Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Aiheet - teele

Sivuja: [1] 2 3 ... 12
1
Voisiko php:llä jotensakin luotettavasti varmistaa asiakaskoneen osoitteen. Jos esimerkiksi asiakas on vahingossa avannut 2 ikkunaa samalla koneella, niin palvelin haluaisi varmistaa, että ei pidä yhteyttä turhan takia kaksinkertaisena.

Netistä löytyi tällaisia tapoja asiakkaan osoitteen "varmistamiseksi", mutta mikä niistä on oikeasti varma ja mikä ei, on epäselvää. Ne eivät  näköjään edes ole aina palvelimen $_SERVER-taulukossa.

Koodia: [Valitse]

<?php

print( $HTTP_SERVER_VARS['HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP'] . ' a' .  '</br>'); 
print( 
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] . ' b' '</br>');
print( 
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] . ' c' '</br>');
print( 
$_SERVER['HTTP_VIA'] . ' d' '</br>');
print( 
$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'] . ' e ' '</br>');
print( 
$_SERVER['HTTP_CF_CONNECTING_IP'] . ' f' '</br>');
print( 
$_SERVER['HTTP_XREAL_IP'] . ' g' .  '</br>');
print( 
$_SERVER['HTTP_REFERER'] . ' h' .  '</br>');

?>


Jollain tavalla palvelimen kai pitää tietää, mitä se on lähettämässä minnekin, missä muuttujassa tämän tiedon pitäisi olla.

MUOK.

Tämä taitaa toimia

Koodia: [Valitse]
print( $_SERVER['REMOTE_ADDR']?:($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']?:
          $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])  );

2
Hieaman aikaisemmin olevassa säikeessä on cpp-httblibin käyttö https muuttujan päivittämisessä, ja se toimii hienosti.

Jos suunnilleen samanlaista koodia voisi käyttää myös tavallisen http muuttujan päivittämiseen, asiat tulisivat aika yksinkertaiseksi. Netistä ei ole toistaiseksi löytynyt kuin yksi asiaa koskeva ohje eikä sekään näytä toimivan.

Tällaista on kokeiltu tavallisen http muttujan päivitykseen

Koodia: [Valitse]
#include <iostream>
#define CPPHTTPLIB_OPENSSL_SUPPORT
#include  "/home/oma/Documents/my_httplib/cpp-httplib-master/httplib.h"

int main(void)
{
/*
  const char *cert_dir = getenv(X509_get_default_cert_dir_env());

  if (!cert_dir) cert_dir = X509_get_default_cert_dir();

  std::string cert_path = cert_dir;
  cert_path += "/ca-certificates.crt";
  std::cout << "SSL certificate path: " << cert_path << std::endl;

  httplib::SSLClient cli("nule.dy.fi", 443);
  cli.set_ca_cert_path(cert_path.c_str());
  cli.enable_server_certificate_verification(true);
*/

  httplib::SSLClient cli("nule.dy.fi", 80);

  httplib::Params params;
  //params.emplace("x", "1234 ");
  //params.emplace("y", "3333");

  //auto res = cli.Post("/testihakemisto/sf02.php", params);
  auto res = cli.Post("/testihakemisto/sf02.php", "x=50511", "application/x-www-form-urlencoded");

  if(res)
  {
    std::cout << "Status: " << res->status << std::endl;
  }
  else
  {
    std::cout << "POST failed" << std::endl;
  }

}

Ohjelma kääntyy, mutta päättyy ilmoitukseen  POST failed, koska cli.Post ei onnistu.

cli.Post -kutsumuoto on täältä

https://stackoverflow.com/questions/52274981/post-request-with-cpp-httplib

Ohjelmasta on siis vain jätetty salausasiat pois ja vaihdettu portti 80 :ksi verrattuna hyvin toimivaan https-versioon.

Mitä korjauksia pitäisi tehdä?3
Yritin laittaa le (ssl eli https) -salauksen omalle palvelindomainille, mutta se ei tainnut onnistua.
Kokeilin tehdä näin

Koodia: [Valitse]
certbot --apache certonly  -d   omadomaini.dy.fi
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache
Obtaining a new certificate

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
   /etc/letsencrypt/live/omadomaini.dy.fi/fullchain.pem
   Your key file has been saved at:
   /etc/letsencrypt/live/omadomaini.dy.fi/privkey.pem
   Your cert will expire on 2020-06-12. To obtain a new or tweaked
   version of this certificate in the future, simply run certbot
   again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
   "certbot renew"
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Mutta sivu on vieläkin http -muotoinen eikä sitä löydy https -pyynnöllä. Tiedostolistauksen mukaan kummatkin avaimet ovat olemassa

Koodia: [Valitse]
ls /etc/letsencrypt/live/omadomaini.dy.fi/privkey.pem
/etc/letsencrypt/live/omadomaini.dy.fi/privkey.pem

ls /etc/letsencrypt/live/omadomaini.dy.fi/fullchain.pem
/etc/letsencrypt/live/omadomaini.dy.fi/fullchain.pem

Tiedosto   omadomaini-le-ssl.conf
 hakemistossa /etc/apache2/sites-available
on tällainen

Koodia: [Valitse]
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>     
ServerAdmin webmaster@localhost
        ServerName omadomaini.dy.fi
        DocumentRoot "/var/www/html/pehmolinkattu_omadomaini-tila/testailu"

           <Directory />
             Options FollowSymLinks
             AllowOverride None
            </Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/omadomaini.dy.fi/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/omadomaini.dy.fi/privkey.pem

Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=</VirtualHost>
</IfModule>

Selain antaa virheilmoituksen

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to evvk.dy.fi. SSL received a record that exceeded the maximum permissible length.

Error code: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

    The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
    Please contact the website owners to inform them of this problem.


En millään keksi, mitä pitäisi muuttaa, poistaa tai lisätä, että saisin omadomaini.dy.fi -sivun näkymään https -muotoisena.


4
Aihepiiriltään sopivan näköinen ohjesivu vie kaiken suoritintehon, mikä näkyy myös gnu-system-monitorissa. Sivu on


https://embetronicx.com/tutorials/linux/device-drivers/ioctl-tutorial-in-linux/


Mikähän sivun tekijöillä on mahtanut olla ajatuksena, onko sivu oikeastaan tarkotettu tavallisille lukijoille. Konekin on tosin vanha, mutta kaikki muut asiat ovat vielä sujuneet ihan hyvin.

Olisiko jotain keinoa saada sivu luettavaksi vain tekstien osalta, mihin ei sen kummempaa suoritintehoa tarvittaisi. Ehkä  sivulta voisi poistaa javascriptin käytöstä. Voiko Firefoxissa sivun javascripotin laittaa pois päältä helposti.

5

Toisen keskustelusäikeen prusteella cpp-httplib vaikuttaa  tutustumisen arvoiselta vaihtoehdolta oman pilvessä olevan php-sivun muuttjien arvojen päivitämissä. Se on kokonaan h-tiedostossa, joka vain sisällytetään omaan ohjelmaan ja se on mit-luvallista julkista koodia.

Hankala puoli asiassa on, että tutoriaali- tai ohjeet -haulla ei netistä näytä löytyvän ohjetta, miten pitäisi menetellä, jos haluaa lähettää  uudet parametriarvot 443-portin kautta le-salatulle sivulle.

Tavalliselle http-sivulle muuttujien x ja y arvot voi laittaa c++:ssa vaikka tällaisen pyynnön avulla, joka vain lähetetään soketille.

Koodia: [Valitse]
std::string rq;
rq = rq + "POST /pilvihakemisto/pilvisivu.php HTTP/1.1\r\n" +
           "Host: pilviosoite\r\n" +
           "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" +
           "Content-Length: 12\r\n" +
           "Connection: close\r\n\r\n" +
           "x=1111&y=222222";

Sivulla

https://github.com/yhirose/cpp-httplib/blob/master/README.md

on esimerkki

Koodia: [Valitse]
res = cli.Post("/person", "name=john1&note=coder", "application/x-www-form-urlencoded");

mutta mistä löytää porttinumeron.

ssl-ohjeena sivulla on

Koodia: [Valitse]

#define CPPHTTPLIB_OPENSSL_SUPPORT

SSLServer svr("./cert.pem", "./key.pem");

SSLClient cli("localhost", 8080);
cli.set_ca_cert_path("./ca-bundle.crt");
cli.enable_server_certificate_verification(true);


Eli ainakin palvelin ja porttinumero pitänee laittaa sopiviksi, samoin varmaan pitää tietää palvelimella olevan le-salausavaimen tiedoston sijainti.

Tarkoitus olisi saada https-sivun parametreille uudet arvot, kun sivu on pilevessä ja muutokset halutaan omalta kotikoneelta c++ -ohjelmalla.

Vaikka httplib on avointa koodia, se on kuiteinkin 4820 rivin mittainen ohjelma eikä sen käytön selvittäminen lähdetekstiä lukemalla taida olla ihan pikku juttu, jos sei ole aikaisemmin tutustunut http-asiohin.

Ehkä jossain olisi kokonaisia ohjelmaesimerkkejä, mutta ainakaan vielä niitä ei ole löytynyt.6
Firefox pakottaa https-sivulle vaikka halutaan http-sivu osoitekentästä.

Asetuksista on laitettu

browser.urlbar.autoFill

falseksi mutta siitä ei näytä olevan apua. Jos on kerran käynyt sivun https-osoitteessa, miten Firefoxilla pääsisi haluttaessa myös http-osoitteeseen. Selaimen uudelleenkäynnistys ei auttanut.

Evästeet on poistettu. Ongelma näyttää koskevan vain tavallista Firefox-selausta, yksityisikkunasta pääsee myös haluttaessa http-sivulle.

Selainversio on 73.0.1 (64-bit) ja Ubuntu on 18.04.


7

Olisiko vielä mahdollista pelastaa Apache, kun Let's encryptin poistoyritysten jälkeen virhetilanne  on

Koodia: [Valitse]
apachectl start
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
(13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
(13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
AH00015: Unable to open logs
Action 'start' failed.

Mitä pitäisi server nameksi asettaa, jos se olisi ratkaisu asiaan. Palvelin on pilvessä virtuaalikoneessa eikä sillä taida olla nimeäkään, osoite on, ainakin toivottavasti vielä, jolleivät asist oel vieläkin pahemmin sotkussa.8
Ubuntu 18..04 ilmoitti vikatilanteesta ggeditissä, vaikka gedit ei ollut käynnissä.

Vasemman laidan käynnistysvalikkoon tuli sinisen roiskeläiskän kuvake, josta vikailmoitus avautui.

Mistä on kyse?

9
Let's encryptin jälkeen 000-default.conf on hävinnyt /etc/apache2/sites-enabled -hakemistosta eikä sitä ole olemassa missään

Koodia: [Valitse]
find / 000-default.conf
 find: ‘000-default.conf’: No such file or directory

Palvelimella on virtuaali-isännöityjä sivuja muutama kappale, mutta oletuksena ollutta 000-default.confia ei ollut koskaan muutettu virtuaalisesti isännöidyksi vaa se oli muistini mukaan ihan perustilassa.

Let's encrypt myös ilmoitti muuttavansa ne muutamat virtuaali-isännöidyt sivut htpps-muotoon, mutta ei kertonut mitään 000-default.conf:in viittaamasta sivusta. Toiveena oli, että se olisi pysynyt entisellään.

jos muutenkin haluttaisiin poistaa htpps-vaatimus joiltain virtuaali-isännöidyiltä sivuilta, miten pitäisi toimia. toiveena olisi, että edelleen voisi lähettää tälle palvelimelle halutulle sivulle tietoja socketilla j aPOSTilla vanhaan salaamattomaan tapaan.


10
Jos sarjaportissa on kiinni laite, joka osaa sekä lukea että kirjoittaa, onko mahdollista ajaa kahdessa eri ikkunassa eri ohjelmia niin, että toinen ohjelma on avannut sarjaportin lukemista varten ja toinen kirjoittamista varten.

Onko tällainen ihan normaalia?  (  :)    )

11
Laitealue / [ ratkaistu ] Yhteys usb-serial -laitteeseen
« : 20.02.20 - klo:11.36 »
Ubuntu-koneen usb-paikassa on kiinni arduino, joka lähettää vakoisen merkkijonon sopivin väliajoin nopeudella 9600. Miten tämän sarjamuotoisen tiedon saa näkymään helpoimmin päätteessä.

Näyttää siltä, että Ubuntu tunnistaa laitteen, koska dmesgin tulosteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko laite usb-paikassa kiinn vai ei.

Koodia: [Valitse]
dmesg | egrep tty
[    0.226840] printk: console [tty0] enabled
[    6.737821] cdc_acm 2-4:1.1: ttyACM0: USB ACM device
[    6.808334] cdc_acm 2-4:1.3: ttyACM1: USB ACM device
[    6.867432] cdc_acm 2-4:1.9: ttyACM2: USB ACM device
[ 2890.006358] usb 2-2.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
dmesg | egrep tty
[    0.226840] printk: console [tty0] enabled
[    6.737821] cdc_acm 2-4:1.1: ttyACM0: USB ACM device
[    6.808334] cdc_acm 2-4:1.3: ttyACM1: USB ACM device
[    6.867432] cdc_acm 2-4:1.9: ttyACM2: USB ACM device
[ 2890.006358] usb 2-2.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 3124.906059] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0

Ongelmana voi olla päätenopeus, mutta jollain tavalla pitäisi saada kerrottua usbille, mitä nopeutta halutaan lukea.12
Nettiavaruudesta ei näytä löytyvän toimivaa esimerkkiä siitä, miten saadan $_POST-taulukossa muuttujan arvo vaihdettua ilman curlia eli tavallisen POST-kyselyn avulla.

Hyödyllistä olisi vaikka esimerkki toimivasta POST-kyselystä, joka välittää php:lle tiedon että nyt  x=5.

Sellaista ei ole tullut netissä vastaan eivätkä mitkään kokeilutkaan oikeasta muodosta ole toistaiseksi onnistuneet :(

13
Tähän asti pilvikoneelle on päässyt kätevästi avaimen avulla, kun joskus aikaisemmin on tehty ssh-keygen ja ssh-send-key (siis luotu ja lähettetty avaimet).

Nyt kuitenkin ssh kysyy salasanaa, vaikka mitään muutoksia ei ole tehty, vain tarjotut päivitykset on aina laitettu.

Netissä on valtava määrä ohjeita, mistä mahdollisesti olisi kysymys, mutta asiaa ymmärtämättömän ei kannattane ruveta tiedosto-oikeuksia suinpäin muuttelemaan?

Alla on ssh-yritys selitysvalinta valittuna, ehkä siitä olisi apua, jos joku ymmärtää asiasta vähän enemmän.

Koodia: [Valitse]


ssh pilvitili@xxx.xxx.xxx.xxx -v
OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3, OpenSSL 1.0.2n  7 Dec 2017
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug1: Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx [xxx.xxx.xxx.xxx] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_rsa type 0
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_dsa type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/koti/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3
debug1: match: OpenSSH_7.6p1 Ubuntu-4ubuntu0.3 pat OpenSSH* compat 0x04000000
debug1: Authenticating to xxx.xxx.xxx.xxx:22 as 'pilvitili'
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: algorithm: curve25519-sha256
debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: Server host key: ecdsa-sha2-nistp256 SHA256:oj85mJNinmdpqfms3MJ0X9W9O3QNq6s6VcQTD9HIORs
debug1: Host 'xxx.xxx.xxx.xxx' is known and matches the ECDSA host key.
debug1: Found key in /home/koti/.ssh/known_hosts:1
debug1: rekey after 134217728 blocks
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: rekey after 134217728 blocks
debug1: SSH2_MSG_EXT_INFO received
debug1: kex_input_ext_info: server-sig-algs=<ssh-ed25519,ssh-rsa,rsa-sha2-256,rsa-sha2-512,ssh-dss,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521>
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering public key: RSA SHA256:v7DJ6VB7rTrMC4mbwWgFxVhzzquzRZi08N+ymS2Qwes /home/koti/.ssh/id_rsa
debug1: Server accepts key: pkalg rsa-sha2-512 blen 279
sign_and_send_pubkey: signing failed: agent refused operation
debug1: Trying private key: /home/koti/.ssh/id_dsa
debug1: Trying private key: /home/koti/.ssh/id_ecdsa
debug1: Trying private key: /home/koti/.ssh/id_ed25519
debug1: Next authentication method: password
pilvitili@xxx.xxx.xxx.xxx's password:

14
Lenovo-sylikoneessa Ubuntu 18.04 on lopettanut käynnistymisen. Ubuntun aloitusnäkymä odotuspallukoineen samuu näytöllä ja välähtää uudestaan epämääräisin välein.

Aikaisemmin Ubuntu käynnistyi normaalisti ja joskus se käynnistyi edellä olevien oireiden jälkeen myös normaalisti virtanappisammutuksen jälkeen uudelleenkäynnistyksessä.

Windows näyttää käynnistyvän normaalisti, jos sen jostain syystä haluaa käynnistää. Myös asennustikulta Ubuntu käynnistyi hyvin.

Kiintolevyä voisi epäillä syylliseksi. Olisiko joku helppo tapa sen tarkistamiseksi. Lenovon oma kiintolevyntarkistusohjelma ei ilmoittanut virheitä(?).


15
Pilvikoneessa on tiedosto, joka pitäisi siirtää kotikoneelle. Tiedoston tarkka sijainti  pilvikoneella on tiedossa

Koodia: [Valitse]
/home/hakemisto/hakemisto2/tiedosto.teksti

mutta wget komento

Koodia: [Valitse]
wget http://xx.xxx.xxx.xxx/home/hakemisto1/hakemisto2/tiedosto.teksti

ei löydä tiedostoa.

Mutta nouto toimii, jos wget annetaan muodossa

Koodia: [Valitse]
wget http://pilvisivusto.dy.fi/tiedosto.teksti

jossa pilvisivusto.dy.fi on pilvipalvelimella olevan kokeilusivuston virtuaali-isännöity osoite.

Muistelisin. että joskus numeromuotoisen osoitteen perusteella haku on joskus onnistunut. Miten pitäisi wgetillä hakea tiesosto, jos pilvikoneen osoite ja tiedoston sijainti pilvikoneella on tiedossa.
16
Käytän curl -komentoa kotikoneelta palvelimen pahp:n $_POST -taulukon arvon muuttamiseen

Koodia: [Valitse]
curl -X POST -F 'y=6'  http://oma_palvelin.fi/testihakemisto/testi01.php

Muutos näyttää toteutuvan, koska komento tulostaa kotikoneen päätteelle

Koodia: [Valitse]
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ 6åååååååååå 6Array
(
    [y] => 6
)

</body>
</html>

mikä näyttää aika hyvältä lukuun ottamatta body- ja html-nimikkeitä.

Mutta $_POST['y'] ei näytä muuttuvan selaimen näyttämässä sivussa. Siinä näkyy vain tyhjä taulukko.

Sivun php-koodi on tällainen

Koodia: [Valitse]
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$x 
1;
while(
$x )
  {
   echo( 
'$x on: ' $x '</br>' );
   echo 
str_pad('',4096)."\n";
   
ob_flush();
   
flush();
   
$x $x 1

  if( isset(
$_POST['y']) )
    {
      print(
'ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ ');
      print(
$_POST['y']); 
    };

   
sleep(2);
  }

//sleep(10);
if( isset($_POST['y']) )
  {
    print(
'åååååååååå ');
    print(
$_POST['y']); 
  };
print_r($_POST );
?>


</body>
</html>


Tarkoituksena olisi saada näkymään curlilla lähetetty muutos sivulla, mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun se on tehty. Sivun pitäisi siis näyttää muuttujan arvoja tasaisin väliajoin ja jos sivulle kerrotaan, että arvo on muuttunut, se pitäisi saada näkymään myös selaimen näyttämäällä sivulla.

Miten pitäisi sellainen sivu toteuttaa, joka näyttää vaikka lämpötilatietojen sarjan, kun mttarin lukema päivittyy tietyin väliajoin. Ehkä curl ja php eivät ole oikea tapa?


17
Netissä olevien ohjeiden mukaan tämän pitäisi toimia

Koodia: [Valitse]
<?php
echo('<script type="text/javascript"> alert(); </script>');
?>


mutta ei näytä toimivan. html-sivulle tulostuu vain  alert(); '); ?>

Mikä olisi oikea tapa laittaa php kirjoittamaan javascriptiä, niin että scripti myös toimisi oikein html-sivulla.

Muok.

Näyttää siltä, että sivun muuttaminen php-päätteiseksi auttaa ja php:tä tuleva javascripti toimii, mutta pitääkö asian oikeasti olla näin. Eikö php toimi html-päätteisillä sivuilla.
 

18

Millä tavalla voisi rajata uuden käyttäjän oikeudet niin, että sillä olisi esimerkiksi  oikeudet suorittaa, kirjoittaa ja nähdä vain oman hakemistonsa sisällä olevia tiedostoja.

Jos haluttaisiin esimerkiksi, että käyttäjä voi nanoilla, eli lukea ja kirjoittaa, vain oman hakemistonsa tiedostoja ja oman hakemistonsa alihakemistojen tiedostoja.

Pitäisikö nano kopioida käyttäjän omaan hakemistoon. Olisiko joku tapa muuttaa tiedosto-oikeuksia niin, että tämä onnistuisi, chown, chmod, chgrp??

Tilanteessa voisi olla pelkästään esimerkiksi 2 käyttäjää ja vain toinen olisi rajoitetun käyttöoikeuden käyttäjä. Tällainen järjestely voisi olla pilvikoneella, jota käytetään vain päätteen kautta.


19
Monet verkkosivustot ehdottelevat ilmoistusten sallimista ja nyt on luultavasti jotain tälläista valintaa tullut vahingossa painettua selaimessa eli Firefoxissa.

Miten saisi työpöydälle tulevat ilmoitukset pois.    Firefoxissa on laitettu about:confissa

dom.webnotifications.enabled = false

mutta siitä ei ollut näköjään apua.

20
Tietokantakokeiluni ovat valitettavasti tyssänneet jo ennen niiden alkamista ongelmaan, että en ole saanut mysql:ää käyntiin.

Mysql on asennettu virtuaalikoneeseen pilveen ja sitä voi käyttää etänä päätteen avulla. Nanoilu ja muu päätekäyttö onnistuu, mutta mysql ei.

Kirjastossa ja netissä on paljon ohjeita mysql:n käytöstä, mutta mistään en ole onnistunut löytämään ohjeita, kuinka saisi tietokannan siihen tilaan, että sille voisi päätteeltä laittaa jonkun pienen kokeiluohjelman.

Sivuja: [1] 2 3 ... 12