Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Viestit - uggeli

Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 18
21
Kiitos, mutta taidetaan puhua hieman eri asiasta. Itse olen kasaamassa NAS systeemiä, kuten ensimmäisestä linkistäni saattoi päätellä. SSH toki on kunnossa, mutta ei ubuntu suomen ohjeiden mukaan, vaan kannattaa kytkeä päälle heti Raspberry Pi:n ekassa käynnistyksessä, kun config ikkuna aukeaa:

http://koti.mbnet.fi/micu/raspberrytut1.htm

Kaikki asetukset käyttöönoton jälkeen olen tehnyt Putty Tray ohjelman kautta, eli SSH toimii kyllä hyvin Raspberryn kiinteään IP osoitteeseen...


Mitä tulee taasen ylläpidon päätökseen siirtää tämä aihe tänne, niin sitä hieman kummastelen. Ongelmani on nimenomaan Samba / Windows (7/8) asetusten hakemisessa. Epäilisin että Windows päässä pitäisi vielä jotain muuttaa.. Ok, samba versioni jota Rasbian käyttää lieneee vanhempi kuin tuoreempien Ubuntuversioiden MUTTA. Jos käyttäisinkin vanhaa ubuntuversiota jossa olisi tämä sama samba versio, niin siirrettäisiinkö aihe tähän osioon siksi kun ubuntuversio on vanha? Tuskin... No eipä tuosta enempiä, välillä vaan ihmetyttää turhankin kova into siirrellä, mutta vähäisempi into vastailla, mikäli tietoa modeilta löytyy.

22
Eli kuinka saada Windows 7/8 yhdistämään Samba serveriin?

Olen seurannut asetusten laitossa näitä ohjeita:

Ensin tämän mukaan:

http://simonthepiman.com/how_to_setup_windows_file_server.php

Johon soveltanut osin ubuntuwikin ohjetta, sekä mikaweb sivuston:

http://koti.mbnet.fi/micu/raspberrytut3.htm

Tuosta vain samba osuus..

Windows koneeseen taasen olen koettanut:

http://superuser.com/questions/115337/windows-7-connecting-to-samba-shares

sekä:

http://wiki.samba.org/index.php/Windows7

Molemmat asetukset olen muuttanut (ekan linkin ohjeessa kohdat 3&4, toisen linkin mainitsemat kohdat olivat valmiiksi kuten ohjeistettu, arvossa 1). Samba versio taisi olla 3.6.6


Nyt jos Windowsilla yritän muodostaa yhteyttä Raspberryn Sambajakoon \\192.168.1.200\Verkkojako kysyy Windowsin suojaus käyttäjätunnusta ja salasanaa MUTTA heti perään tulee ruudun alaosaan ilmoitus Käyttö estetty, sekä mahdollisuus käyttää toista tiliä.Ohessa vielä samban asetukset:

Koodia: [Valitse]
smb.conf

#
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
#
#
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
#
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
# A well-established practice is to name the original file
# "smb.conf.master" and create the "real" config file with
# testparm -s smb.conf.master >smb.conf
# This minimizes the size of the really used smb.conf file
# which, according to the Samba Team, impacts performance
# However, use this with caution if your smb.conf file contains nested
# "include" statements. See Debian bug #483187 for a case
# where using a master file is not a good idea.
#

#======================= Global Settings =======================

[global]

## Browsing/Identification ###

# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of


   workgroup = WORKGROUP
   server string = %h server (Samba, Rpi)
   dns proxy = no

# server string is the equivalent of the NT Description field
   server string = %h server

# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
#   wins support = no

# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z

# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
   dns proxy = no

# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
;   name resolve order = lmhosts host wins bcast

#### Networking ####

# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
    interfaces = 192.168.1.200/24 eth0

# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
    bind interfaces only = yes#### Debugging/Accounting ####

# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
   log file = /var/log/samba/log.%m

# Cap the size of the individual log files (in KiB).
   max log size = 1000

# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
#   syslog only = no

# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
   syslog = 0

# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
   panic action = /usr/share/samba/panic-action %d


####### Authentication #######

# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
    security = user

# You may wish to use password encryption.  See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
   encrypt passwords = true

# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
   passdb backend = tdbsam

   obey pam restrictions = yes

# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
   unix password sync = yes

# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .

# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
   pam password change = yes

# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
   map to guest = bad user

########## Domains ###########

# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
#
;   domain logons = yes
#
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
#   logon path = \\%N\%U\profile

# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
#   logon home = \\%N\%U

# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd

# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u

# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script  = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u

# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g

########## Printing ##########

# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
#   load printers = yes

# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
;   printing = bsd
;   printcap name = /etc/printcap

# CUPS printing.  See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
;   printing = cups
;   printcap name = cups

############ Misc ############

# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m

# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
#         SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
#   socket options = TCP_NODELAY

# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
;   message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &

# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
#   domain master = auto

# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash

# The following was the default behaviour in sarge,
# but samba upstream reverted the default because it might induce
# performance issues in large organizations.
# See Debian bug #368251 for some of the consequences of *not*
# having this setting and smb.conf(5) for details.
;   winbind enum groups = yes
;   winbind enum users = yes

# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.

# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
;   usershare max shares = 100

# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
   usershare allow guests = yes

#======================= Share Definitions =======================

;[homes]
;   comment = Home Directories
;   browseable = no

# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
   read only = yes

# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
   create mask = 0700

# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
   directory mask = 0700

# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# The following parameter makes sure that only "username" can connect
# to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
   valid users = %S

# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   read only = yes

# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
;   directory mask = 0700

;[printers]
;   comment = All Printers
;   browseable = no
;   path = /var/spool/samba
;   printable = yes
;   guest ok = no
;   read only = yes
;   create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
;[print$]
;   comment = Printer Drivers
;   path = /var/lib/samba/printers
;   browseable = yes
;   read only = yes
;   guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin

# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
;   comment = Samba server's CD-ROM
;   read only = yes
;   locking = no
;   path = /cdrom
;   guest ok = yes

# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
#       cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
#       an entry like this:
#
#       /dev/scd0   /cdrom  iso9660 defaults,noauto,ro,user   0 0
#
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
#
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
#       is mounted on /cdrom
#
;   preexec = /bin/mount /cdrom
;   postexec = /bin/umount /cdrom

[Verkkojako]
comment = Verkkolevy
path = /media/hd1/Verkkojako
writeable = Yes
only guest = Yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
browseable = Yes
public = yes

Mikähän tässä mättää?

23
Sen verran projekti itsellänikin on liikahtanut eteenpäin, että Pi on tilattu. Ensivaiheessa tuosta olis tarkoitus tehdä ihan vaan samba / NFS jaoilla kotipalvelin, johon toki owncloudkin. Tuo sääasema tipahti ainakin hetkeksi suunnitelmista, kun parin kilometrin päästä löytyi sääasema.. Olkoonkin, että itse projekti tässä olisi se pointti, riippumatta siitä onko lähistöllä jo sääasema vai ei.. Kuitenkin tuo lähistön asema näyttää myös sääkameraa, toimii Windowsilla btw. Pitäisi sitä siis vähintään lisätä omaan linuxpohjaiseen ukkostutkakin aikanaan.. :D Siis kunhan tuo tulee rakennettua..

Ehkäpä lisään rasberryyn myös MiniDLNA palvelimen ja testaan sen toimivuutta käytännössä.

Näin muutoin kiinnostuksen kohteena on myös mm. valvontakameran kytkentä Pi:n yhteyteen.. Yksi käyttötarkoitus voisi olla lintujen suhteen ns. pönttökamera, mutta jos ajatellaan tuota valvontakameraa valvontatarkoituksessa, niin mitenhän hyvin / huonosti nuo halvemmat itsenäisesti toimivat wlan kykyiset kamerat soveltuisivat tehtävään? Esim. tämä:

http://dx.com/p/300kp-wireless-wifi-wlan-network-surveillance-ip-camera-w-36-led-night-vision-purple-dc-12v-103433

Tai tämä:

http://dx.com/p/ip-700mw-1mp-1-4-cmos-outdoor-waterproof-wireless-ip-network-camera-w-48-led-ir-night-vision-grey-183283


Nuo itsenäisethän osaisivat kyllä pukata kuvia rasberryn palvelimeen ymmärtääkseni, mutta saako noista tulevaa kuvaa tarkkailtua verkon kautta Rasberryllä ja siten säätää motion ohjelmalle asetustiedostot milloin kuvataan ja tallentaa vasta sitten? Jos ei, niin voiko suht. helposti toteuttaa seuraavaa toiminnallisuutta:

Rasberrylle annettu kotona arvo => kotona=0 jolloin kameran palvelimelle lähetetyt kuvat pidettäisiin tallessa. Jos kotona=1 niin ko. aikana tallenettuja kuvia säilytettäisiin vain x päivän verran?


Edit:

Katselin tuossa Motion - Config File Options sivua ja tuolla oli seuraavasti:

netcam_url  Specify an url to a downloadable jpeg file or raw mjpeg stream to use as input device. Such as an AXIS 2100 network camera.Tuosta itse käsittäisin, että mikäli IP kamera tarjoaa mjpeg streamia, niin motion osaisi käyttää sitä. Axis 2100 tuossa on mainittuna, mutta ehkä saman asian ajaisi Deal Extremen Kai Nikon KNK-580 300KP Outdoor Security Wireless Network IP Camera w/ 48-IR LED / Wi-Fi, joka pukkaa videota mjpeg muodossa. Tuon kameran tarkkuus ei ole huipputasoa, mutta ei se sitä Rasberry Pin kanssa saa ollakaan. Ei tuo olisi hinnallakaan pilattu.. :)

24
Elikkäs elikkäs..

Suunnitelmissa olisi aikataululla x hankkia Rasberry Pi ja rakentaa siitä ensin sääasema; tuulen nopeus, suunta ja lämpötila (optiona "kelikamera") ominaisuuksilla. Tietoja olisi toki hyvä päästä tarkkailemaan netin kautta omia tunnuksia käyttämällä..

Osaatteko vinkatahyvää ja edullista tapaa tuulen nopeuden ja suunnan mittaukseen, sekä mahdollisesti valmista ohjelmistopuolta tuohon? Rasberryn sivuilta löysin tällaisen keskustelun:

http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=37&t=45520

Mutta ajattelin, että olisi mukavampi, jos tästä aihepiiristä voitaisiin käydä keskustelua myös suomeksi. Jos vaikka joku muukin kiinnostuisi ja vaikkapa toteuttaisi.. Itse en tiedä vielä aikataulua jolloin tätä ryhtyisin kasaamaan, mutta tämä kiinnostaa kyllä.


Myöhemmin tähän osaksi tulisi oma pilvi, jossa voisi hyödyntää owncloudia, bittorrent synciä jne. kuten joku oli tehnyt:

How I Created My Own Personal Cloud Using BitTorrent Sync, Owncloud, and Raspberry Pi


Myöhemmin olisi mukava saada Jollaan softat, jolla jako omaan pilveen onnistuu mutkattomasti myös tienpäältä ja jolla voisi vilkaista vaikkapa sääaseman tietoja jne. Tässä vaiheessa koko projekti on vain suunnittelua "olisi mukava, jos.." periaatteella. Toivottavasti tämä vielä tulee tehdyksi ja tämä ketju mahdollisine vinkkeineen / lisäideoineen toimisi myös innostusta ylläpitävänä tekijänä, niin itselleni kuin muillekin. Monellahan Pi jo palvelimena yms. toimiikin. :)


Edit:

Heti kun tähän liittyen teki hakua työpäivän jälkeen, niin löytyihän iheeseen liittyen mm.

http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=876.0

Töissä olossa on se vika, että työnteko haittaa harrastuksia. :D


25
Yleistä keskustelua / Vs: Jolla
« : 06.06.13 - klo:11.43 »
Itse tuin tätä osin ideologisista syistä siksikin, että mikäli kaikki odottavat sitä toisen sukupolven versiota, niin sellaista ei ikinä tulekaan...

Toki Ubuntu Phone on melko kaunis käyttöliittymältään, mutta toisaalta.. Eiköhän tämäkin kehity (on jo kehittynyt) ja olettaisi tähänkin vielä sen Ubuntu Phonen halutessaan saavan. Itselleni tosin ainakin toistaiseksi Android sovellusten tuki merkitsee melko paljon sekin. Lisäksi luulisi tuon puhelinpuolen toimivan, kun taustalla melko pitkästi kokemusta siltä puolelta. Eihän nokiaa ole Hardware puolelta ikinä moitittu (ellei prosessoritehoja ym lasketa), ainakaan laadun suhteen. Toki tämä nyt tehdään jossain.. Mutta suunnitelu silti kokeneilta tyypeiltä. Ja tuohon suunitteluun käyttöjärjestelmää nyt hitsataan.

Olisi toki mukava tietää puhemiesta enemmän jo nyt. Mutta luulenpa että speksit elävät vielä, saattanee jopa ulkoisia muutoksia tulla, joten lopullisia ulkomittojakaan ei ole voitu julkistaa.

26
Eli listataanpa tähän ohjelmia jotka haluaisitte nähdä sailfishissa, vielä kun saisi "masinoitua" massalla edes näitä kotimaisia sovellustehtailijoita tekemään Android sovelluksistaan ensisijaisesti Qt version Sailfishille, mutta edes toissijaisesti tarjoamaan olemassa olevaa Android sovellustaan myös Google Playn ulkopuolella, olemaan yhteydessä Jollaan asian tiimoilta...

Omia kotimaisia toivelistalle olisi:

Ilkka
Ampparit
Viiniopas
Tässä.fi
Posti
OP mobiili
Ruutu
YLE Areena
Sport Tracker (kai tämä kotimainen yhä on, vai oliko koskaan?)
Hill Climb Racing :D


Ulkomaisista toivoisi laitteelle ainakin seuraavia:

Skype (ulkomaanpuheluihin pätevä)

Onhan noita varmasti muitakin, molempiin listoihin, mutta jatkakaa te listaa tarvittaessa...

27
Yleistä keskustelua / Vs: Jolla
« : 31.05.13 - klo:11.44 »
100€ sitova tilaus laitettu ihan tukimielessä. Toki luurin uusiminen muutoinkin on ajankohtainen, niin miksipä ei valinta olisi tämä..

Edit:

Tein myös aiheen: Android ohjelmat jotka haluaisit nähdä Jollan Sailfishissä

28
Crunchbang (waldorf), tuo lienee debian lähteinen distro ei ubuntun. Mikäs tarkkaan ottaen?
cat /etc/apt/sources.list
ls /etc/apt/sources.list.d/


Selvitäs mihin debianiin toi distro perustuu ja kattos tuolta ohjeita realtekille:
http://wiki.debian.org/rtl819x

Wheezy pohjainenhan tuo on...

Koodia: [Valitse]
## CRUNCHBANG
## Compatible with Debian Wheezy, but use at your own risk.
deb http://packages.crunchbang.org/waldorf waldorf main
#deb-src http://packages.crunchbang.org/waldorf waldorf main

## DEBIAN
deb http://http.debian.net/debian wheezy main contrib non-free
#deb-src http://http.debian.org/debian wheezy main contrib non-free

## DEBIAN SECURITY
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
#deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main

Jälkimmäinen komento ei listaa mitään.

Crunchbangissa on jo vakiona uusin wpasupplicant asennettuna, sekä wireless-tools paketti.


Edit: Toimii.. Asensin koko Crucbangin uudestaan poistaakseni kaikki yrittämäni muutokset (mm. wpasupplicant manuaaliasetuksiakin jo koitin kun muuten ei toiminut). Tein näin siksi, kun asennus oli uusi + sain jättää koneen asentamaan kun kävin lenkillä, pääsin siis vähällä. Nyt tuo siis toimii.. Noiden yllä mainittujen tietojen jälkeen nyppäsin verkkopiuhan irti ja kokeilin vielä yhdistää langattomaan verkkoon. yllätys oli suuri, kun yhteys muodostui heti ja tuntuu toimian hyvin. :)

Erona valmistajan firmwareen nähden on ulkoisesti se, että wlan valo palaa kokoajan kun valmistajan ajurilla se vilkkui. Tuo lähinnä mainintana vain.

Kiitos kaikille jotka yrititte auttaa. Toivotaan että tuo pysyykin toimivana. :) Tuntuu hölmölle kirjoittaa ratkaistu, sillä täysin samoin koitin ensimmäiselläkin asennuksella... Noh, kai joku bitti jäi vaan poikittain. :)

Edit: Pakko antaa offtopicina kehuja Crunchbangille & Open Boxille. Parempi puolisko sai tänään itsenäisesti asennettua epsonin wlan monitoimilaitteen heittämällä. Skannerin toimivuus selviää illemmalla, mistä en toki tähän sen enempiä raportoi.. Mutta hyvin on otettu vastaan tuo Crunchbang. :)

29
Edit. uusimmalla testauksella toimikin "out of box", liekö sitten tuoreempia päivityksiä, vai mistä tämä ero...

Elikkäs. Aiemmat ongelmat Realtek rtl8188cu piirillä olevan (realtek 8192cu ajuria käyttävän) wlan usb-"donglen", uusissa Debian pohjaisissa, löytyvät täältä.

Koska tuohon ei ratkaisua / deb paketteja kovin helposti tule (itse niitä en saa tehtyä kuten ketjussa ilmenee), niin ajattelin keskittyä tähän jakelun mukana tulevaan Firmware-Realtek paketiin. Mikäli tällä saisi toimimaan, olisi elämä tämän kanssa jatkossa paljon helpompaa.

Käytössäni on siis tällä hhetkellä Crunchbang (waldorf), ja network manager löytää kyllä wlanin (wlan palikan valo palaa kokoajan, ei vilkkuen kuten valmistajan ajurilla, mikäli mitään merkitystä), mutta langattoman verkon saluksena löytyy vain wep, ei siis wpa:ta, wpa2:ta nyt puhumattakaan. millä keinoilla tuon saisi toimimaan wpa2 tilassa, jotta voisi edes kokeilla tuon ajurin toimivuutta?

30
Nostanpas itsekin & poistin aloituksestani ratkaistu maininnan. Kävi nimittäin niin, että tuo ehti lakata toimastakin, eikä uudestaan asennus auttanut mitään.. Kone tosin lakkasi toimimsta, joten asia jäi sikseen (uudessa koneessa  sisäinen pelittää toki).. MUTTA itse asiaan..

Nyt erääseen vanhahkoon kannettavaan asensin crunchbang waldorf version. Tuohonkaan ei tämä valmistajan virallinen asennu millään & en saa millään tehtyä myöskään deb pakettia (noihin vanhoihin virheisiin törmään). Vanhaa en voi käyttää, sillä tämä crunchbang asennus on 32-bittinen.

Olisinkin erittäin kiitollinen, mikäli joku foorumin "luotettavista tahoista" voisi tehdä tuosta ajurista 32-bittisen version (deb pakettina) joka ajurin asennuksen lisäksi asettaa oikean moduulin ladattavaksi käynnistyessä. Miksei vastaava deb paketti myös 64-bittisestä tarvitseville. Moduulia yritin toki aikanaan itsekin ladata kun yllättäen lakkasi toimimasta, mutta ei löytynyt mitään nimellä rtl8192, eikä myöskään pelkkä 8192 (mitä noita tuolloin koitinkaan)..

Nyt kuitenkin tilanne se, että en taaskaan saa millään keinoin ajuria asennetuksi, enkä edes deb pakettia tehdyksi. Crunchbangin oletuksena käyttämää firmware-realtek pakettia en ala tässä yhteydessä käsittelemään, kun menisi offtopiciksi. Totean vain, että sillä ei toimi. WPA salaus ei ole edes valittavissa, joten muuta toimivuudetta en ole päässyt enempää testaamaankaan..


Edit:

Muokkasin tuon RATKAISTU tekstin takaisin, lienee syytä aloittaa tästä oma aiheensa ja keskittyä firmware-realtek pakettiin tms.

31
Multimedia ja grafiikka / Vs: Netflix tuli suomeen
« : 22.10.12 - klo:16.07 »
Toimiiko Boxeella? En ole ko. palveluun tutustunut, mutta tuli mieleeni.

Samaa miettinyt, etenkin kun boxeeboxillehan tuo netflix tuki on ainakin ollut, ellei ole yhä. Voisin testata tätä, mutta itselläni puolestaan wlan lakkasi toimimasta 12.04 päivityksen jälkeen (en saa käännettyä ajuria realtek tikulleni, mistä oma aiheensa laitepuolella)..

32
Eipä taida tähän ratkaisua löytyä, kun tuo linkittämäni ask ubuntun vastaava tapauskin on vailla vastausta.. Täytynee kokeilla toista jakelua tai päivitystä 12.10:n (voisiko joku vahvistaa, toimiiko siinä out of box, kun tässä 12.04:ssa toimii jo melkein?)

Edit: Tulinpa käymään "kotona-kotona", ja täällä pöytäkoneella ubuntu 12.04 LTS 64bit. Wlan-adapteria ei tullut mukaan, mutta tällä koneella onnistui ongelmitta ajuripaketista .deb paketin vääntö. Saapa nähdä illemalla joko tuo viimein asentuisi läppärille. Ihmetellä silti täytyy, että sillä asennus tai samalla tavoin yritetty deb paketin luonti epäonnistui...

Edit2: Tuolla toisela koneella tehdyllä ajurien .deb paketilla sain homman toimimaan lisättyäni kernelin sisäisen rtl8192cu moduulin blacklist listalle. Sitä tosin en ymmärrä, miksi en kirveelläkään saanut ajuria käännettyä tällä läppärillä.

33
Eipä asentunut  nuo vieläkään, vaikka millä keinoin yritin.. Ok tuota en testannut, missä wgetillä vedettiin tuo ajuri..

34
Oisko täällä apua :

http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1953402.html

eli sinulla on liian vanhat ajuripaketti ja siksi ei käänny?

Lainaus
wget http://media.cdn.ubuntu-de.org/forum/attachments/33/30/2844083-rtl8192cu-3.1.2590_dkms.tar.gz
sudo tar xvf 2844083-rtl8192cu-3.1.2590_dkms.tar.gz -C /usr/src
sudo dkms add -m rtl8192cu -v 3.1.2590
sudo dkms build -m rtl8192cu -v 3.1.2590
sudo dkms install -m rtl8192cu -v 3.1.2590

Mmmh melkein samat numerot mutta ei ihan ...  :P

Olen nyt töissä, joten en ehdi noita tarkemmin tutkailla, mutta ajuriversiosta senverran, että kyseessä on realttekin sivuilta otettu uusin ajuriversio  rtl8188cus piirisarjalle. Ajuri siis otettu täältä.

Hmm, nytpä vasta katsoinkin tarkemmin, eli sivuilla sanotaan kernel versiosta seuraavaa: (Linux Kernel 2.6.18~2.6.38 and Kernel 3.0.8). Toisaalta aiemminhan  ajuri toimi vaikka asennettuna vanhempaan kerneliin kuuin sivuilla oli sanottuna, liekö tuo nytkään  niin tarkkaa etteikö toimisi  uudemmassa kuin 3.0.8?

Lainaus käyttäjältä: ajaaskel

Ehdottaisin aluksi että et aja sitä kiertotietä "bash install.sh" (tiedän muista yhteyksistä sen joissakin tilanteissa aiheuttavan ongelmia) vaan ajat sen suositeltavalla tavalla:

1) Ajo-oikeus --> install.sh

eli liikutaan "cd": n avulla ensin sinne missä tuo install.sh sijaitsee ja sitten:

Koodia: [Valitse]
chmod  +x  install.sh

2) Ajaminen antamalla suoraan ajettavan sijainti ja nimi:

Koodia: [Valitse]
sudo   ./install.sh


tuo piste-kauttaviiva tarkoittaa sitä hakemistoa johon olet siirtynyt "cd": n avulla eli nykyinen hakemisto (eli nykyinen kansio). 

Itsellä on hyllyssä tuota samaa wlan-sokeripalaa eli pystyn tutkimaan jos tuo silti vastustelee.

Täytyy vielä tarkastella tuota tarkemmin. Aiemmin  10.04 aikana toimi kyllä ilman ajo-oikeuksien antamistakin.  Olen kokeillut myös sudo sh install.sh komennolla jne. Mutta täytyy nyt katsoa vielä, jahka kotiin pääsen.

35
Aiemmin sain tikun toimimaan ubuntu 10.04:ssa ongelmitta, tuosta aiempi ketjuni täällä.

Nyt olen päivittänyt ubuntun viimein 12.04 versioon (puhdas asennus), ja "tikun" kanssa on ongelmia. Tämähän näytti ensin toimivan jopa jo live cd:llä, mutta ei kuitenkaan toimi. Yhteys katkeilee yhtenään (jos edes muodostuu) ja toimiessaankin on hitaampi kuin etana pakkasella. Olen "tilittänyt" aiheesta toiselle foorumille, ja ratkaisuvinkiksi tarjottiin tätä:

http://askubuntu.com/questions/123937/rtl8188cus-wireless-usb-dongle-doesnt-work-unless-i-disable-wireless-security

Jotain tällaista olin uumoillutkin, unohtanut vaan kuinka blacklist listalle lisätään ja kuinka selvitetään mikä ajuri on käytössä jne. Noh. nyt on siis tuo ubuntun mukana tullut ajuri laitettu blacklist listalle, ongelmana vain on, että Realtekin sivuilta otettu ajuri ei asennu. Koneeseen on asennettu build-essential  sekä kernelin headers paketit.

Ohessa virhettä jota pukkaa..

# bash install.sh

Realtek Wi-Fi driver Auto installation script
Novembor, 21 2011 v1.1.0

Decompress the driver source tar ball:

*zip leikattu "turhaa" pois*

Authentication requested [root] for make driver:
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/3.2.0-31-generic/build M=/home/rontti/Lataukset/Realtek wlan/RTL8188C_8192C_USB_linux_v3.4.4_4749.20120806/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20120730 modules
make[1]: Siirrytään hakemistoon "/usr/src/linux-headers-3.2.0-31-generic"
make[1]: *** Kohteen "wlan/RTL8188C_8192C_USB_linux_v3.4.4_4749.20120806/driver/rtl8188C_8192C_usb_linux_v3.4.4_4749.20120730" tuottamiseen ei ole sääntöä. Seis.
make[1]: Poistutaan hakemistosta "/usr/src/linux-headers-3.2.0-31-generic"
make: *** [modules] Virhe 2

Compile make driver error: 2
Please check error Mesg

Vastaava siis kuin täällä jollain, hieman eri kokoonpanolla:

http://askubuntu.com/questions/196988/trying-to-install-realtek-drivers-for-asus-usb-n13-encountering-compile-make-d

Millähän tämän saisi ratkaistua? Root oikeuksista näkyy maininta, mutta itse komento on annettu sudo su komennon jälkeen, joten oikeudet pitäisi olla kunnnossa. Miten muuten noista kannattaisi ajurit asentaa, jotta ei tarvitsisi asennusskriptiä ajaa joka kernel päivityksen jälkeen uudestaan 8olettaen että sen ylipäätään saisi menemään läpi)?  Pitäisikö niistä ensin tehdä .deb paketti (mitenkä se tämän ajurin tapauksessa tapahtuisikaan),vai auttaisiko sekään asiaan mitenkään (tämä toki jo toista "ongelmaa")?

Edit: Tein .deb paketin toisella 64bit koneella, paketin teko toimi ongelmitta ja asentui kuten pitää, wlan siis toimii. Kernelissä olleen ajurin lisäsin blacklist listalle.

36
Itse tuli hankittua Epson Stylus SX440W, mutta tuo ajurin latauslinkki tuottaa vain tuloksen "The page you requested is unavailable", joten lataamatta jää nuo tiedostot itselläni. 64bit versiota kaipailisin muutoin...

Edit: Laitoin tukisivuilla ajurihakuun sx420w mallin tämän 440w sijasta, ja sainkin ladattua tiedostot iscan-network-nt_1.1.0-2_amd64.deb (ei data pakettia ladattavissa), sekä epson-inkjet-printer-nx420_1.0.0-1lsb3.2_amd64.deb

Jälkimmäisen asennus meni ok, mutta ensiksi mainittu herjaa:
Virhe: Riippuvuutta ei voida täyttää: iscan (>= 2.21.0)

Itselläni tosin vielä Ubuntukin versiota 10.04, joten lienee syytä sekin päivittää jossain vaiheessa... Vai mikä olisi oikeaoppinen tapa muutoin päivittää tuo paketti?


37
Yleistä keskustelua / Vs: Tizen korvaa MeeGon
« : 30.01.12 - klo:10.50 »
Samsung peruu puheitaan käyttöjärjestelmiensä yhdistämisestä; Ei taida yhdistimen siis ainakaan ihan heti tapahtua.

Jep näinpä se ilmeiseti menee, että virallista tietoa tulee kun on jotain valmista (jos yhdistetään edes, mutta olettaisin ettei tässäkään savua ilman tulta). ihan viisastakin toisaalta jos kerran tuo on pienempimuotoinen operaatiokin tuo yhdistäminen..

Seuraava ei mitään uutta, paitsi itselleni kun en ole Tizeniä kauheasti kuitenkaan seurannut kun ulospäin näyttänyt olevan jäässä kun mitään ei päivittynyt projektin sivuille piitkiin aikoihin (ymmerrettävää tämäkin toki) jne.. Mutta tänään kun intouduin katselemaan, niin oli mukava huomata SDK:n kehitys.. Ensin linuxille, sitten muille alustoille..

https://developer.tizen.org/sdk.html

Html5:n valintaan mielenkiintoinen näkemys (ei toki sivua sinällään Tizeniä muilta osin):

http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/html5+tekee+nettisivuista+sovelluksia/a759373

Tuolta lainaus:
Lainaus käyttäjältä: tivi.fi
...
”Ne yritykset, jotka eivät kehittäneet omia natiivisovelluksia, ovat onnekkaita ja säästäneet rahaa. Natiivisovellukset ajetaan muutaman vuoden sisällä alas”, hän uskoo.
...

38
Yleistä keskustelua / Vs: Tizen korvaa MeeGon
« : 18.01.12 - klo:23.04 »
Badan yhdistäminen tuskin tarkoittaa muuta kuin yhteensopivuuskerroksen tuomista Tizeniin ja sitä että kehitystiimit yhdistyvät ainakin jossain määrin. Maemon ja Moblinin yhdistämisessä melkeen kaikki meni uusiksi eikä näitä siten voi verrata keskenään.

Totta kyllä, hieman ontuva vertaus oli. Toivotaan vaan että tästä saataisiin jotain toimivaa tulille melko nopeaan tahtiin ja kaikki nykyiset Bada laitteet saisivat Tizenin päivityksenä.. Toisi positiivista mielialaa käyttäjien keskuudessa.. Melko kiire tällä kuitenkin altavastaajana on (oma arvio), kun Nokia & Microsoft jyrää nyt markkinoille Windows Phone puhelimia jotka saa kivasti palstatilaa jne.. Ja varsinainen megamarkkinointihan on vasta tuloillaan.

39
Yleistä keskustelua / Vs: Tizen korvaa MeeGon
« : 18.01.12 - klo:09.48 »
Mielenkiintoista tosiaan nähdä mitä tästä pidemmällä tähtäimellä tulee, mutta pienoinen epäilys tähän suosioon on, etenkin kun taas yhdistyy yksi alusta pakettiin mikä ei ainakaan nopeuta kehitystä alkuvaiheessa, kuten Maemo + Moblin yhdistymisessä huomattiin.

Toisaalta taas kun huomioi mobiiliblogissa uutisoidut & kommentoidutkin asiat, niin... Kun kerran tomtom tuo navigointinsa Badalle eli yhdistymisuutisten valossa Tizenille, niin voikohan tästä vetää pidemmälle meneviä johtopäätöksiä. Olisi ainakin tervetullut uutinen että Nokian navigoinnille tulisi vaihtoehto. Tämä toki edellyttäisi varmaan sitä, että Samsung ostaisi tomtomin, mitä en oikein jaksa uskoa kuitenkaan. Eikä toki liity Tizeniin muutoin kuin siten, että toisi lisää mielenkiintoa alustalle niiden keskuudessa, jotka pitäytyvät Nokiassa juurikin ilmaisen Navigoinnin johdosta.

40
Yleistä keskustelua / Vs: Tizen korvaa MeeGon
« : 09.01.12 - klo:21.53 »
Menipä sitten ylitse tuon aiemmin mainitun Joulukuun alun, mutta nyt on alkanut tihkua jotain tietoja tästäkin alustasta.

Eipä noiden perusteella paljoakaan tuosta osaa vielä sanoa. Ei ainakaan välitöntä wau efektiä saanut minussa aikaan, kuten ei tuon jutun kommenteissakaan. Omaperäisyyttä olisi saanut olla enemmän, mutta ei pidä silti tuomita vielä. Sovelluksiahan tuo tulee aluksi hutamaan oli käyttöliittymä millainen tahansa.

Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 18