Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Viestit - teele

Sivuja: 1 2 [3] 4 5 ... 27
41

Tässä on tiedostolistaus ~/.ssh hakemistosta

Koodia: [Valitse]
ls -la ~/.ssh
yhteensä 20
drwx------  2 koti koti 4096 helmi 20  2019 .
drwxr-xr-x 25 koti koti 4096 helmi 13 07:13 ..
-rw-------  1 koti koti 1766 helmi 20  2019 id_rsa
-rw-r--r--  1 koti koti  399 helmi 20  2019 id_rsa.pub
-rw-r--r--  1 koti koti  222 helmi 13  2019 known_hosts


42
Tähän asti pilvikoneelle on päässyt kätevästi avaimen avulla, kun joskus aikaisemmin on tehty ssh-keygen ja ssh-send-key (siis luotu ja lähettetty avaimet).

Nyt kuitenkin ssh kysyy salasanaa, vaikka mitään muutoksia ei ole tehty, vain tarjotut päivitykset on aina laitettu.

Netissä on valtava määrä ohjeita, mistä mahdollisesti olisi kysymys, mutta asiaa ymmärtämättömän ei kannattane ruveta tiedosto-oikeuksia suinpäin muuttelemaan?

Alla on ssh-yritys selitysvalinta valittuna, ehkä siitä olisi apua, jos joku ymmärtää asiasta vähän enemmän.

Koodia: [Valitse]


ssh pilvitili@xxx.xxx.xxx.xxx -v
OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3, OpenSSL 1.0.2n  7 Dec 2017
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug1: Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx [xxx.xxx.xxx.xxx] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_rsa type 0
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_dsa type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3
debug1: match: OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3 pat OpenSSH* compat 0x04000000
debug1: Authenticating to xxx.xxx.xxx.xxx:22 as 'pilvitili'
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256
debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: Server host key: ecdsa-sha2-nistp256 SHA256:oj85mJNinmdpqfms3MJ0X9W9O3QNq6s6VcQTD9HIORs
debug1: Host 'xxx.xxx.xxx.xxx' is known and matches the ECDSA host key.
debug1: Found key in /home/koti/.ssh/known_hosts:1
debug1: rekey after 134217728 blocks
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: rekey after 134217728 blocks
debug1: SSH2_MSG_EXT_INFO received
debug1: kex_input_ext_info: server-sig-algs=<ssh-ed25519,ssh-rsa,rsa-sha2-256,rsa-sha2-512,ssh-dss,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521>
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering public key: RSA SHA256:v7DJ6VB7rTrMC4mbwWgFxVhzzquzRZi08N+ymS2Qwes /home/koti/.ssh/id_rsa
debug1: Server accepts key: pkalg rsa-sha2-512 blen 279
sign_and_send_pubkey: signing failed: agent refused operation
debug1: Trying private key: /home/koti/.ssh/id_dsa
debug1: Trying private key: /home/koti/.ssh/id_ecdsa
debug1: Trying private key: /home/koti/.ssh/id_ed25519
debug1: Next authentication method: password
pilvitili@xxx.xxx.xxx.xxx's password:

43
Käynnistyi grub-valikon kautta vanhemmalla ytimellä. Mutta oli vain kertakokeilu, joskus käynnistyi myös normaalikäynnistyksellä, vaikka sitä ennen oli jumittunut välkkyvän näytön tilaan. Myös windows käynnistyy.

Teen vielä pari kokeilua, mutta laitan tämän tiedon heti ...  ks. muokattu teksti alla.

Muok. EIPÄS käynnistynytkään enää vanhemmalla ytimellä  :(

44
Lenovo-sylikoneessa Ubuntu 18.04 on lopettanut käynnistymisen. Ubuntun aloitusnäkymä odotuspallukoineen samuu näytöllä ja välähtää uudestaan epämääräisin välein.

Aikaisemmin Ubuntu käynnistyi normaalisti ja joskus se käynnistyi edellä olevien oireiden jälkeen myös normaalisti virtanappisammutuksen jälkeen uudelleenkäynnistyksessä.

Windows näyttää käynnistyvän normaalisti, jos sen jostain syystä haluaa käynnistää. Myös asennustikulta Ubuntu käynnistyi hyvin.

Kiintolevyä voisi epäillä syylliseksi. Olisiko joku helppo tapa sen tarkistamiseksi. Lenovon oma kiintolevyntarkistusohjelma ei ilmoittanut virheitä(?).


45
Pilvikoneessa on tiedosto, joka pitäisi siirtää kotikoneelle. Tiedoston tarkka sijainti  pilvikoneella on tiedossa

Koodia: [Valitse]
/home/hakemisto/hakemisto2/tiedosto.teksti

mutta wget komento

Koodia: [Valitse]
wget http://xx.xxx.xxx.xxx/home/hakemisto1/hakemisto2/tiedosto.teksti

ei löydä tiedostoa.

Mutta nouto toimii, jos wget annetaan muodossa

Koodia: [Valitse]
wget http://pilvisivusto.dy.fi/tiedosto.teksti

jossa pilvisivusto.dy.fi on pilvipalvelimella olevan kokeilusivuston virtuaali-isännöity osoite.

Muistelisin. että joskus numeromuotoisen osoitteen perusteella haku on joskus onnistunut. Miten pitäisi wgetillä hakea tiesosto, jos pilvikoneen osoite ja tiedoston sijainti pilvikoneella on tiedossa.
46
Kiitos selvennyksestä

Pitää siis katsoa tiedoston käyttämistä, yritän paneutua asiaan   :)

Muok.

Tarvitaan siis kaksi nettisivua, joista toinen lukee tietoja ja toinen esittää ne. Sivut käyttävät esimerkiksi samalla palvelimella olevaa tiedostoa keskinäiseen tiedonsiirtoonsa.

Kotikoneelta lähetetään sopivin väliajoin tietoa vaikka näin

Koodia: [Valitse]


// https://stackoverflow.com/questions/11600130/post-data-with-libcurl


#include <curl/curl.h>
#include <iostream>

#include <string>
#include <cstring>
#include <unistd.h>   //usleep esim. sleep(500);


//using namespace std;

int main(int argc, char* argv[1]){

  CURL *curl;
  //CURLcode res;

  std::string par1 = argv[1], par2 = argv[2];

  char char_array[100]; // tämä lähetetään pyynnössä, msg1 vain apuna parametrikeräilyssä

  int i = 0;
  std::string s = std::to_string( i );

  if(argc != 3)
    {
      std::cout << "usage: " << argv[0] << "parameter1 parameter2" << std::endl;
      return -1;
    }

  while(i < 10 )
  {
    std::string msg1 = "x="  + par1 + " " + std::to_string( i ) +
                       "&y=" + par2 + " " + std::to_string( i + 1);
    strcpy(char_array, msg1.c_str());

    i += 2;
    std::cout << msg1;

    curl = curl_easy_init();

    if(curl)
    {
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, " http://oma_palvelin.fi/testihakemisto/testi02.php");
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POST, 1);
      //curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, "x=1111.11&y=212122.212");
      curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, char_array);
      //res = curl_easy_perform(curl);
      curl_easy_perform(curl);
      curl_easy_cleanup(curl);
      //std::cout << std::endl;
    } // if
    sleep(3);
  } // while
  return 0;
}// tehty sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev
// g++ testi.cpp -o testi -lcurl -std=c++17 -Wall -pedantic

/*

tulokset näkyvät sivulla
 http://oma_palvelin.fi/testihakemisto/testi01.php
jossa x näyttää muuttuvan

*/

ja katsotaan tuloksia sivulla
 http://oma_palvelin.fi/testihakemisto/testi01.php

47
Käytän curl -komentoa kotikoneelta palvelimen pahp:n $_POST -taulukon arvon muuttamiseen

Koodia: [Valitse]
curl -X POST -F 'y=6'  http://oma_palvelin.fi/testihakemisto/testi01.php

Muutos näyttää toteutuvan, koska komento tulostaa kotikoneen päätteelle

Koodia: [Valitse]
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ 6åååååååååå 6Array
(
    [y] => 6
)

</body>
</html>

mikä näyttää aika hyvältä lukuun ottamatta body- ja html-nimikkeitä.

Mutta $_POST['y'] ei näytä muuttuvan selaimen näyttämässä sivussa. Siinä näkyy vain tyhjä taulukko.

Sivun php-koodi on tällainen

Koodia: [Valitse]
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x 
1;
while(
$x )
  {
   echo( 
'$x on: ' $x '</br>' );
   echo 
str_pad('',4096)."\n";
   
ob_flush();
   
flush();
   
$x $x 1

  if( isset(
$_POST['y']) )
    {
      print(
'ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ ');
      print(
$_POST['y']); 
    };

   
sleep(2);
  }

//sleep(10);
if( isset($_POST['y']) )
  {
    print(
'åååååååååå ');
    print(
$_POST['y']); 
  };
print_r($_POST );
?>


</body>
</html>


Tarkoituksena olisi saada näkymään curlilla lähetetty muutos sivulla, mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun se on tehty. Sivun pitäisi siis näyttää muuttujan arvoja tasaisin väliajoin ja jos sivulle kerrotaan, että arvo on muuttunut, se pitäisi saada näkymään myös selaimen näyttämäällä sivulla.

Miten pitäisi sellainen sivu toteuttaa, joka näyttää vaikka lämpötilatietojen sarjan, kun mttarin lukema päivittyy tietyin väliajoin. Ehkä curl ja php eivät ole oikea tapa?


48
Netissä olevien ohjeiden mukaan tämän pitäisi toimia

Koodia: [Valitse]
<?php
echo('<script type="text/javascript"> alert(); </script>');
?>


mutta ei näytä toimivan. html-sivulle tulostuu vain  alert(); '); ?>

Mikä olisi oikea tapa laittaa php kirjoittamaan javascriptiä, niin että scripti myös toimisi oikein html-sivulla.

Muok.

Näyttää siltä, että sivun muuttaminen php-päätteiseksi auttaa ja php:tä tuleva javascripti toimii, mutta pitääkö asian oikeasti olla näin. Eikö php toimi html-päätteisillä sivuilla.
 

49
Taas on tullut netissä roikuttua ja sieltä löytyi tällainen

https://www.ostechnix.com/how-to-limit-users-access-to-the-linux-system/

Ohjeen mukaan pitäisi olla mahdollista rajoittaa käyttäjän saataville vain tetty hakmisto ja tietyt ohjelmat, jos käyttäjän bashia rajoittaa -r -valitsimella.

Jos ymmärsin selitystä oikein, ratkaisu voisi olla aika sopiva, mutta onnistuisiko myös nanoilu käyttäjän omassa hakemistossa, jos homman saisi ohjeiden mukaan toimimaan. Tietysti nano pitäisi lisätä sallituksi ohjelmaksi, mutta nanonhan voi pyytää tallentamaan tiedostonsa minne vain. Tai voisiko vaihtoehtoisesti käyttäjän näkemää nanoa rajoittaa niin, että se käsittelee vain käyttäjän hakemiston tiedostoja esimekiksi tekemällä komentorivitiedoston oma_nano, joka käynnistäisi tämän rajoitetun nanon.

Toiveena olisi oikeuksien rajoittaminen samaan tapaan, kuin linkissä kuvataan, mutta niin, että käyttäjän hakemistossa oleva tiedostoja voisi käsitellä vapaasti.50

Kiitos linkistä, yritin selvittää asiaa, mutta yksi kohta herättää vähän kydymyksiä:

"SUID programs are considered dangerous on multiuser systems. It is not a great idea to install Firejail on such systems. If you have a server full of people logging in over SSH, forget about it!

Firejail was built for single-user desktop systems. We try to address desktop specific threats, such as: . . . ."

Ajatus oli alunperin, että olisi muutama käyttäjä, mutta yllä olevan esittelyn mukaan silloin ei ole hyvä ajatus käyttää firejailia.

Miten tätä pitäisi tulkita ja onko pari tai kolme käyttäjää sellainen monen käyttäjän järjestelmä, johon firejailia ei suositella.51

Millä tavalla voisi rajata uuden käyttäjän oikeudet niin, että sillä olisi esimerkiksi  oikeudet suorittaa, kirjoittaa ja nähdä vain oman hakemistonsa sisällä olevia tiedostoja.

Jos haluttaisiin esimerkiksi, että käyttäjä voi nanoilla, eli lukea ja kirjoittaa, vain oman hakemistonsa tiedostoja ja oman hakemistonsa alihakemistojen tiedostoja.

Pitäisikö nano kopioida käyttäjän omaan hakemistoon. Olisiko joku tapa muuttaa tiedosto-oikeuksia niin, että tämä onnistuisi, chown, chmod, chgrp??

Tilanteessa voisi olla pelkästään esimerkiksi 2 käyttäjää ja vain toinen olisi rajoitetun käyttöoikeuden käyttäjä. Tällainen järjestely voisi olla pilvikoneella, jota käytetään vain päätteen kautta.


52
Kiitos, edellä saatujen ohjeiden mukaan toimimalla ilmoitukseet ovat hävinneet.

On hyvä, että tulevaisuudessa pienet vahinkonapsautukset eivät aiheuta ilmoitusten hyppelyä ruudulle.

 :)

53
Monet verkkosivustot ehdottelevat ilmoistusten sallimista ja nyt on luultavasti jotain tälläista valintaa tullut vahingossa painettua selaimessa eli Firefoxissa.

Miten saisi työpöydälle tulevat ilmoitukset pois.    Firefoxissa on laitettu about:confissa

dom.webnotifications.enabled = false

mutta siitä ei ollut näköjään apua.

54
Tietokantakokeiluni ovat valitettavasti tyssänneet jo ennen niiden alkamista ongelmaan, että en ole saanut mysql:ää käyntiin.

Mysql on asennettu virtuaalikoneeseen pilveen ja sitä voi käyttää etänä päätteen avulla. Nanoilu ja muu päätekäyttö onnistuu, mutta mysql ei.

Kirjastossa ja netissä on paljon ohjeita mysql:n käytöstä, mutta mistään en ole onnistunut löytämään ohjeita, kuinka saisi tietokannan siihen tilaan, että sille voisi päätteeltä laittaa jonkun pienen kokeiluohjelman.

55
Linkin sivulla näyttää olevan hyvää tietoa asiasta, kestää vähän aikaa ennen, kuin ehdin sen opetella. Väliaikaisratkaisuna ehdin kokeilla tällaista

Koodia: [Valitse]
<head>
        <title> painosivu </title>
        <style> input[type='text'] { font-size: 24px; }
                input[type=checkbox] {transform: scale(2.5); }
                input[type='submit'] { font-size: 24px; }
        </style>
</head>

head-osassa ja sitten piti kirjasinkokoa isontaa body-osassa

Koodia: [Valitse]
   <h1>
   <input type="checkbox" name= "weight_check" >  weight chrcked  <br/>
   </h1> 

Mutta tämä ei varmaankaan ole mitenkään tyylikäs ja ehkä ei kovin toimivakaan ratkaisu, joten vielä kiitos siitä linkistä  :)

56
Mikä olisi yksinkertaisin tapa suurentaa html checkboxin kokoa ja sen selitetekstiä html-sivulla mieluiten niin, että ei tarvitsisi erillistä css-tiedostoa.

Netistä löysin tällaisen, mutta tekstit jäävät pieniksi ja laatikot menenvät päällekkäin.

Koodia: [Valitse]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title> stv-sivu </title>
        <style> input[type='text'] { font-size: 24px; }</style>
        <style> input[type='checkbox'] { transform: scale(1.9); }</style>

<style>
input[type=checkbox] {
    width: 14mm;
    -webkit-appearance: none;
    -moz-appearance: none;
    height: 14mm;
    border: 0.1mm solid black;
}

input[type=checkbox]:checked {
    background-color: lightblue;
}

input[type=checkbox]:checked:after {
    margin-left: 4.3mm;
    margin-top: -0.4mm;
    width: 3mm;
    height: 10mm;
    border: solid white;
    border-width: 0 2mm 2mm 0;
    -webkit-transform: rotate(45deg);
    -moz-transform: rotate(45deg);
    -ms-transform: rotate(45deg);
    transform: rotate(45deg);
    content: "";
    display: inline-block;
}
</style>

</head>

<body>
<label><input type="checkbox"> Test</label>
</body>
</html>


Sitten netistä löytyy sellaisia, jotka eivät toimi Firefoxissa, esimerkiksi zoom. Toinen ongelma on, että vaikka checkboxit näyttävät kohtuullisen kokoisilta omalla koneellani ilman mitään määrittelyjä, silloin ne ovat puhelimissa liian pieniä, vaikka teksti näkyy aika sopivan kokoisena puhelimessa.

57

Väliaikaisratkaisuna käytän tiedostoa, joka sisältää tiedot php-muodossa, jolloin apache ei lähetä sen koodiosuutta.

Tietokanta olisi varmasti myöskin hyvä ratkaisua, mutta en vielä osaa käyttää mysql-tietokantaa. Ehkä jostain löytyy aloittelijaohjeet Ubuntun mysql-käytöstä, kunhan ehdin niitä etsimään.

58
Tilanne on vieläkin vähän epäselvä. Jos yritän siirtää wgetillä php-ohjelmatiedoston, siitä tulee vain pieni osa. Tämä on hyvä, koska ilmeiseti ulkopuolinen ei siten voi saada ainakaan kovin paljon vääränlaista tietoa.

Koodia: [Valitse]
wget http://omapalvelin.fi/omakoodi.php
--2019-10-23 11:06:55--  http://omapalvelin.fi/omakoodi.php
Selvitetään osoitetta omapalvelin.fi (omapalvelin.fi)... xxx.xxx.xxx.xxx
Yhdistetään palvelimeen omapalveli.fi (omapalvelin.fi)|xxx.xxx.xxx.xxx|:80... yhdistetty.
HTTP-pyyntö lähetetty, odotetaan vastausta... 200 OK
Pituus: 324 [text/html]
Tallennetaan kohteeseen ”omakoodi.php”

omakoodi.php       100%[==================================>]     324  --.-KB/s    in 0s     

2019-10-23 11:06:56 (10,7 MB/s) - ”omakoodi” tallennettu [324/324]


cat omakoodi.php
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> oma-sivu </title>
</head>

<body>

hetkinen, avataan omia tiedostoja .... <br/><br/>Tiedot tallennettu onnistuneesti <br/><br/> Kun kaikki valinnat
          on tallennettu, tulos voidaan katsoa Tulokset-sivulta  <br/><br/>
Mutta jos pyydetään samalla tavalla tekstitiedostoa, joka on kuitenkin php-loppuinen, tiedosto siirtyy kokonaan pyytäjälle.

Koodia: [Valitse]
wget http://omapalvelin.fi/.mydata.php
--2019-10-23 11:03:40--  http://omapalvelin.fi/.mydata.php
Selvitetään osoitetta omapalvelin.fi (omapalvelin.fi)... xxx.xxx.xxx.xxx
Yhdistetään palvelimeen omapalvelin.fi (omapalvelin.fi)|xxx.xxx.xxx.xxx|:80... yhdistetty.
HTTP-pyyntö lähetetty, odotetaan vastausta... 200 OK
Pituus: 178 [text/html]
Tallennetaan kohteeseen ”.mydata.php”

.mydata.php              100%[==================================>]     178  --.-KB/s    in 0s     

2019-10-23 11:03:40 (1,90 MB/s) - ”.mydata.php” tallennettu [178/178]

cat .mydata.php

<html>
<body>
print('print-tekstiä alussa <br/>');
echo'(echo-tekstiä alussa <br/>');

tavallista tekstiä <br/>
/*
kommentoitua tekstiä <br/>
*/
<body/>
<html/>


Tiedosto on nimetty . -alkuiseksi eikä se näy ls -komenolla suoraan, mutta siirtyy siitä huolimatta ja tulostuu kotikoneella, kun muistaa laittaa cat -komennossa pisteen eteen nimeen.

Eli pääosa koodista näyttää pysyvän siellä, mihin se on tarkoitettukin, mutta miten saisi kaikki datat piiloon ulkopuolisilta.

59

Eli jos annan tietoihin luku- ja kirjoitusoikeudet erillisissä datakansioissa www-datalle, ne eivät tule kaikkien saataville wgetillä.

Tällöin oikeuksia ei ole ulkopuolisilla, mutta ymmärtääkö Apache olla toimittamatta tietoja eteen päin, jos se itse niihin pääsee käsiksi.Pitääkö Apachessa laittaa joku säätö päälle tällaisen toivottavan tilanteen aikaan saamiseksi.

60
Jos halutaan tehdä painonhallintasivusto jossa lähtötietoina on kunkin käyttäjän nimi, ikä ja sitten punnitustuloksia päivittäispunnituksista, niin miten voidaan piilottaa muiden käyttäjien tiedot kaikilta muilta ja erityisesti ulkopuolisilta.

Lähtötietotiedoston on ajateltu olevan muotoa

nimi   ikä  kg kg kg kg kg kg ....
nimi   ikä  kg kg kg kg kg kg .....
nimi   ikä  kg kg kg kg kg kg .....
.
.


Käyttäjät näkevät omat tietonsa ja oman painonsa kehittymisen verrattuna painojen kehittymisen keskiarvoon. Laskenta tehdään ja tiedot näytetään php:n avulla. Php-koodi ja tietorivit sisältävä tiedosto sijaitsevat DocumentRoot -määrittelyn mukaisessa hakemistossa, jonne www-datalla pitää tietysti olla luku- ja kirjoitusoikeudet tulosten laskemista ja uusien punnitustietojen lisäämistä varten.

Mutta kaikki aineisto on kenen tahansa haettavissa wgetin avulla, mikä ei ole toivottava piirre. Miten php-lähdetekstin ja kerätyt tiedot voisi suojata niin, että sivut toimisivat kuitenkin selaimella ja www-data pystyisi lukemaan ja kirjoittamaan hakemistoon.

Jos www_datalla on lukuoikeus, tarkoittaako se aina sitä, että se myös toimittaa lukemansa tiedot sen enempää kyselemättä esimerkiksi wgetille tai voisiko tiedosto-oikeuksia muuttamalla turvata lähdetiedot tai ratkeaisiko asia .htaccess -säädöillä?

Sivuja: 1 2 [3] 4 5 ... 27