Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Viestit - teele

Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 29
21
 näin väliaikatietona: yritin asentaa mariaDB:tä mutta se ei onnistunut, selvitän asiaa ...

Koodia: [Valitse]
apt-cache policy mysql-common
mysql-common:
  Installed: 5.8+1.0.4
  Candidate: 5.8+1.0.4
  Version table:
 *** 5.8+1.0.4 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 Packages
        500 http://mirror.hetzner.de/ubuntu/packages bionic/main amd64 Packages
        500 http://mirror.hetzner.de/ubuntu/packages bionic/main i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status

22

uusi yritys poistojen jälkeen

Koodia: [Valitse]
/var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.7.postinst: line 191: /usr/share/mysql-common/configure-symlinks: No such file or directory
dpkg: error processing package mysql-server-5.7 (--configure):
 installed mysql-server-5.7 package post-installation script subprocess returned error exit status 127
dpkg: dependency problems prevent configuration of mysql-server:
 mysql-server depends on mysql-server-5.7; however:
  Package mysql-server-5.7 is not configured yet.

dpkg: error processing package mysql-server (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.

Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10.41) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-21) ...
Errors were encountered while processing:
 mysql-server-5.7
 mysql-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

eli jotain näyttäisi puuttuvan

Koodia: [Valitse]
/var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.7.postinst: line 191: /usr/share/mysql-common/configure-symlinks: No such file or directory
tulostuksesta otettu ensimmäinen epäilyttävä rivi, siihen asti kaikki vaikuttaa menenvän niin, kuin pitääkin.

23
 hakemistoa ei ole
Koodia: [Valitse]
ls -ld /var/lib/mysql
ls: cannot access '/var/lib/mysql': No such file or directory

Mutta mikä on näiden merkitys
Koodia: [Valitse]
dpkg -l | grep mysql
ii  mysql-client                     5.7.30-0ubuntu0.18.04.1             all          MySQL database client (metapackage depending on the latest version)
ii  mysql-client-5.7                 5.7.30-0ubuntu0.18.04.1             amd64        MySQL database client binaries
ii  mysql-client-core-5.7            5.7.30-0ubuntu0.18.04.1             amd64        MySQL database core client binaries
ii  mysql-common                     5.8+1.0.4                           all          MySQL database common files, e.g. /etc/mysql/my.cnf

Mjuok.

Poistin asiakkaankin

Koodia: [Valitse]
sudo apt purge mysql-client
jos sillä olisi jotain vaikutusta asiaan

24
Mysql -asennus epäonnistuu, tässä tulostuksia, joista voisi selvitä jotain sille, joka asioita ymmärtää

Koodia: [Valitse]
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2020-06-17 13:17:33 CEST; 21ms ago
  Process: 18383 ExecStart=/usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/run/mysqld/mysqld.pid (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 18362 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)

Jun 17 13:17:33 ubuntu-2gb-hel1-1 systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 17 13:17:33 ubuntu-2gb-hel1-1 systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server.
dpkg: error processing package mysql-server-5.7 (--configure):
 installed mysql-server-5.7 package post-installation script subprocess returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of mysql-server:
 mysql-server depends on mysql-server-5.7; however:
  Package mysql-server-5.7 is not configured yet.

dpkg: error processing package mysql-server (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10.41) ...
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
        Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-21) ...
Errors were encountered while processing:
 mysql-server-5.7
 mysql-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Asennuspyyntö oli
Koodia: [Valitse]
sudo apt install mysql-server mysql-client

25

Edistyy, mutta

Koodia: [Valitse]
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password  BY 'Salasana';
ERROR 1290 (HY000): The MySQL server is running with the --skip-grant-tables option so it cannot execute this statement

eli tiedostojen luonti auttoi, mutta tauluoptioiden pois jättminen estää salasanan laittamista?

26

Tiedosto ehkä kateissa

Koodia: [Valitse]
pilvikone@ubuntu-2gb-hel1-1:/home/testailu$ sudo systemctl stop mysql.service
pilvikone@ubuntu-2gb-hel1-1:/home/testailu$ sudo mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &
[1] 12320
mysql -u root
pilvikone@ubuntu-2gb-hel1-1:/home/testailu$ 2020-06-17T09:15:58.376835Z mysqld_safe Logging to syslog.
2020-06-17T09:15:58.381938Z mysqld_safe Logging to '/var/log/mysql/error.log'.
2020-06-17T09:15:58.387262Z mysqld_safe Directory '/var/run/mysqld' for UNIX socket file don't exists.
mysql -u root
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
[1]+  Exit 1                  sudo mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking

Kannattaisiko poistaa mysql kokonaan ja sitten yrittää uudestaan asennusta. Nettihakujen perusteella on monia mahdollisuuksia, miksi tällaisia virheitä tulee ja tämä on täysin ensimmäinen tietokantakokielu eli jokaista virheilmoitusta pitää hakea netistä. Ei nyt ole niitä onnistumisen kokemusksia juurikaan tullut  :(

Olisiko
Koodia: [Valitse]
sudo apt purge mysql
riittävä poisgtamaan vanhan mysql:n niin, että uusi voisi katsoa asentuvansa puhtaalle pilvikoneelle.

27
Kumpaa tapaa sammuttaa mysql pitäisi käyttää tai onko olemassa joku oikeampi tapa

Koodia: [Valitse]
sudo systemctl stop mysql.service

Koodia: [Valitse]
sudo /etc/init.d/mysql stop
Mysql rootin salasana on unohtunut ja nyt se pitäisi vaihtaa. Tätä varten mysql pitänee sammuttaa. Mutta mikä olisi paras tapa asettaa uusi rootin salasana tai tarvitaanko käyttäjää root ollenkaan, voisiko käyttjä olla yhtä hyvin muunkin niminen. Mysql on pilvikoneessa ja pilvikoneessa on Ubuntu 18.04.

Jos olen pilvikoneen päätteesä, siellä voinee testailla mysql:ää myös localhastina?

28
Lainaus
Eikö jokaisella pelaajalla pidä olla oma henkilökohtainen valintataulkko, miten muuten voisi pitää kirjaa eri pelaajien valinnoista

Pelaaja tarvitsee loppujen lopuksi vain taulukon onnistuneista valinnoista eli niistä hänen tekemistään valinnoista, joiden osalta valittu pelaaja on myös valinnut hänet. Tämän taulukon koko on suurimmillaan 10, jos pelaaja on tehnyt 10 valintaa etukäteisoletuksensa perusteella.

Jokainen pelaaja ei siis tarvisisi omaa 100 * 100 php-arrayta. Talukon sisältävä ohjelma voisi tarjota pelaajalle mahdollisuuden valita pelikumppaneita ja näyttää, mitkä valinnat ovatr onnistuneet. Yksi 100 * 100 taulukko riittäisi siis kaikkien osallistujien peliin.

Kyllä, tietokanta olisi varmaan hyvä ratkaisu. Ikävä kyllä, en ole onnistunut saamaan mariasql:ää käyntiin. Tähän asti koneessa on toiminut apache ja php ja olisi varmasti hyvä saada tietokanta mukaan. Muistaakseni ongelma oli se, että tietokannan käyttööotossa oli kaikenlaisia kirjautumisia ja asetuksia enkä koskaan suoriutunut niistä oikein :(

Jos tekisi uuden yrityksen

sudo apt install mariasql

mutta sitten alkoivat ne hankaluudet .....

29
Halutaan pelata yhteistoimintapeliä netissä. Pleaajia voisi olla vaikka 100 tai joku kohtuullisen iso määrä. Kukin pelaaja voi yrittää valita esimerkiksi 10 tai jonkun muun sopivan määrän mahdollisia  yhteistoimntakumppaneita. Valinta onnistuu, jos myös valittavaksi haluttu pelaaja on valinnut valintaa tekevän pelaajan.

Tiedot valinnoista ovat 100 * 100 taulukossa vaikka niin, että jokainen pelaaja on omalla rivillään ja rivillä on 100 paikkaa valintoja varten. Jos pelaaja 41 valitsee pelaajan 67, taulukon kohtaan (41, 67) tulee rasti eli 1, muuten ruutu on 0.

Jos tämän tekee php:llä, jokaisen php-sivulla pelaavan käyttäjän pitää  ladata 100 * 100 taulukko, jotta voi tehdä valintoja eli ruksata haluamansa ruudun taulukosta ja nähdä jo tehtyjä valintoja eli onko hänen valitsemansa pelaaja valinnut myös hänet. Ikävä puoli tässä on se, että jokaista nettisuvua kohti pitää lukea tiedostosta 100 * 100 taulukko, joka on vielä jokaisden sivunkäyttäjän omassa php-tilassa php-arrayna. Tilaa menisi siis 100 * 100 * pelaajamäärä ja iso osa työstä olisi vaintaulukoiden lukemista.

Kuitenkin valintataulukkoja on oikeasti vain yksi, johon yksi käyttäjä tekee vain muutamia muutoksia.  Olisi kätevää, jos taulukko voisi olla vaikka koko ajan taustalla toimivassa c++ -ohjelmassa ja sivunkäyttäjän php voisi kysellä tarvitsemiaan tietoja siltä.

Olisiko tämäntapainen järjestely mahdollinen tai miten asiaa voisi ratkoa.
30

" Siis jos sulla on serverissä X, niin todennäköisesti sen käyttäminen on raskaampaa kuin php-koodin suorittaminen 100:lle asiakkaalle."

Tämä auttaa käsityksen saamista asiassa. Kyllä x toimii 2 gigassa ihan kohtuullisesti omien mielikuvieni mukaan.

Mutta 2 gigan pilvikoneessa ei ole edes x:ää,oikeastaan pelkkä Apache php:kanssa. Eli vaikuttaa, että katastrofia ei olisi tiedossa?

Miten sen sitten voisi kokeilla tältä kotikoneelta, jolla nettiyhteyskin on hidas. Voinko täältä lähettää jollain tavalla 100 pyyntöä eri parametrein. Sivujen php käyttää käyttäjän lähettämää $POST -dataa tuloksen näyttämiseen javascriptillä. Tulos lasketaan palvelimella php:n avulla.

Apachekaan ei siis todnenäköisesti kaadu, pyynöjen vasteaika vain kasvaa?

Kiitos vielä vaativuusluokka-arviosta, nyt on vähän käsitystä siitä, millaista konetehoa vaaditaan

31

Mitä tapahtuu, jos 2 gigan muistilla toimivassa Ubuntussa Apachelle tulee vaikka sekunnin sisällä esimerkiksi 100 sivupyyntöä. Sivut voivat olla aika yksinkertaisia, ehkä joku pieni php-laskenta voi olla.

Meneekö Apache täydellisesti jumiin, vai hoitaako se pyyntöjä vain tulojärjestyksessä eli onko olemassa joku puskuri, jonne pyynnöt jäävät jonottamaan.

Seuraako tällaisesta ruuhkatilanteesta isoja ongelmia esimerkiksi uudelleenkäynnistyksessä.

32
Tähän asti olen ymmärtänyt

Koodia: [Valitse]
chown Maija *.txt --from=Liisa

Menisikö oikein, jos haluttaisiin muuttaa kaikki Liisan tekstitiedostot Maijan omistukseen.

33

Jos haluaisi muuttaa käyttäjän Liisa tiedostot käyttäjän Maija tiedostoiksi chown -komennolla niin, että kaikki tiesotot pysyvät samassa hakemistossa, miten se pitäisi tehdä, ehkä bash-komentojonon avulla?

* -valintahan taitaa koskea vain tiedostonimiä, ei tiedostojen omistaa. Eli yksi ratkaisumallia voisi ehkä olla sellainen, jossa tiedostoattribuuteille voisi laittaa ehtoja eli esimerkiksi niin, että omistaja on Maija ja uusi omistaja Liisa.

34

Kiitos,
juu, luulisin, että riittää, jos vain pysyn sitten kärryillä. Onnistuvatko asiat perus-bashin kanssa. 

Miten asian kanssa toimitaan, teetkö uuden keskustelusäikeen aiheesta.

35
Käpistely pysyy näköjään vielä aika yksinkertaisena käyttämällä perus -scp -tä

Koodia: [Valitse]
scp  pilvikäyttäjä@pilvidomaini.dy.fi:/home/pilvikäyttäjä/alihakemisto/tiedosto1.text tiedosto2.pöö

tai toisinpäin

Koodia: [Valitse]
scp  tiedosto1.dat  pilvikäyttäjä@pilvidomaini.dy.fi:/home/pilvikäyttäjä/alihakemisto/tiedosto2.pöö

Eli siis ensin tiedosto pilvestä kotiin ja sitten toisena tiedosto kotoota pilveen, kun kotikoneella ollaan sopivassa hakemsitossa.

36

Mutta vaikuttavatko pilvikoneen tiedostooikeudet, mitä saa scp:llä kopioitua, php-sivujen omistajahan on usein www-data tai sivut voivat olla jonkun käyttäjähakemiston omia. Osaako scp kysyä käyttäjän salasanaa tms. ,mutta  mikä olisi sitten www-datan salasana, jos sitä kysytään.

37
Jos on kirjoitellut php-sivuja pilvikoneelle pilvikoneen päätteen geditillä, onko mitään helppoa keinoa saada sivut kotikoneelle varmuuskopioiksi.

wget tai scp eivät taida php-tiedostoja hakea. Ehkä pilvikoneelle kirjoittelu ei olekaan hyvä tapa, vaan sivut pitäisi kirjoittaa kotikoneella ja sitten lähettää pilvikoneelle vaikka scp:llä. Tähän asti sivut on saanut käsityönä kopioi-liitä -keinolla tekstinmuokkaimen kautta, mutta se ei vaikuta ihan täydelliseltä ratkaisulta.

Miten "ammattipiireissä" asiat oikeastaan tehdään.

38
Pilvikonella on Apachen virtuaali-isännöima domaini ja haluttaisiin uudistaa tämän domainin le-sertifikaatti (eli letsencrytp-sertifikaatti). Toisen virtuaali-isännöidyn domainin tila pitäisi jättää muuttamattomaksi.

Mikä olisi siisti ja "virallinen" tapa uudistaa yhden halutun domainin le-varmenne. Koneessa on certbot-ohjelma, joten varmaan sen avulla uudistaminen pitäisi tehdä.

Asiasta on ohjeita täällä,

https://community.letsencrypt.org/t/renew-letsencrypt-certificate/34677/2

mutta kokemus on osoittanut, että jos joku voi mennä pielee, se menee pieleen.

Jos uudistamsen voisi tehdä ilman, että pitää manuaalisesti editoida sites-available -tietoja, se olisi hienoa.

Näyttää siltä, että olen jotenkin onnistunut saamaan samannimisiä varmenteita muutamia kappaleita, joissa osassa on samat ja osassa erilaiset domainlistat.

Koodia: [Valitse]
sudo certbot certificates
Jos joku varmenne vanhenee ja sama domaini on toisennimisen varmenteen domainlistassa, vanheneminen ei kai ole haitaksi?
39

Nyt neuvottu keino riittää hyvin, kiitoksia neuvosta  :)

40
Ubuntu 18.04 ja libre office 6.0.7.3, komentoa solujen nimeämiseksi ei tunnu löytyvän. Ennen oli mahdollisuus nimetä soluja Insert - names - create -keinolla. Nyt se ei näytä onnistuvan.

Nimetyt solut olisivat monessa yhteydessä käteviä, miten niitä voisi tehdä.

Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 29