaa moduleita (synaptic) niin
nyt ei ulkoinen levy eikä usb tikku näy mikähän on se, joka
pittää asentaa takaisin ???
xubuntu 18;rasberry
acer aspire XC,näyttönä Toshiba tv ja vga päte...
Ymmärtää epätäydellisesti vain
suomea...;)

Jos tiedät vastaa, jos luulet tietäväsi vastaa.
Jos et tiedä/ymmärrä...älä vastaa.vanhuus tullee muillennii :))

Jtkone

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 750
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys
« Vastaus #6 : 18.12.20 - klo:16.18 »
Koitin nyt arvaustekniikalla poistaa moduleita (synaptic) niin
nyt ei ulkoinen levy eikä usb tikku näy mikähän on se, joka
pittää asentaa takaisin ???
Käsittääkseni Synapticilla ei poisteta moduuleja.
Jos olet Synapticalla poistanut paketteja niin vilkaise Tiedosto->historia mitä olet poistanut ja asenna takaisin josko auttaisi.

ubpappa

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 1288
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys
« Vastaus #7 : 18.12.20 - klo:20.12 »
Lainaus
Tiedosto->historia mitä olet poistanut ja asenna takaisin josko auttaisi.
Seuraavat löytyi..................

Koodia: [Valitse]
sudo -ib mousepad /etc/default/grub
sudo update-grub
pkexec mousepad /etc/default/grub
sudo update-grub
pkexec mousepad /etc/default/grub
sudo -ib mousepad /etc/default/grub
sudo update-grub
sudo -ib mousepad /etc/default/grub
sudo update-grub
sudo -ib mousepad /etc/default/grub
sudo update-grub
sudo -ib mousepad /etc/default/grub
sudo update-grub
pkexec mousepad /etc/default/grub
sudo update-grub
fsck.ext4 -fyc /dev/sda2
glxinfo | grep OpenGL
lspci | grep VGA
gpu=(`lspci | grep VGA`) && sudo lspci -vvv -s $gpu
uname -r
cat /proc/version
gcc --ver
sudo apt install gcc
gcc --ver
sudo gcc --ver
gcc --ver
gcc
/etc/X11/xorg.conf
dir /etc
cd ppp
hdparm.conf
cd host.conf
dir /etc/X11/xorg.conf
ppa:kodx/nvidia
ppa
tai tämä
Koodia: [Valitse]
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac

# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
esac

# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes

if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
    if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
    else
color_prompt=
    fi
fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
    ;;
*)
    ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'

    alias grep='grep --color=auto'
    alias fgrep='fgrep --color=auto'
    alias egrep='egrep --color=auto'
fi

# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'

# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'

# Add an "alert" alias for long running commands.  Use like so:
#   sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
Koodia: [Valitse]
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
. "$HOME/.bashrc"
    fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi
Koodia: [Valitse]
dbus-update-activation-environment: setting DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
dbus-update-activation-environment: setting DISPLAY=:0
dbus-update-activation-environment: setting XAUTHORITY=/home/korjattu18-sda/.Xauthority
dbus-update-activation-environment: setting QT_ACCESSIBILITY=1
dbus-update-activation-environment: setting LANG=fi_FI.UTF-8
dbus-update-activation-environment: setting GDM_LANG=fi
dbus-update-activation-environment: setting DISPLAY=:0
dbus-update-activation-environment: setting GTK_OVERLAY_SCROLLING=0
dbus-update-activation-environment: setting XDG_GREETER_DATA_DIR=/var/lib/lightdm-data/korjattu18-sda
dbus-update-activation-environment: setting USER=korjattu18-sda
dbus-update-activation-environment: setting DESKTOP_SESSION=xubuntu
dbus-update-activation-environment: setting QT_QPA_PLATFORMTHEME=gtk2
dbus-update-activation-environment: setting PWD=/home/korjattu18-sda
dbus-update-activation-environment: setting HOME=/home/korjattu18-sda
dbus-update-activation-environment: setting QT_ACCESSIBILITY=1
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_TYPE=x11
dbus-update-activation-environment: setting XDG_DATA_DIRS=/usr/share/xubuntu:/usr/share/xfce4:/usr/local/share:/usr/share:/var/lib/snapd/desktop
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_DESKTOP=xubuntu
dbus-update-activation-environment: setting CLUTTER_BACKEND=x11
dbus-update-activation-environment: setting SHELL=/bin/bash
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SEAT_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
dbus-update-activation-environment: setting IM_CONFIG_PHASE=1
dbus-update-activation-environment: setting GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
dbus-update-activation-environment: setting SHLVL=1
dbus-update-activation-environment: setting LANGUAGE=fi
dbus-update-activation-environment: setting GDMSESSION=xubuntu
dbus-update-activation-environment: setting LOGNAME=korjattu18-sda
dbus-update-activation-environment: setting DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
dbus-update-activation-environment: setting XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
dbus-update-activation-environment: setting XAUTHORITY=/home/korjattu18-sda/.Xauthority
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Session0
dbus-update-activation-environment: setting XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/xdg-xubuntu:/etc/xdg
dbus-update-activation-environment: setting PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
dbus-update-activation-environment: setting _=/usr/bin/dbus-update-activation-environment

(xfce4-session:1301): xfce4-session-WARNING **: 19:06:42.976: xfsm_manager_load_session: Something wrong with /home/korjattu18-sda/.cache/sessions/xfce4-session-korjattu18sda-desktop:0, Does it exist? Permissions issue?
** Message: 19:06:43.013: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: Tiedostoa tai hakemistoa ei ole

(polkit-gnome-authentication-agent-1:1335): GLib-CRITICAL **: 19:06:44.821: g_variant_new_string: assertion 'string != NULL' failed

(polkit-gnome-authentication-agent-1:1335): polkit-gnome-1-WARNING **: 19:06:44.821: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files

(wrapper-2.0:1477): GLib-GIO-CRITICAL **: 19:06:45.251: g_file_new_for_path: assertion 'path != NULL' failed

(wrapper-2.0:1477): GLib-GIO-CRITICAL **: 19:06:45.251: g_file_monitor_file: assertion 'G_IS_FILE (file)' failed

(wrapper-2.0:1477): GLib-GObject-WARNING **: 19:06:45.251: invalid (NULL) pointer instance

(wrapper-2.0:1477): GLib-GObject-CRITICAL **: 19:06:45.251: g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed

(wrapper-2.0:1477): Gtk-WARNING **: 19:06:45.251: Attempting to add a widget with type GtkToggleButton to a container of type XfcePanelPlugin, but the widget is already inside a container of type XfcePanelPlugin, please remove the widget from its existing container first.

(wrapper-2.0:1477): Gtk-WARNING **: 19:06:45.358: Negative content width -3 (allocation 1, extents 2x2) while allocating gadget (node button, owner GtkToggleButton)

(nm-applet:1345): Gtk-WARNING **: 19:06:45.383: Can't set a parent on widget which has a parent

** (wrapper-2.0:1485): WARNING **: 19:06:45.436: No outputs have backlight property

(nm-applet:1345): Gdk-CRITICAL **: 19:06:45.589: gdk_window_thaw_toplevel_updates: assertion 'window->update_and_descendants_freeze_count > 0' failed

(wrapper-2.0:1467): Gtk-WARNING **: 19:06:45.754: Negative content width -3 (allocation 1, extents 2x2) while allocating gadget (node button, owner GtkToggleButton)

(wrapper-2.0:1485): Gtk-WARNING **: 19:06:46.650: Negative content width -3 (allocation 1, extents 2x2) while allocating gadget (node button, owner PowerManagerButton)

(wrapper-2.0:1486): Gtk-WARNING **: 19:06:48.201: Negative content width -3 (allocation 1, extents 2x2) while allocating gadget (node button, owner PulseaudioButton)
Gtk-Message: 19:06:50.895: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.

###!!! [Parent][RunMessage] Error: Channel closing: too late to send/recv, messages will be lost


(mousepad:2136): Gtk-WARNING **: 19:55:15.891: Theme parsing error: <data>:2:29: The style property GtkButton:default-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2136): Gtk-WARNING **: 19:55:15.891: Theme parsing error: <data>:3:37: The style property GtkButton:default-outside-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2136): Gtk-WARNING **: 19:55:15.892: Theme parsing error: <data>:4:27: The style property GtkButton:inner-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2136): Gtk-WARNING **: 19:55:15.894: Theme parsing error: <data>:5:31: The style property GtkWidget:focus-line-width is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2136): Gtk-WARNING **: 19:55:15.894: Theme parsing error: <data>:6:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2154): Gtk-WARNING **: 19:58:24.988: Theme parsing error: <data>:2:29: The style property GtkButton:default-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2154): Gtk-WARNING **: 19:58:24.988: Theme parsing error: <data>:3:37: The style property GtkButton:default-outside-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2154): Gtk-WARNING **: 19:58:24.988: Theme parsing error: <data>:4:27: The style property GtkButton:inner-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2154): Gtk-WARNING **: 19:58:24.988: Theme parsing error: <data>:5:31: The style property GtkWidget:focus-line-width is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2154): Gtk-WARNING **: 19:58:24.988: Theme parsing error: <data>:6:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2183): Gtk-WARNING **: 20:02:40.697: Theme parsing error: <data>:2:29: The style property GtkButton:default-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2183): Gtk-WARNING **: 20:02:40.697: Theme parsing error: <data>:3:37: The style property GtkButton:default-outside-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2183): Gtk-WARNING **: 20:02:40.697: Theme parsing error: <data>:4:27: The style property GtkButton:inner-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2183): Gtk-WARNING **: 20:02:40.697: Theme parsing error: <data>:5:31: The style property GtkWidget:focus-line-width is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2183): Gtk-WARNING **: 20:02:40.697: Theme parsing error: <data>:6:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2193): Gtk-WARNING **: 20:04:53.578: Theme parsing error: <data>:2:29: The style property GtkButton:default-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2193): Gtk-WARNING **: 20:04:53.578: Theme parsing error: <data>:3:37: The style property GtkButton:default-outside-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2193): Gtk-WARNING **: 20:04:53.578: Theme parsing error: <data>:4:27: The style property GtkButton:inner-border is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2193): Gtk-WARNING **: 20:04:53.578: Theme parsing error: <data>:5:31: The style property GtkWidget:focus-line-width is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version

(mousepad:2193): Gtk-WARNING **: 20:04:53.578: Theme parsing error: <data>:6:28: The style property GtkWidget:focus-padding is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
Muita en löytänyt
xubuntu 18;rasberry
acer aspire XC,näyttönä Toshiba tv ja vga päte...
Ymmärtää epätäydellisesti vain
suomea...;)

Jos tiedät vastaa, jos luulet tietäväsi vastaa.
Jos et tiedä/ymmärrä...älä vastaa.vanhuus tullee muillennii :))

nm

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 14640
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys
« Vastaus #8 : 19.12.20 - klo:01.29 »
Lainaus
Tiedosto->historia mitä olet poistanut ja asenna takaisin josko auttaisi.
Seuraavat löytyi..................

Jtkone tarkoitti Synaptic-ohjelman Tiedosto-valikosta löytyvää historiatoimintoa. Mitä se näyttää?

Voisit myös kokeilla asentaa xubuntu-desktop-paketin takaisin. Sen pitäisi tuoda mukanaan ainakin työpöydän kannalta oleelliset paketit, joita ehkä olet poistellut.

Koodia: [Valitse]
sudo apt install xubuntu-desktop

ubpappa

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 1288
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys
« Vastaus #9 : 19.12.20 - klo:10.00 »
Lainaus
sudo apt install xubuntu-desktop
Kokeilin tätä ensin, osoittautui että kaikki oli pahasti solmussa ja em ajo käynnisti
pdf liten joten asensin uudelleen.
Kun tuo haku koski varsinaisesti näyttöjen hallintaa niinmerkitsen tältäosin ratkaistuksi...
Mutta en tiedä mihin kuuluu tämä jatkokysymys:
Voiko tätä lennosta ajaa esim Mate työpöytnä tms mistä AimoE jossain toisessa ketjussa vihjas ???
xubuntu 18;rasberry
acer aspire XC,näyttönä Toshiba tv ja vga päte...
Ymmärtää epätäydellisesti vain
suomea...;)

Jos tiedät vastaa, jos luulet tietäväsi vastaa.
Jos et tiedä/ymmärrä...älä vastaa.vanhuus tullee muillennii :))

nm

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 14640
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys
« Vastaus #10 : 19.12.20 - klo:13.52 »
Voiko tätä lennosta ajaa esim Mate työpöytnä tms mistä AimoE jossain toisessa ketjussa vihjas ???

On mahdollista asentaa useita työpöytäympäristöjä rinnakkain, tai vaihtaa vaikkapa Xfce:n tilalle MATE. En kuitenkaan suosittelisi tuota muuten kuin harrastuksen kannalta. Riski  sekoittaa järjestelmä pahasti on melko suuri, ja ongelmien selvittely on vielä hankalampaa kuin yhden työpöydän tapauksessa.

qwertyy

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 5191
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys
« Vastaus #11 : 19.12.20 - klo:15.12 »
Voiko tätä lennosta ajaa esim Mate työpöytnä tms mistä AimoE jossain toisessa ketjussa vihjas ???

On mahdollista asentaa useita työpöytäympäristöjä rinnakkain, tai vaihtaa vaikkapa Xfce:n tilalle MATE. En kuitenkaan suosittelisi tuota muuten kuin harrastuksen kannalta. Riski  sekoittaa järjestelmä pahasti on melko suuri, ja ongelmien selvittely on vielä hankalampaa kuin yhden työpöydän tapauksessa.
Tämä. Itse joskus kokeilin tuota ja minua erityisesti alkoi ärsyttämään, että järjestelmästä saa helposti sellaisen, että duplikaattiohjelmia on lähes väkisin aika monia. Saa senkin toki korjattua, mutta, no en vain suosittele tuollaista kikkailua. Kuinka moni oikeasti haluaa vaihdella eri työpöytäympäristöjen välillä jatkuvasti? Helpompi kokeilla ympäristöjä vaikka virtualisoituna tai vaikka live-tikuilla.

ubpappa

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 1288
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys (melkein ratkaistu)
« Vastaus #12 : 19.12.20 - klo:23.43 »
Lainaus
Tämä. Itse joskus kokeilin tuota ja minua erityisesti alkoi ärsyttämään, että järjestelmästä saa helposti sellaisen, että duplikaattiohjelmia on lähes väkisin aika monia. Saa senkin toki korjattua, mutta, no en vain suosittele tuollaista kikkailua. Kuinka moni oikeasti haluaa vaihdella eri työpöytäympäristöjen välillä jatkuvasti? Helpompi kokeilla ympäristöjä vaikka virtualisoituna tai vaikka live-tikuilla.
Niin sehän tässä kisassa pärjää, joka toimii parhaiten. Olen ladannut mate 18,20lts ja 20.10
mutta jos lataisin uuden xubuntun, niin kuinka siihen saadaan mate työpöytä niin testaisin
ensin sen ???
xubuntu 18;rasberry
acer aspire XC,näyttönä Toshiba tv ja vga päte...
Ymmärtää epätäydellisesti vain
suomea...;)

Jos tiedät vastaa, jos luulet tietäväsi vastaa.
Jos et tiedä/ymmärrä...älä vastaa.vanhuus tullee muillennii :))

nm

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 14640
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys (melkein ratkaistu)
« Vastaus #13 : 20.12.20 - klo:00.21 »
mutta jos lataisin uuden xubuntun, niin kuinka siihen saadaan mate työpöytä niin testaisin
ensin sen ???

Koodia: [Valitse]
sudo apt install ubuntu-mate-desktop
Sisäänkirjautumisruudusta voit sitten valita, mikä työpöytä käynnistyy.

qwertyy

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 5191
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys (melkein ratkaistu)
« Vastaus #14 : 20.12.20 - klo:00.22 »
Jos sinulla on jo Mate livecd, niin itse kokeilisin sitä livetikulla tai asentaisin virtualbox ohjelman ja kokeilisin sillä.

ubpappa

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 1288
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys (melkein ratkaistu)
« Vastaus #15 : 20.12.20 - klo:13.53 »
Lainaus
sudo apt install ubuntu-mate-desktop
Jos sinulla on jo Mate livecd, niin itse kokeilisin
sitä livetikulla tai asentaisin virtualbox ohjelman
ja kokeilisin sillä.
Kokeilin live dvd:ltä mutta kieli ei sujunu, sitten vaihdoin
18 versioon mate pöydän (sudo apt install ubuntu-mate-desktop)
mielenkiintoinen mutta miten matessa käsittelen näyttöasetuksia
sitä en löytänyt ??? Ja muutkin asetukset pittäis löytää...
xubuntu 18;rasberry
acer aspire XC,näyttönä Toshiba tv ja vga päte...
Ymmärtää epätäydellisesti vain
suomea...;)

Jos tiedät vastaa, jos luulet tietäväsi vastaa.
Jos et tiedä/ymmärrä...älä vastaa.vanhuus tullee muillennii :))

nm

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 14640
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys (melkein ratkaistu)
« Vastaus #16 : 20.12.20 - klo:15.42 »
Varmista, että mate-control-center on asennettuna:

Koodia: [Valitse]
sudo apt install mate-control-center
Ohjauskeskus löytyy päävalikosta, ja järjestelmäasetuksiin pääsee myös yläpaneelin rataskuvakkeen kautta.


ubpappa

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 1288
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys (melkein ratkaistu)
« Vastaus #17 : 20.12.20 - klo:19.43 »
Jotain sieltä puuttuu, kun mikään teemakaan ei kelvannut
ja kunnollista päävalikkoakaan ei ollut.
Asennusta aiemmin pyöritti pitkään Pitäisikö se aiemmat paketit
poistaa ja korvata kokonaan mate paketeilla ???
xubuntu 18;rasberry
acer aspire XC,näyttönä Toshiba tv ja vga päte...
Ymmärtää epätäydellisesti vain
suomea...;)

Jos tiedät vastaa, jos luulet tietäväsi vastaa.
Jos et tiedä/ymmärrä...älä vastaa.vanhuus tullee muillennii :))

nm

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 14640
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys (melkein ratkaistu)
« Vastaus #18 : 20.12.20 - klo:21.38 »
Jotain sieltä puuttuu, kun mikään teemakaan ei kelvannut
ja kunnollista päävalikkoakaan ei ollut.
Asennusta aiemmin pyöritti pitkään Pitäisikö se aiemmat paketit
poistaa ja korvata kokonaan mate paketeilla ???

Mielestäni ei kannata selvitellä tuota enempää. Asenna suosiolla puhdas Ubuntu MATE, niin saat toimivan järjestelmän ilman ihmettelyä.

ubpappa

 • Käyttäjä
 • Viestejä: 1288
  • Profiili
Vs: Kiusallinen virheilmoitus poistoyritys (melkein ratkaistu)
« Vastaus #19 : 21.12.20 - klo:06.25 »
Jottei iha kehityksen jalkoihin jää taidankin samalla
siirtyä Hirsute Hippo maailmaan lataus meneillään  :)
xubuntu 18;rasberry
acer aspire XC,näyttönä Toshiba tv ja vga päte...
Ymmärtää epätäydellisesti vain
suomea...;)

Jos tiedät vastaa, jos luulet tietäväsi vastaa.
Jos et tiedä/ymmärrä...älä vastaa.vanhuus tullee muillennii :))