Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Viestit - PERTTIK60

Sivuja: [1] 2 3 ... 6
1
Tämä kysymys tuli vastaan kun yritin lähettää pankkiin Librecellä tehtyä asiakirjaa. Kun sen muutti pdf:ksi homma kelpasi. Merkaan ratkaistuksi

2
Pikku kysymys vain kun en ole netistä oikein löytänyt selvää vastausta.
 Eli jos kirjoitan asiakirjan LibreOffice Writerillä saako sellainen vastaanottaja, jolla on vain Microsoft Word  asiakirjan auki. Toista päin asia kyllä hoituu, sen tiedän.

3
Ubuntu tietokoneissa / Vs: yle-dl ongelma (Ratkaisu)
« : 29.06.20 - klo:11.53 »
Sinulla on näemmä ollut yle-dl asennettuna sekä paikallisesti oman käyttäjätunnuksesi alle että järjestelmätasolle /usr/local-hakemistoon. Tuo jälkimmäinen on uusin versio 20200628, joten silläkin latausten pitäisi nyt onnistua.

Jos ei kuitenkaan toimi tai haluat muuten vaihtaa Python 3:lla toimivaan versioon, poista tuo /usr/localiin asennettu versio sudottamalla:

Koodia: [Valitse]
sudo pip uninstall yle-dl
Tätä vähän epäilin syyksi, muistin vasta että minulla oli varmaan joskun aikaisemmin sama ongelma. Kiitos taas avusta  :)

4
Ubuntu tietokoneissa / Vs: yle-dl ongelma
« : 29.06.20 - klo:09.20 »
Kun yritän poistaa vanahan yle-dl saan tämän virheilmoituksen
Koodia: [Valitse]
DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 is no longer maintained. pip 21.0 will drop support for Python 2.7 in January 2021. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
Found existing installation: yle-dl 20200628
Uninstalling yle-dl-20200628:
  Would remove:
    /usr/local/bin/yle-dl
    /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/yle_dl-20200628.dist-info/*
    /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/yledl/*
Proceed (y/n)? y
ERROR: Exception:
Traceback (most recent call last):
  File "/home/pertti/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 188, in _main
    status = self.run(options, args)
  File "/home/pertti/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/commands/uninstall.py", line 86, in run
    auto_confirm=options.yes, verbose=self.verbosity > 0,
  File "/home/pertti/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 676, in uninstall
    uninstalled_pathset.remove(auto_confirm, verbose)
  File "/home/pertti/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 394, in remove
    moved.stash(path)
  File "/home/pertti/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 283, in stash
    renames(path, new_path)
  File "/home/pertti/.local/lib/python2.7/site-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 349, in renames
    shutil.move(old, new)
  File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 326, in move
    os.unlink(src)
OSError: [Errno 13] Lupa evätty: '/usr/local/bin/yle-dl'
Eli onko niin, että mulla ei ole oikeuksia poitaa tuota vanhaa yle-dl sovellusta

5
Ubuntu tietokoneissa / Vs: yle-dl ongelma
« : 28.06.20 - klo:21.28 »
Yritin vielä tällä komenolla,
Koodia: [Valitse]
sudo pip install --upgrade yle-dlsain seuraavan vastauksen
Koodia: [Valitse]
ertti@pertti-SG3-250SC:~$ sudo pip install --upgrade yle-dl
[sudo] salasana henkilölle pertti:
Yritä uudelleen.
[sudo] salasana henkilölle pertti:
DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 is no longer maintained. A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip, can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
WARNING: The directory '/home/pertti/.cache/pip' or its parent directory is not owned or is not writable by the current user. The cache has been disabled. Check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
Requirement already up-to-date: yle-dl in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (20200628)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from yle-dl) (2.18.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: mini-amf in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from yle-dl) (0.9.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: lxml in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from yle-dl) (4.2.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=18.1.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from yle-dl) (19.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: ConfigArgParse>=0.13.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from yle-dl) (1.2.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: future in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from yle-dl) (0.18.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from mini-amf->yle-dl) (1.11.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: defusedxml in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from mini-amf->yle-dl) (0.5.0)
WARNING: You are using pip version 20.0.2; however, version 20.1.1 is available.
You should consider upgrading via the '/usr/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.

6
Ubuntu tietokoneissa / Vs: yle-dl ongelma
« : 28.06.20 - klo:21.20 »
Lainaus NM
Koodia: [Valitse]
[pip3 install --user --upgrade yle-dl/code]

Vastaus
[code]pertti@pertti-SG3-250SC:~$ pip3 install --user --upgrade yle-dl

Komentoa 'pip3' ei löytynyt, mutta se on asennettavissa seuraavasti:

sudo apt install python3-pip

pertti@pertti-SG3-250SC:~$ sudo apt install python3-pip
Luetaan pakettiluetteloita... Valmis
Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu       
Luetaan tilatiedot... Valmis       
python3-pip on jo uusimmassa versiossa (9.0.1-2.3~ubuntu1.18.04.1).
0 päivitetty, 0 uutta asennusta, 0 poistettavaa ja 38 päivittämätöntä
Ei siis ratkenut tällä.

7
Ubuntu tietokoneissa / yle-dl ongelma
« : 28.06.20 - klo:18.18 »
Kun yritän ladata konelle yle areenasta videoita saan tämän virhe-ilmoituksen.
Koodia: [Valitse]
pertti@pertti-SG3-250SC:~/Videot/ylevideot$ yle-dl https://areena.yle.fi/1-50409253
yle-dl 20181103: Download media files from Yle Areena and Elävä Arkisto
Copyright (C) 2009-2018 Antti Ajanki <antti.ajanki@iki.fi>, license: GPLv3

ERROR: Can't read https://player.yle.fi/api/v1/programs.jsonp?id=1-50409253&callback=yleEmbed.programJsonpCallback
Traceback (most recent call last):
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connection.py", line 159, in _new_conn
    (self._dns_host, self.port), self.timeout, **extra_kw)
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/util/connection.py", line 57, in create_connection
    for res in socket.getaddrinfo(host, port, family, socket.SOCK_STREAM):
  File "/usr/lib/python3.6/socket.py", line 745, in getaddrinfo
    for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
socket.gaierror: [Errno -2] Name or service not known

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 600, in urlopen
    chunked=chunked)
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 343, in _make_request
    self._validate_conn(conn)
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 839, in _validate_conn
    conn.connect()
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connection.py", line 301, in connect
    conn = self._new_conn()
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connection.py", line 168, in _new_conn
    self, "Failed to establish a new connection: %s" % e)
urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f7f5e59b710>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/requests/adapters.py", line 449, in send
    timeout=timeout
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 667, in urlopen
    **response_kw)
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 667, in urlopen
    **response_kw)
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 667, in urlopen
    **response_kw)
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 638, in urlopen
    _stacktrace=sys.exc_info()[2])
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 398, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='player.yle.fi', port=443): Max retries exceeded with url: /api/v1/programs.jsonp?id=1-50409253&callback=yleEmbed.programJsonpCallback (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f7f5e59b710>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known',))

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/yledl/http.py", line 85, in get
    r = self._session.get(url, headers=headers)
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/requests/sessions.py", line 546, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/requests/sessions.py", line 533, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/requests/sessions.py", line 646, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/home/pertti/.local/lib/python3.6/site-packages/requests/adapters.py", line 516, in send
    raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='player.yle.fi', port=443): Max retries exceeded with url: /api/v1/programs.jsonp?id=1-50409253&callback=yleEmbed.programJsonpCallback (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f7f5e59b710>: Failed to establish a new connection: [Errno -2] Name or service not known',))
ERROR: Unsupported stream: Media not found

Sama on toistunut jo muutamana päivinä ja olen kokeilut useita eri videoita.
Käyttis on Ubuntu Mate 18.04.4

8
Ubuntu tietokoneissa / Meteo sääsovellus
« : 11.06.20 - klo:16.32 »
Asensin Meteon sää sovelluksen ja sen pitäisi käynnistyä kun käyttöjärjestelmä ladataan mutta se ei sitä tee. Ubuntu Matessa on valikko aloitusotusohjelmien asetukset ja siinä välilehti  muista käynnissämuista olevat ohjelmat kirjauduttaessa ulos. Minulla on siis ruksi siinnä mutta Meteo ei siis käynnisty. Tuohon  aloitusotusohjelmien asetukset voisi lisätä itse ohjelman mutta en tiedä mistä löytäisin komennon Meteon käynnistämiseen. Käytössä siis Ubuntu Mate 18.04.4

9
Minä asensin täältä löytyvän Meteon https://www.omgubuntu.co.uk/2019/02/weather-apps-for-ubuntu-linuxSäätilan saa näkyville paneelin, mikä on minusta hyvä

10
Minulla pieni mutta vähän ärsyttävä pulma koskien Ubuntu Maten paneelia. Siinä kellon yhteydessä voi valita myös, että näytetään sää valitulla paikkakunnalla. Tähän asti toiminut oikein hyvin, näyttänyt Turun sään. Nyt pariviikkoa ei vaan tietoja ole näkynyt. Onkohan muilla samaa pulmaa. Paneelin versio siis Mate paneeli 1.20. 0 . Käyttöjärjestelmänä Ubuntu Mate 18.04.4

11
Ubuntu tietokoneissa / Vs: chrome kirjaantumis ongelma
« : 29.11.19 - klo:15.58 »
Kokelin tosiaan vielä tuota kirjaantumista yksityisen selauksen tilassa, ei edelleenkään onnistu. Ei chrome tosiaan veikkauksen sivulla mitään erityistä tarjoa. Miksi sitten joskus sitä käytän , johtuu chrome cast sovelluksesta, katselen joskus videoita siirätämällä cast avulla telkariin. Juyli on varmaan oikessa että jotain asennuksia on jota pelkkä soveluksen poisto ei hävitä ja voi tämä juttu johtua juuri niistä.

12
Ubuntu tietokoneissa / Vs: chrome kirjaantumis ongelma
« : 28.11.19 - klo:18.19 »
 Yksityisessä selaustilassa on kokeiltu, ei onnistunut. Itseasiassa poistin koko chromen asennuksen ja asensin uudestaan mutta en ole nyt varma kokeilinko tällä uudella asennuksella tuota yksityistä selausta, täytyy vielä kokeilla.

13
Ubuntu tietokoneissa / chrome kirjaantumis ongelma
« : 28.11.19 - klo:16.28 »
Minulla on erikoinen ongelma Chromessa. Kun yritän kirjautua veikkauksen sivulle, sivu ei hyväksy kirjaantumista, kehottaa tarkistamaan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Molemmat ovat kuitenkin oikein, pääsen samoilla tunnuksilla Firefoxissa kirjaantumaan . Veikkauksen asiakaspalvelu ei ole osannut neuvoa muuta kuin ne tavanomaiset, poista historiatiedot ja välimuistin tyhjentäminen. Veikkauksen salasana ei ole myöskään tallennettuna chromeen. Muilla sivuilla kirjaantuminen onnistuu kyllä chromessa. Voisiko vika jotenkin johtua laitteesta  tai käyttöjärjestelmästä. Käytössä on Ubuntu Mate 18.04 lts. Koneena Fujitsu pöytäkone, muistia 40 gt.

14
Yleistä keskustelua / Vs: mikä paikka kartalla
« : 11.11.19 - klo:21.25 »
Ihan uteliaisuuttani klikkasin tuota linkkiä. Minulla se kyllä avautui tulikettuun ja paikkakin on tuttu, Mäntymäen tervysasema turussa.

15
Laitealue / Vs: Epson tulostin
« : 12.09.19 - klo:21.42 »
Kiitos tiedosta, täytyy harkita , jos kävis ostamassa, onhan tuo aika edullinen tarjous

16
Laitealue / Epson tulostin
« : 12.09.19 - klo:18.08 »
Paikalisessa cittarissa viikonlopun tarjouksena EpsonEcoTank et-2650 monitoimilaite (149 €, normaali 269€). Miten mahtaa ola tämän yhteensopivuus Ubuntun kanssa, itsellä käytössä Ubuntu Mate 18.04. Jollain forumeilla luin , että jonkinlaisia ongelmia on ollut,mutta kun oma englanin taitoni ei ole kovin vahvaa, kyselen täältä. Laitessa on WI:fi, mutta myös ups  liitäntä löytyy.

17
Otisikon mukainen dokkari alkaa tänään  27.8 teemalta 21.00, toinen osa ensi tiistaina. Ovat jo molemat osat areenassa, ala linkit 
Osa 1 https://areena.yle.fi/1-4583684
Osa 2 https://areena.yle.fi/1-4583681

18
Ubuntu tietokoneissa / Vs: Web kamerat ja Ubuntu
« : 05.04.19 - klo:16.52 »
Vastaan itselleni, kun löysin komennon, jolla selvittää, löytääkö käyttöjärjestelmä web kameran.
Toinen komento taas kertoo liitetyn ubs:laiteen tiedot.
Koodia: [Valitse]
/dev/video*
crw-rw----+ 1 root video 81, 0 huhti  5 11:49 /dev/video0
Koodia: [Valitse]
: USB 00.0: 11200 TV Card
  [Created at usb.122]
  Unique ID: mZxt.Kp1Z1BjZvD0
  Parent ID: uIhY.7qWCOCfUJwE
  SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-2/3-2:1.0
  SysFS BusID: 3-2:1.0
  Hardware Class: tv card
  Model: "Pixart Imaging CIF Single Chip"
  Hotplug: USB
  Vendor: usb 0x093a "Pixart Imaging, Inc."
  Device: usb 0x2464 "CIF Single Chip"
  Revision: "1.00"
  Driver: "pac207"
  Driver Modules: "gspca_pac207"
  Speed: 12 Mbps
  Module Alias: "usb:v093Ap2464d0100dcFFdscFFdpFFicFFiscFFipFFin00"
  Driver Info #0:
    Driver Status: gspca_pac207 is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe gspca_pac207"
  Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
  Attached to: #8 (Hub)
Löysin netistä Ubuntun englanninkielisiltä foorumeilta keskusteluja, jossa todettiin ettei 18.04:ssä Cheese (Muikku) löydä kameraa. Ratkaisuja tähän ongelmaan ei kukaan tuntunut löytävän.
Asensin sitten guview ohjelman,joka löytää kameran ja jolla voi nauhoittaa videoita.

19
Ubuntu tietokoneissa / Web kamerat ja Ubuntu
« : 30.03.19 - klo:09.39 »
Minulla on vanha Labtec web kamera, joka toimi Ubuntu 14.045 ja 16.04:ssa. Nyt 18.04 Muikkku ei löydä kameraa (se liitetään ubs- porttiin ) . Olen aikeissa joka tapauksessa hankkia uudemman kameran, millainen  tuki web kameroilla nykyään on. Käyttöjärjestelmä on siis Ubuntu Mate 18.04 lts.

20
Vaihtoehtoiset työpöytäympäristöt / Vs: hiiren väri
« : 05.11.18 - klo:18.09 »
Mate:ssa on hallintakeskus, siellä ulkoasu/teemat/muokaa teemaa aukeaa ikkuna, jossa voi mm. valita osoittimen(hiiren värin ) Itsellä käytössä Mate 18.04 lts

Sivuja: [1] 2 3 ... 6