Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Aiheet - samsunix

Sivuja: [1] 2 3
1
Moi

Ongelmana tämmönen pieni weppi sivu projekti http://www.ets2kb.co
Domain ohjaa oikeaan osoitteeseen, mutta osoiterivillä nimi vaihtuu ikävästi IP osoitteseen.

Perus LAMP asennettu eikä mitään muuta (poislukien dnsmasq mikä on disabloitunua toistaiseksi)

kaikki pitäisi olla 'manuaalin mukaan' :

000-conf disabloitu ja tilalla

/etc/apache2/sites-available/ets2kb.co.conf
Koodia: [Valitse]
<VirtualHost *:80>

ServerName ets2kb.co
ServerAlias www.ets2kb.co
DocumentRoot /var/www/html/forum


        <Directory /var/www/html/forum>
            Options FollowSymLinks
            AllowOverride All
            Require all granted
        </Directory>


ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/ets2kb.co_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ets2kb.co_access.log combined
</VirtualHost>


hosts:
Koodia: [Valitse]
127.0.0.1       localhost
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
192.168.0.2     localhost ets2kb.co www.ets2kb.co
127.0.1.1       ets2kb.co www.ets2kb.co

dig printti:
Koodia: [Valitse]
pi@ets2kb:~ $ dig ets2kb.co

; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u2-Raspbian <<>> ets2kb.co
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35088
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;ets2kb.co.                     IN      A

;; ANSWER SECTION:
ets2kb.co.              0       IN      A       192.168.0.2

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Fri Jan 08 16:16:47 GMT 2021
;; MSG SIZE  rcvd: 54

Ideoita?

2
En löytänyt toimivaa ohjetta suomeksi tai lontoon murteella joten tässä tämä:

Asennetaan riippuvat paketit:
Koodia: [Valitse]
sudo apt install xorg-video-abi-23 xserver-xorg-coreAsennetaan xRDO ja xorgxrdp -paketit
Koodia: [Valitse]
sudo apt install xorgxrdp xrdp -yOtetaan xrdp käyttöön
Koodia: [Valitse]
sudo systemctl enable xrdptehdään xsession conffi
Koodia: [Valitse]
echo "gnome-session" > ~/.xsessionKorjataan pieni käyttäjäoikeus -bugi
Koodia: [Valitse]
sudo nano /etc/polkit-1/localauthority.conf.d/02-allow-colord.conf
Lainaus
polkit.addRule(function(action, subject) {
 if ((action.id == "org.freedesktop.color-manager.create-device" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.create-profile" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.delete-device" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.delete-profile" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.modify-device" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.modify-profile") &&
 subject.isInGroup("{users}")) {
 return polkit.Result.YES;
 }
});

Reboot, done and done.

Pari Huomiota:

  • gnomella rdp on hidas ja laginen, mutta toimii, suosittelen xfce4:tä
  • etä-työpöytä yhteys toimii vain jos käyttäjä ei ole kirjautunut paikallisesti

edit: otsikko muutettu selvemmäksi

3
Moi

Toivottavasti joku osaa ja jaksaa vastata...

Tarve luoda low budjetti yhteys palvelimen ja käyttäjien välille:


portit: 80, random portti1, random portti2, jne...

SERVER - LAN - ISP & NAT - WAN - DYNDNS (Tai vastaava) - ISP - LAN & NAT - CLIENT


Ymmärtääkseni tässä voisi käyttää käänteistä SSH tunnelointia, HTTPS?

4
Moro,

Asentelin tuossa pitkästäaikaa ubuntua tolle vanhalle 901:lle mikä vieläkin mukana pyörii. Lähinnä videovalvontaa hoitaa sisätiloissa ja takapihalla. Eli ei graafista työpöytää kun ei tuo romu oikein tahdo muutenkaan jaksaa.

Kaikki toimii muuten hienosti mutta, vähän harmittaa tuo Internet yhteyden puuttuminen wifi -yhteydessä. (helpottaisi elämää kun kone voisi upata tiedostot suoraan Onedriveen yms...)

Conffit näyttää tältä:

/etc/netplan/01-netcfg.yaml
Koodia: [Valitse]
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  wifis:
    wlp1s0:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses: [192.168.0.220/24]
      gateway4: 192.168.0.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
      access-points:
        UPC9D31E57:
          password: salainensalasana
Koodia: [Valitse]
samsunix@tricknix:~$ ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 28  bytes 2716 (2.7 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 28  bytes 2716 (2.7 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlp1s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.220  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 2a02:a311:8142:b100:222:43ff:fe24:c51  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::222:43ff:fe24:c51  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:22:43:24:0c:51  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 869  bytes 80144 (80.1 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 978  bytes 151713 (151.7 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
En tiedä onko resolv.conffi enää mukana kuvioissa mutta sisältö on tämä:
Koodia: [Valitse]
samsunix@tricknix:~$ cat /etc/resolv.conf
# This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "systemd-resolve --status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs must not access this file directly, but only through the
# symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a different way,
# replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 127.0.0.53

Kaikki vinkit tervetulleita

- Samuli

5
Tällainen koodi työn alla:

Tarkoitus on siis muuttaa xlms tiedosto google drivessä CSV muotoon ja sen jälkeen hakea se takaisin omalle koneelle.
(tiedoston siirtämiseen google driveen voi käyttää esim gdriveä:
./gdrive upload tiedosto.xml
tai tiettyyn kansioon: gdrive upload --parent root tiedosto.xlm

Koodia: [Valitse]
#! /bin/bash

# gdrive-oauth v1.1 (build 20170321)
# A Bash helper script for Drive API authentication
#
# I use this to run scripts to perform automated tasks on my Google Drive
# Reporting of bugs/issues or General inquiries are encouraged
# If you found this helpful, let me know :-)
#
#  by Andy Forceno <andy@aurorabox.tech>
#
# Distributed under the MIT license:
# https://opensource.org/licenses/MIT

# To obtain client_id & secret:
# 1) Create a project at: https://console.developers.google.com
# 2) Go to APIs & Auth > API section (in the menu on the left side of the page)
# 3) Enable Drive API (you can search for it there)
# 4) Go to APIs & Auth > Credentials
# 5) Select "Add Credentials" from the drop down box, then choose OAuth 2.0 client ID
# 6) Follow prompts and you will be presented with client_id and secret
# 7) (Optional) You can also create an API key there, some API calls require it

client_id="123abc"
secret="123abc"

## Google Drive OAuth2 authentication
oauth () {
# Google recommends using the feeds scope only as a last-ditch effort if other scopes fail
# I can't get less permissive scopes to work, so this will have to do
scope=${SCOPE:-"https://docs.google.com/feeds"}

# Initial request to get user code & verification URL needed for user to verify authentication
oauth_verify=$(curl -s https://accounts.google.com/o/oauth2/device/code -d "client_id=$client_id&scope=$scope" -H "Accept: application/x-www-form-urlencoded")
device_code=$(echo $oauth_verify | grep -oP 'device_code"\s*:\s*"\K(.*)"'| cut -f1 -d',' | tr -d '"')
user_code=$(echo $oauth_verify |  grep -oP 'user_code"\s*:\s*"\K(.*)"' | cut -f1 -d',' | tr -d '"')
auth_url=$(echo $oauth_verify | grep -oP 'verification_url"\s*:\s*"\K(.*)"' | cut -f1 -d',' | tr -d '"')

echo -e "\nYou must authorize this app with Google Drive. Enter the following code in your browser to verify this app:
$user_code\n"
echo  "Press any key to open the authorization URL in your browser"
reap -p "Once you authorize this app with Google Drive, you may close your browser window\n"

xdg-open "$auth_url"
# INFO: If you use Google Chrome, replace with:
google-chrome %U "$auth_url"
read -p "Press any key to continue..."

# Second step in OAuth using the device_code previously obtained. This will get access_token and refresh_token
oauth_tokens=$(curl -s https://www.googleapis.com/oauth2/v3/token -d "client_id=$client_id&client_secret=$secret&code=$device_code&grant_type=http://oauth.net/grant_type/device/1.0")
access_token=$(echo $oauth_tokens | grep -oP 'access_token"\s*:\s*"\K(.*)"' | cut -f1 -d',' | tr -d '"')
refresh_token=$(echo $oauth_tokens | grep -oP 'refresh_token"\s*:\s*"\K(.*)"' | cut -f1 -d',' | tr -d '"')

# access_token and refresh_token are written to .gdriverc
touch ~/.gdriverc
echo "access_token=$access_token" >> ~/.gdriverc
echo "refresh_token=$refresh_token" >> ~/.gdriverc
echo -e "\nAccess & refresh token have been saved to /.gdriverc\n"
exit 0
}

## Check for expired or invalid tokens
validate_token () {
# Will automagically refresh access_token using refresh_token
files_uri="https://www.googleapis.com/drive/v2/files"

# File to be searched for, used by validate_token()
# Doesn't really matter what this is set to, it's just used to determine if access_token expired
# Must be encoded, see: https://developers.google.com/drive/web/search-parameters
# Or use the API explorer to generate the encoded query string for you,
# Found at the bottom of this page: https://developers.google.com/drive/v2/reference/files/list
file="'Document+(1)'"

# Request to obtain confirmation of either valid or invalid access_token
# This just searches for $file using the file.list object
# This could be just about any Drive API call
file_list=$(curl -s -H "Authorization: Bearer $access_token" $files_uri?corpus=DEFAULT&maxResults=3&orderBy=createdDate&q=title+%3D+$file&spaces=drive)

if [[ -n $(echo $file_list | grep -io "invalid") ]]; then
echo -e "Expired access token. Re-authenticating..."
# Obtain the new refresh_token and access_token
get_refresh=$(curl -s https://www.googleapis.com/oauth2/v3/token -d "client_id=$client_id&client_secret=$secret&refresh_token=$refresh_token&grant_type=refresh_token")
access_token=$(echo $get_refresh | grep -oP 'access_token"\s*:\s*"\K(.*)"' | cut -f1 -d',' | tr -d '"')
# Write access_token to .gdriverc
sed -i "s/access_token=.*/access_token=$access_token/g" ~/.gdriverc
echo -e "Access token refreshed!"
fi
}

## Your function goes here
function convertXLSFilesToCSV() {

    var oauthToken = ScriptApp.getOAuthToken(),
        sourceFolder = DriveApp.getFolderById(root),
        targetFolder = DriveApp.getFolderById(root),
        mimes = [MimeType.MICROSOFT_EXCEL, MimeType.MICROSOFT_EXCEL_LEGACY];

#    /* Written by Amit Agarwal */
#    /* email: amit@labnol.org  */
#    /* website: www.ctrlq.org */

    for (var m = 0; m < mimes.length; m++) {

        files = sourceFolder.getFilesByType(mimes[m]);
        while (files.hasNext()) {

            var sourceFile = files.next();

            // Re-upload the XLS file after convert in Google Sheet format
            var googleSheet = JSON.parse(UrlFetchApp.fetch(
                "https://www.googleapis.com/upload/drive/v2/files?uploadType=media&convert=true", {
                    method: "POST",
                    contentType: "application/vnd.ms-excel",
                    payload: sourceFile.getBlob().getBytes(),
                    headers: {
                        "Authorization": "Bearer " + oauthToken
                    }
                }
            ).getContentText());

            // The exportLinks object has a link to the converted CSV file
            var targetFile = UrlFetchApp.fetch(
                googleSheet.exportLinks["text/csv"], {
                    method: "GET",
                    headers: {
                        "Authorization": "Bearer " + oauthToken
                    }
                });

            // Save the CSV file in the destination folder
            targetFolder.createFile(targetFile.getBlob()).setName(sourceFile.getName() + ".csv");

            // Delete the processed file
            sourceFile.setTrashed(true);

        }
    }

}

# Validation should be performed after authentication but prior to any other API calls
validate_token

 # Other stuff goes here...
 # Take a look at the Drive API docs to see what you can do:
 # https://developers.google.com/drive/web/about-sdk
}

# Generate .gdriverc if it is missing
if [[ ! -f ~/.gdriverc ]];
then
touch ~/.gdriverc
fi
source ~/.gdriverc

# Loop that initializes authentication the first time
# Initializes other user-defined functions subsequently
while true
do
if [[ -z "$access_token" ]]; then
oauth
else
# A_Function convert all files and move them to another folder
# B_Function Download converted files
#
#$headers = @{"Authorization" = "Bearer $access_token"
#
#
#              "Content-type" = "application/json"}
#
#$DocumentID = "vEf7uHjfb35Y94L-aH1fMk3JgYqa0h95" #Your desired document ID, found by clicking "Get Share Link" from the  Drive UI
#
#$File = Invoke-RestMethod -Uri "https://www.googleapis.com/drive/v3/files/$DocumentID/export?mimeType=text/csv" -Method Get -Headers $headers
# C_function Delete all files from google drive just to be sure
#   ...
fi
done

Tulostaa:

Koodia: [Valitse]
./magic.sh: line 93: syntax error near unexpected token `('
./magic.sh: line 93: `    var oauthToken = ScriptApp.getOAuthToken(),'

Jossain pikku viba mitä en nyt näe /ymmärrä.  :(
Kaikki apu tervetullutta :)

6
Idea:

Minkä tahansa ulkoisen median (USB) kytkettyä -> suorittaa scriptin joka hakee laitteelta mediatiedostot, lajittelee ja tekee niistä systemlinkit valmiisiin kansioihin (/home/user/ -musiikki, -sarjat, -elokuvat)

Musiikin hakuun löysin tämän scriptin:

Koodia: [Valitse]
#!/bin/bash
formats=(flac ogg mp3)
src=<source directory>
trg=<target directory>
(for f in ${formats[@]}; do
find $src -type f -name \*.$f | xargs -I% -n1 echo "% %"
done) | sed -r "s,$src/\w*,$trg,;s,\.(flac|ogg|mp3),," | sort -k 1,1 -u | \
xargs -l1 sh -c 'mkdir -p "$(dirname "$1")"; ln -s "$2" "$1.${2##*.}"' -

Videotiedostojen lajittelu onkin sitten vähän monimutkaisempi juttu...
Jaksojen ja elokuvien jakaminen voisi onnistua parillakin tapaa:

Pituus:

Elokuvat: Elokuvien pituus vaihtelee 110min - 140min

Sarjat: Yhden jakson pituus sarjoissa on yleensä 20 - 40min (Mutta esim game of thrones ~ 1h 11min)

Määrä / kansio:

Perus leffa kansiossa: 1 + 1 (sample / traileri) = max 2 videotiedostoa / kansio.

Sarjat. 7 videotiedostoa tai enemmän.

Tiedän, että on olemassa ohjelmia joilla manageroida mediatiedostoja, mutta tarvisin scriptin "htpc":lle jota hallinoin kännykkä apin (yatse) avulla joten kaiken olisi hyvä olla automatisoitu.

7
Raspberry pi 3:sen (wifi/)bt -piiri ei tue äänen kaksisuuntaista -moodia: BT-Dongle ja bluemanin asennus riittää äänen tallentamiseen ja toistamiseen bt spiikkerillä.
Google assistant on huonosti koodattu. Ongelmia silti odotettavissa vaikka donglen hankkiikin. Pahoittelut että, haen apuja toiselle distrolle, mutta koska molemmat jakelut perustuvat samaan debian distroon toivon löytäväni apua täältä (Ubuntu yhteisö on parasta).

Väsäilen MagicMirror -projektin parissa ja ajattelin hommata peilin kylkeen siirrettävän ääni ja mikrofoni lähteen.

Laite on siis JBL Clip2. Paritukset yms hoituu hienosti ja automaattisesti bootin yhteydessä.

Kun ääntä ei pidäkkään kuulla näyttää laitteet tältä:

Koodia: [Valitse]
pi@raspberrypi:~ $ pactl list sources short
0 alsa_output.platform-soc_audio.analog-stereo.monitor module-alsa-card.c s16le 2ch 44100Hz SUSPENDED
1 bluez_sink.04_FE_A1_AD_30_89.headset_head_unit.monitor module-bluez5-device.c s16le 1ch 8000Hz IDLE
2 bluez_source.04_FE_A1_AD_30_89.headset_head_unit module-bluez5-device.c s16le 1ch 8000Hz IDLE

Hoksasin tässävaiheessa että, tuo analoginen oli kans päällä ja disabloin sen. Youtube "pyörimään" ja sama setti uusiksi:

Koodia: [Valitse]
pi@raspberrypi:~ $ pactl list sources short
1 bluez_sink.04_FE_A1_AD_30_89.headset_head_unit.monitor module-bluez5-device.c s16le 1ch 8000Hz RUNNING
2 bluez_source.04_FE_A1_AD_30_89.headset_head_unit module-bluez5-device.c s16le 1ch 8000Hz RUNNING

Youtube video jäätyy heti alkuunsa. jos disabloin bluetoothin, video pyörii kyllä, mutta ääntä ei kuulu kummassakaan tapauksessa.

Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?


Kiitos avusta jo etukäteen ja anteeksi

Ainakin äänen sain ulos näillä komennoilla:

Koodia: [Valitse]
sudo apt --purge remove pi-bluetooth blueman pulseaudio pavucontrol pulseaudio-module-bluetooth
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install pi-bluetooth

Parittelut yms toimii suoraan out of box, ei ongelmia. Toimiiko mikki - jää nähtäväksi

8
Tuli hommattua tommonen alypuhelin ja otsikonmukaista toimintaa olisi vaille. Windows ymparistolle on ohjetta pilvin pimein mutta linux puolelta ohjeet hukassa. Onko kukaan suorittanut ja jos on niin milla ohjeilla tai suostuisiko joku kirjoittamaan opusta?

9
Onkohan kellään kokemuksia otsikon mukaisesta combosta?

Ongelmana on että, laite tunnistetaan mutta, yhteyttä muodostaessa tulee tenkka-poo. Ei onnistu.
Yrittää yhdistää mutta keskeyttää.

lsusb:
Lainaus
Bus 001 Device 005: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. E398 LTE/UMTS/GSM Modem/Networkcard

syslog:
Lainaus
Jun 23 00:00:20 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (cdc-wdm0) Stage 4 of 5 (IPv4 Configure Timeout) scheduled...
Jun 23 00:00:20 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (cdc-wdm0) Stage 4 of 5 (IPv4 Configure Timeout) started...
Jun 23 00:00:20 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> (cdc-wdm0): device state change: ip-config -> failed (reason 'ip-config-unavailable') [70 120 5]
Jun 23 00:00:20 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <warn> Activation (cdc-wdm0) failed for connection 'Play Online'
Jun 23 00:00:20 Ol-reliable-eeh kernel: [   98.114359] huawei_cdc_ncm 1-4:1.2 wwan0: kevent 12 may have been dropped
Jun 23 00:00:20 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (cdc-wdm0) Stage 4 of 5 (IPv4 Configure Timeout) complete.
Jun 23 00:00:20 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> (cdc-wdm0): device state change: failed -> disconnected (reason 'none') [120 30 0]
Jun 23 00:00:20 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> (cdc-wdm0): deactivating device (reason 'none')

Tälläsillä  se sitte starttas vaikka ei mitää järkeä:

/etc/usb_modeswitch.d/12d1\:1506
Lainaus
# Huawei E398

DisableSwitching=0

EnableLogging=1

DefaultVendor=  0x12d1
DefaultProduct= 0x1506

TargetVendor=  0x12d1
TargetProductList= 0x14fe

MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"

CheckSuccess=5

Koodia: [Valitse]
sudo usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.d/12d1\:1506
Lainaus
Look for target devices ...
Error: entry in product ID list has wrong length: 0x14fe. Ignored
 No devices in target mode or class found
Look for default devices ...
   product ID matched
 Found devices in default mode (1)
Access device 007 on bus 001
Current configuration number is 1
Use interface number 0
Use endpoints 0x02 (out) and 0x82 (in)
Error: can't use storage command in MessageContent with interface 0;
       interface class is 255, expected 8. Abort

Pystyn lukeen tiedostoja laitteen muistista (cd-rom'ish) ja näkyy normaalisti samaan aikaan broadband -laitteena. Toimii ainakin toistaiseksi. Jotain tein oikein mutta, en tiedä vielä mitä.

syslogissa näkyy laite muuttaneen nimeään:
Lainaus
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> (ttyUSB1): modem state changed, 'connecting' --> 'connected' (reason: user-requested)
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <warn> (ttyUSB2): failed to look up interface index
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (ttyUSB1) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (ttyUSB1) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> (ttyUSB1): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (ttyUSB1) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful.
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (ttyUSB1) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled.
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (ttyUSB1) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (ttyUSB1) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started...
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> (ttyUSB1): device state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <warn> (ttyUSB1): interface ttyUSB2 not up for IP configuration
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> using modem-specified IP timeout: 20 seconds
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> starting PPP connection
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> pppd started with pid 10230
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (ttyUSB1) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) scheduled...
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (ttyUSB1) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete.
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (ttyUSB1) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) started...
Jun 23 11:02:58 Ol-reliable-eeh NetworkManager[607]: <info> Activation (ttyUSB1) Stage 4 of 5 (IPv6 Configure Timeout) complete.

Pakkaa sekoittaa mukavasti se, että tikku toimii itsestään tarkalleen joka kolmannella kerralla kun sen tietokoneeseen kytkee (varmistin tämän uudella ubuntu asennuksella). Voi siis olettaa, että tikussa on vähintäänkin kolme eri moodia joihin se käynistyy.

Tavoitteena siis pakottaa huihaihin modeemi-moodi päälle käynnistyksen yhteydessä usb_modeswitchillä tai muulla keinoin.


- Samuli

10
Paripäivää taninut ja googletellut ongelmaa joka minulla on otsikonmukaisen sähköposti clientin kanssa.

Koodia: [Valitse]
IMAP Error in /usr/share/roundcube/program/lib/Roundcube/rcube_imap.php (184): Login failed for käyttäjä@domain.fi from IP.IP.IP.IP. AUTHENTICATE PLAIN: * OK Waiting for authentication process to respond..
/etc/roundcube/main.inc.php:
Koodia: [Valitse]
// IMAP AUTH type (DIGEST-MD5, CRAM-MD5, LOGIN, PLAIN or null to use
// best server supported one)
$rcmail_config['imap_auth_type'] = PLAIN;

Vinkkejä ja neuvoja otetaan vastaan.

11
Palvelin Hp Proliant DL360 G3 ja raid-masiina on Deltaco 19" RAID-kotelo, 1U, SATA/ 6Gb/s, eSATA/FW800/USB 3.0

raid 0, neljä levyä (kaksi näkyy), ntfs, windows tunnistaa ja toimii ok.

Ubuntu:

Koodia: [Valitse]
samsunix@samuliweb:/$ sudo lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

samsunix@samuliweb:/$ mount
/dev/cciss/c0d0p6 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
/dev/cciss/c0d0p1 on /boot type ext4 (rw)

samsunix@samuliweb:/$ sudo fdisk -l

Disk /dev/cciss/c0d0: 36.4 GB, 36414750720 bytes
255 päätä, 32 sektoria/ura, 8716 sylinteriä, yhteensä 71122560 sektoria
Yksiköt = 1 * 512 = 512 -tavuiset sektorit
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Levyn tunniste: 0xea6aea6a

            Laite Käynn     Alku          Loppu    Lohkot   Id  Järjestelmä
/dev/cciss/c0d0p1   *        2048      780287      389120   83  Linux
/dev/cciss/c0d0p2          782334    71120895    35169281    5  Laajennettu
/dev/cciss/c0d0p5          782336    10545151     4881408   82  Linux-sivutus / Solaris
/dev/cciss/c0d0p6        10547200    71120895    30286848   83  Linux

samsunix@samuliweb:/$ sudo lsinput
/dev/input/event0
   bustype : BUS_HOST
   vendor  : 0x0
   product : 0x1
   version : 0
   name    : "Power Button"
   phys    : "LNXPWRBN/button/input0"
   bits ev : EV_SYN EV_KEY

/dev/input/event1
   bustype : BUS_I8042
   vendor  : 0x1
   product : 0x1
   version : 43841
   name    : "AT Translated Set 2 keyboard"
   phys    : "isa0060/serio0/input0"
   bits ev : EV_SYN EV_KEY EV_MSC EV_LED EV_REP

/dev/input/event2
   bustype : BUS_I8042
   vendor  : 0x2
   product : 0x1
   version : 0
   name    : "PS/2 Generic Mouse"
   phys    : "isa0060/serio1/input0"
   bits ev : EV_SYN EV_KEY EV_REL

samsunix@samuliweb:/$ dmesg | tail -n10
[  898.339953] usb 1-4: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0551
[  898.339960] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
[  898.339964] usb 1-4: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
[  898.339968] usb 1-4: Manufacturer: JMicron
[  898.339972] usb 1-4: SerialNumber: DCA86985707F
[  898.383556] Initializing USB Mass Storage driver...
[  898.383991] scsi3 : usb-storage 1-4:1.0
[  898.385483] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  898.385495] USB Mass Storage support registered.
[  899.137373] usb 1-4: USB disconnect, device number 2

samsunix@samuliweb:/$ ls /dev/ | grep sd
samsunix@samuliweb:/$

samsunix@samuliweb:/$ ls -la /dev/disk/by-id
yhteensä 0
drwxr-xr-x 2 root root 260 tammi 14 21:25 .
drwxr-xr-x 5 root root 100 tammi 14 21:24 ..
lrwxrwxrwx 1 root root   9 tammi 14 21:25 ata-HL-DT-ST_GCR-8240N -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root  16 tammi 14 22:06 cciss-3600508b1001fffffa00dc3f0312b9402 -> ../../cciss/c0d0
lrwxrwxrwx 1 root root  18 tammi 14 21:25 cciss-3600508b1001fffffa00dc3f0312b9402-part1 -> ../../cciss/c0d0p1
lrwxrwxrwx 1 root root  18 tammi 14 21:25 cciss-3600508b1001fffffa00dc3f0312b9402-part2 -> ../../cciss/c0d0p2
lrwxrwxrwx 1 root root  18 tammi 14 21:25 cciss-3600508b1001fffffa00dc3f0312b9402-part5 -> ../../cciss/c0d0p5
lrwxrwxrwx 1 root root  18 tammi 14 21:25 cciss-3600508b1001fffffa00dc3f0312b9402-part6 -> ../../cciss/c0d0p6
lrwxrwxrwx 1 root root  16 tammi 14 22:06 wwn-0x600508b1001fffffa00dc3f0312b9402 -> ../../cciss/c0d0
lrwxrwxrwx 1 root root  18 tammi 14 21:25 wwn-0x600508b1001fffffa00dc3f0312b9402-part1 -> ../../cciss/c0d0p1
lrwxrwxrwx 1 root root  18 tammi 14 21:25 wwn-0x600508b1001fffffa00dc3f0312b9402-part2 -> ../../cciss/c0d0p2
lrwxrwxrwx 1 root root  18 tammi 14 21:25 wwn-0x600508b1001fffffa00dc3f0312b9402-part5 -> ../../cciss/c0d0p5
lrwxrwxrwx 1 root root  18 tammi 14 21:25 wwn-0x600508b1001fffffa00dc3f0312b9402-part6 -> ../../cciss/c0d0p6

samsunix@samuliweb:/$ sudo blkid -c /dev/null
/dev/cciss/c0d0p1: UUID="e6d8b2e8-156d-4ce0-bc90-e43fcc54d5e0" TYPE="ext4"
/dev/cciss/c0d0p5: UUID="aaac1cc4-e657-4080-87eb-a8863c617a11" TYPE="swap"
/dev/cciss/c0d0p6: UUID="bcffa980-101d-4ef6-bd69-11f2ce7b7a72" TYPE="ext4"

 Status valot laitteessa normaalit. kaikki pitäisi olla ok. eipä vain näy. (ainakaan sd*nä). Mitäs nyt?

12
Laitealue / Mokkula ilman X:ää?
« : 17.04.13 - klo:20.41 »
Tiedän että monella tulee jo mokkulat korvista ulos, mutta kerran vielä?

Huomasin tos että, kun latailen kaistantäydeltä niin irc-botit putoilee ja palvelut toimii huonosti (luonolisesti).
Mulla on ollu tommonen mokkula pyöriis nurkis käyttämättömänä nyt jonkuaikaa ja ajattelin sen valjastaa palvelimelle privaatti käyttöön mutta...

Asennus on Ubuntu server ilman X:ää tai näytönohjainta enkä suoraansanoen jatkossakaan niitä kaipaa palvelimeen. Kuinka mahtaa tuon nokian 3-donglen asentaminen ja käyttöönotto onnistua ilman graafisia kilkuttimia?

Vaihtoehtoisesti voinko asentaa X:än ja käyttää graafista verkonyli ilman näytönohjainta?

Kiroilut pois ja poistettu -Storck

13
Tarvisin apuja arm-ubuntun asennuksessa  N900:lle. Tarkoitus on siis asentaa käyttöjärjestelmä laitteen sisäiselle muistille - ei microSD-kortille.

Löysin jonkinlaista ohjeen tynkää täältä:
http://www.smartphonetab.net/forum/showthread.php?3268-Ubuntu-Natty/page8
"käännös" edeliselle:
http://talk.maemo.org/showthread.php?t=74084

Tiedostoja löytyy täältä:
http://cdimage.ubuntu.com/releases/12.04.2/release/

ubuntu ja n900 halailua:
https://wiki.ubuntu.com/ARM/n900

Mitä on tähänmennessä saatu aikaan:


Luodaan kansiot imagen mounttaamista varten
Koodia: [Valitse]
sudo mkdir /media/ubuntu
sudo mkdir /media/ubuntu2

Ladataan pc:lle ubuntu arm image
Koodia: [Valitse]
wget http://cdimage.ubuntu.com/releases/12.04.2/release/ubuntu-12.04-preinstalled-desktop-armhf+omap4.img.gz
Puretaan gzip paketti
Koodia: [Valitse]
gzip -d ubuntu-12.04-preinstalled-desktop-armhf+omap4.img.gz
"ora dobbiamo analizzare l'immagine estratta per vedere a che punto inizia la partizione che ci interessa"??
Koodia: [Valitse]
fdisk -lu ubuntu-12.04-preinstalled-desktop-armhf+omap4.img
Koodia: [Valitse]
Levy ubuntu-12.04-preinstalled-desktop-armhf+omap4.img: 2028 Mt, 2028994560 tavua
255 päätä, 63 sektoria/ura, 246 sylinteriä, yhteensä 3962880 sektoria
Yksiköt = 1 * 512 = 512 -tavuiset sektorit
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Levyn tunniste: 0x00000000

                                             Laite Käynn     Alku          Loppu    Lohkot   Id  Järjestelmä
ubuntu-12.04-preinstalled-desktop-armhf+omap4.img1   *          32      147455       73712    c  W95 FAT32 (LBA)
ubuntu-12.04-preinstalled-desktop-armhf+omap4.img2          147456        3962879     1907712   83  Linux
samsunix@samuliweb:~$

Lasketaan jotain jotain mistä lohko jotain: 147456 * 512 = 75497472

Mountataan image
Koodia: [Valitse]
samsunix@samuliweb:~$ sudo mount -o loop,offset=75497472 ubuntu-12.04-preinstalled-desktop-armhf+omap4.img /media/ubuntu
Koodia: [Valitse]
samsunix@samuliweb:~$ sudo dd if=/dev/zero of=ubuntu.img.ext3 bs=1024 count=0 seek=$[1024*3000]
0+0 tietuetta sisään
0+0 tietuetta ulos
0 tavua (0 B) kopioitu2,7936e-05 sekunnissa, 0,0 kB/s
samsunix@samuliweb:~$ sudo mkfs.ext3 -m0 -L ubuntu.img.ext3 ubuntu.img.ext3
mke2fs 1.42 (29-Nov-2011)
ubuntu.img.ext3 is not a block special device.
Proceed anyway? (y,n) y
Discarding device blocks: done
Filesystem label=ubuntu.img.ext3
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
192000 inodes, 768000 blocks
0 blocks (0.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=788529152
24 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8000 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

samsunix@samuliweb:~$

Koodia: [Valitse]
samsunix@samuliweb:~$ sudo mount -o loop ubuntu.img.ext3 /media/ubuntu2
Koodia: [Valitse]
cd /media/ubuntu
Koodia: [Valitse]
samsunix@samuliweb:/media/ubuntu$ sudo tar -cf - . | ( cd /media/ubuntu2 ; tar -xpvf - )
Lainaus
FAIL

Apuja kaivataan :/

@N900

Siiretään  ubuntu.img.ext3 MyDocs kansioon

Asennetaan RootSH http://maemo.org/downloads/product/raw/Maemo5/rootsh?get_installfile <- surffaa tälle sivulle ja klikkaa n900 selaimella linkkiä.

noudetaan easy-chroot
Koodia: [Valitse]
wget http://www.robertocolistete.net/MaemoMeeGo/EasyDebian/easy-chroot_0.2.0-1harmattan1_armel.deb
Koodia: [Valitse]
rootAsennetaan easy chroot deb paketista
Koodia: [Valitse]
dpkg -i easy-chroot_0.2.0-1harmattan1_armel.deb
Koodia: [Valitse]
mkdir /mnt/ubuntu
mkdir /mnt/ubuntu2

Koodia: [Valitse]
Nokia-N900-02-8:/home/user/MyDocs# qchroot ubuntu.img.ext3 /mnt/ubuntu                                                                    Mounting...
using image file: ubuntu.img.ext3
fs type is ext3
Using ext3 file system
mounting ubuntu.img.ext3 on loop
...ubuntu.img.ext3 mounted on loop0
.
mount: mounting /dev on /mnt/ubuntu/dev failed: No such file or directory
mount: mounting /proc on /mnt/ubuntu/proc failed: No such file or directory
..
mount: mounting none on /mnt/ubuntu/dev/pts failed: No such file or directory
mount: mounting /tmp on /mnt/ubuntu/tmp failed: No such file or directory
mount: mounting /var/tmp on /mnt/ubuntu/var/tmp failed: No such file or director                                                          y
mount: mounting /dev/shm on /mnt/ubuntu/dev/shm failed: No such file or director                                                          y
mount: mounting /sys on /mnt/ubuntu/sys failed: No such file or directory
...
....
mount: mounting /dev/mmcblk0p2 on /mnt/ubuntu/home failed: No such file or direc                                                          tory
mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt/ubuntu/home/user/MyDocs failed: No such f                                                          ile or directory
mount: mounting /var/run/dbus on /mnt/ubuntu/var/run/dbus failed: No such file o                                                          r directory
mount: mounting /var/lib/dbus on /mnt/ubuntu/var/lib/dbus failed: No such file o                                                          r directory
mount: mounting /var/run/pulse on /mnt/ubuntu/var/run/pulse failed: No such file                                                           or directory
Everything set up, running chroot...
chroot: cannot execute /bin/sh: No such file or directory
Nokia-N900-02-8:/home/user/MyDocs#


(Jotain meni vikaan...)14
Hostailen omaa minecraft palvelinta ja samalla palvelimella pyörii eggdrop ircnet botti.
Löyty plugari minecraftiin jolla saan yhdistettyä minecraftin chatin ja irc-kanavan aka pystyn käyttämään bottia suoraan pelistä. Minecraft palvelimella on lisäksi toinen plugari joka kirjoittaa pelaajan nimen ja ajan minuutteina jonka hän on käyttänyt palvelimella as so:
Lainaus
samsunix: 9870
veeti321: 775
levelteacher52: 30
songmiina: 95
jamppara: 5585
findexi: 7210
Tästä juolahti idea tcl scripriin "played" (ominaisuutta jota ei pelissä ole, eikä sitä ole saatavilla plugininakaan) joka kertoo pelaajalle hänen viettämänsä ajan palvelimella. Tyyliin:
Koodia: [Valitse]
!played pelaajan-nimi
<Botti>  PelaajaX - Total time played: xx days, xx hours, xx minutes.

Ohjelmoinista on kokemusta pyöreä nolla joten tarvitsisin tässä nyt viisaampien apua. Tässä vaikka vähän pohjaa millä olen yrittänyt aloittaa:

joo kiitos vaan kaikille avusta.... -_- noh tässä se nyt kuitenkin lopulta on:

Koodia: [Valitse]
##########
# Played 0.1#
 ##########bind pub - played pub:played

proc pub:played {nick host handle chan args} {

        set argument [lindex $args 0]
        set hakunimi [string tolower $argument]
        set pituus [llength $hakunimi]

        if {[llength $hakunimi] < 1 } {
                putserv "PRIVMSG $chan :Argument error! Write: played player_name"
                return
        }        if {[catch {set fp [open "played.txt" "r"]} error]} {
                putserv "PRIVMSG $chan :file played.txt not found"
                return
       }

       set data [read -nonewline  $fp]
       close $fp
       set lines [split $data "\n"]

       foreach line $lines {
               set names [split $line ":"]
               foreach {name value} $names {
                       if {$name == $hakunimi} {
                                putserv "PRIVMSG $chan :$name played time is$value min"
                                return
                       }
               }
       }
        putserv "PRIVMSG $chan :Player $hakunimi not found"
}15
Sisältö:
  • Asiakaskoneet omassa aliverkossa
  • Asiakaskoneet samassa verkossa (siltaaminen)
  • Asiakaskoneet samassa verkossa (siltaaminen wlanilla) kera wlan (wpa2-psk)
  • Mokkula yhteyden jakaminen wifillä
  • Scripti ap-hotspotin käynnistämiseenAsiakaskoneet omassa aliverkossa

Internet
 |
 |
ADSL (192.168.1.1)
 |
 |
Ubuntu palvelin (eth0 192.168.1.33, eth1 192.168.0.1) (dhcp:llä 192.168.0.10 - 192.168.0.210 )
 |
Kytkin
 |
Asiakas 1 - 200

Asetetaan verkkokortit
Koodia: [Valitse]
sudo nano /etc/network/interfaces
Lainaus
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Yhteys DSL paatteeseen
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.1.33
        network 192.168.1.0
        netmask 255.255.255.0
        broadcast 192.168.1.255
        gateway 192.168.1.1

# Laite jolla jaetaan yhteys asiakaskoneille
auto eth1
iface eth1 inet manual
        address 192.168.0.1
        network 192.168.0.0
        netmask 255.255.255.0
        broadcast 192.168.0.255
        gateway 192.168.1.1

Tarkistetaan Dns palvelin
Koodia: [Valitse]
sudo nano /etc/resolv.conf
Lainaus
nameserver 192.168.1.1

Käynistetään verkkopalvelut uudelleen ja testataan Internet-yhteys
Koodia: [Valitse]
sudo /etc/init.d/networking restart
ping google.fi
PING google.fi (209.85.173.94) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lpp01m01-in-f94.1e100.net (209.85.173.94): icmp_req=1 ttl=53 time=48.0 ms
64 bytes from lpp01m01-in-f94.1e100.net (209.85.173.94): icmp_req=2 ttl=53 time=54.6 ms
64 bytes from lpp01m01-in-f94.1e100.net (209.85.173.94): icmp_req=3 ttl=53 time=47.7 ms
^X64 bytes from lpp01m01-in-f94.1e100.net (209.85.173.94): icmp_req=4 ttl=53 time=47.3 ms
^C
--- google.fi ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 47.386/49.441/54.639/3.017 ms

Asennetaan dhcp palvelin.
Koodia: [Valitse]
sudo apt-get install dhcp3-server
Varmuuskopioidaan conffi.
Koodia: [Valitse]
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak
Poistetaan alkuperäinen conffi.
Koodia: [Valitse]
sudo rm /etc/dhcp/dhcpd.conf
Kirjoitetaan uusi.
Koodia: [Valitse]
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
Lainaus
# /etc/dhcp/dhcpd.conf
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.0.1;
option domain-name-servers 192.168.0.1;


ddns-update-style none;
log-facility local7;

# dhcp
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
authoritative;
range 192.168.0.10 192.168.0.210;
}

Määritellään kuuneltavat laitteet
Koodia: [Valitse]
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
Lainaus
INTERFACES="eth1"

Käynistetään / uudelleenkäynnistetään dhcp palvelu
Koodia: [Valitse]
sudo /etc/init.d/isc-dhcp-server restart

Jos Internet-yhteys ei toimi suoraan näillä niin heitä perään pari iptables tulikomentoa:
Koodia: [Valitse]
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Voit myös suorittaa pelkästään iptables komennot ja määrittää ip:n asiakaskoneille käsin.
Vanhemmille versiolle vastaava ohje löytyy tältä langalta


Asiakaskoneet samassa verkossa (siltaaminen)

Internet
 |
 |
ADSL (192.168.1.1) dhcp:llä 192.168.1.50 - 192.168.1.250)
 |
 |
Ubuntu palvelin (eth0 192.168.1.33, eth1 0.0.0.0)
 |
Kytkin
 |
Asiakas 1 - 200

Jos haluat asiakaskoneet samaan verkkoon kuin esim DSL pääte (jossa yleensä myös wlani) on siltaaminen järkevempi (ja helpompi) ratkaisu. (Tosin ketjuun verkottaminen ei ehkä ole hirveän järkevää mutta, nojaa...)

Päivitetään tietokanta ja asennetaan tarvittavat palikat
Koodia: [Valitse]
sudo apt-get update
sudo apt-get install bridge-utils

Muokataan interfaces uuteen uskoon
Koodia: [Valitse]
sudo nano /etc/network/interfaces
Lainaus
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Yhteys DSL paatteeseen
auto eth0
iface eth0 inet manual

# Laite jolla jaetaan yhteys asiakaskoneille
auto eth1
iface eth1 inet manual


#Siltaus
auto br0
iface br0 inet static
        address 192.168.1.33
        network 192.168.1.0
        netmask 255.255.255.0
        broadcast 192.168.1.255
        gateway 192.168.1.1
        bridge_ports eth0 eth1
        bridge_fd 0
        bridge_hello 2
        bridge_maxage 12
        bridge_stp off

Uudelleenkäynistetään verkkopalvelu.
Koodia: [Valitse]
sudo /etc/init.d/networking restart

Asiakaskoneet samassa verkossa (siltaaminen wlanilla) kera wlan (wpa2-psk)
Internet
 |
 |
ADSL (192.168.1.1) dhcp:llä 192.168.1.50 - 192.168.1.250)
 |
 |
Ubuntu palvelin (eth0 192.168.1.33, wlan0 192.168.1.x)
 |
Kytkin
 |
Asiakas 1 - 200


Asennetaan hostapd

Koodia: [Valitse]
sudo apt-get install hostapd
luodaan conffi kansio ja tiedosto

Koodia: [Valitse]
sudo mkdir /etc/hostapd
sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf

Itse käytän wpa2 salausta joten conffi sen mukaan (suosittelen muillekkin)
Koodia: [Valitse]
interface=wlan0
bridge=br0
driver=nl80211
hw_mode=g
channel=11
ieee8021x=0
eap_server=0
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=2
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=1
dump_file=/tmp/hostapd.dump
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface_group=0
ssid=langattomanverkonimi
macaddr_acl=0
auth_algs=1
wpa=2
#wpa_psk=d897a2df7e3b82b8916fd974f11543ff367b824a1d48324db13546f6348dc72c
wpa_passphrase=verkonsalasana #vähintään 7 merkkiä
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP CCMP

Asennetaan dnsmasq dhcp palvelimen tilalle
Koodia: [Valitse]
sudo apt-get install dnsmasq chkconfig
Tehdään conffi

Koodia: [Valitse]
sudo nano /etc/dnsmasq.conf
Koodia: [Valitse]
interface=wlan0
dhcp-range=net:wlan0,192.168.1.100,192.168.1.150,255.255.255.0,1440m
dhcp-option=wlan0,3,192.168.1.1
dhcp-option=wlan0,6,208.67.222.222,208.67.220.220

Luodaan käynistys scripti
Koodia: [Valitse]
sudo nano /usr/bin/ap_ctl
Koodia: [Valitse]
#!/bin/bash

# broadcasting interface
BROADCAST="wlan0"

# receiving interface broadcast is connected to
RECEIVE="eth0"

if [[ $1 == "-0" || $1 == "--start" ]]
 then
 ## start hostapd
 echo "Starting hostapd"
 echo "    You can view the log at /var/log/hostapd.log"

 # launch hostapd daemon
 hostapd -d /etc/hostapd/hostapd.conf > /var/log/hostapd.log &

 ## start dhcp server
 echo "Starting dnsmasq"

 # set IP address
 ifconfig $BROADCAST 192.168.0.1
 sleep 2

 # launch dhcpd3 daemon
 # echo "INTERFACES=$BROADCAST" > /etc/default/dhcp
 # dhcpd3 $BROADCAST &
 dnsmasq

elif [[ $1 == "-1" || $1 == "--stop" ]]
 then
 # send signal 2 to hostapd and dhcpd3
 killall -2 hostapd  dnsmasq

elif [[ $1 == "-2" || $1 == "--ics" ]]
 then
 # create iptables rules
 iptables -A FORWARD -i $RECEIVE -o $BROADCAST -s 192.168.0.1/24 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
 iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE

 # set kernel variable(s)
 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding

 # edit kernel configuration
 cp /etc/sysctl.conf /etc/sysctl.conf.ap_ctl
 echo "net.ipv4.conf.default.forwarding=1" >> /etc/sysctl.conf
 echo "net.ipv4.conf.all.forwarding=1" >> /etc/sysctl.conf

 # restart networking
 /etc/init.d/networking restart

elif [[ $1 == "-3" || $1 == "--noics" ]]
 then
 # remove iptables rules
 iptables -D FORWARD 1
 iptables -D FORWARD 1

 # set kernel variable(s)
 echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/forwarding

 # revert kernel configuration
 mv -i /etc/sysctl.conf.ap_ctl /etc/sysctl.conf

 # restart networking
 /etc/init.d/networking restart

else
 echo $0
 echo "A tool to manage hostapd and dhcpd3"
 echo "Usage:"
 echo "    -0 --start    Start hostapd and dhcpd3"
 echo "    -1 --stop    Stop hostapd and dhcpd3 with signal 2"
 echo "    -2 --ics    Activate internet connection sharing"
 echo "            between specified interfaces"
 echo "    -3 --noics    Undo internet connection sharing settings"
fi

exit 0

Asetetaan scripti suoritettavaksi

Koodia: [Valitse]
sudo chmod +x /usr/bin/ap_ctl
Juoksuta scripti
Koodia: [Valitse]
sudo ap_ctl --start
sudo ap_ctl --ics

Jos otit edeliset suoraan copypastella pitäisi asiakaskoneille näkyä nyt uusi langaton verkko

Jos wpa2 salaus ei jostain syystä toimi niin tässä avoimelle verkolle hostapd conffi:

Koodia: [Valitse]
interface=wlan0
bridge=br0
driver=nl80211
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=2
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=2
dump_file=/tmp/hostapd.dump
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface_group=0
ssid=mun-verkko
hw_mode=g
channel=11
beacon_int=100
dtim_period=2
max_num_sta=255
rts_threshold=2347
fragm_threshold=2346
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wmm_enabled=1
wmm_ac_bk_cwmin=4
wmm_ac_bk_cwmax=10
wmm_ac_bk_aifs=7
wmm_ac_bk_txop_limit=0
wmm_ac_bk_acm=0
wmm_ac_be_aifs=3
wmm_ac_be_cwmin=4
wmm_ac_be_cwmax=10
wmm_ac_be_txop_limit=0
wmm_ac_be_acm=0
wmm_ac_vi_aifs=2
wmm_ac_vi_cwmin=3
wmm_ac_vi_cwmax=4
wmm_ac_vi_txop_limit=94
wmm_ac_vi_acm=0
wmm_ac_vo_aifs=2
wmm_ac_vo_cwmin=2
wmm_ac_vo_cwmax=3
wmm_ac_vo_txop_limit=47
wmm_ac_vo_acm=0
eapol_key_index_workaround=0
eap_server=0
own_ip_addr=127.0.0.1Mokkula yhteyden jakaminen wifillä
(Periaatteessa edellinen ohje pitäisi toimia myös mokkulan kanssa mutta helpoin tapa on käyttää ap-hotspottia)

Internet
 |
 |
USB-Mokkula--Ubuntu wifi-hotspot
                                   |
                                   |
                      Asiakas 1 - 200

Asennetaan dnsmasq.
Koodia: [Valitse]
sudo apt-get install dnsmasq chkconfig
Pakotetaan Network Manager unohtamaan dns asetus
Koodia: [Valitse]
sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
Kommentoidaan rivi
Lainaus
#dns=dnsmasq

Varmistetaan, että dnsmasq kuuntelee paikallista laitetta.
Koodia: [Valitse]
sudo nano /etc/dnsmasq.confLisää tarvittaessa rivi:
Lainaus
listen-address=127.0.0.1

Uudelleenkäynistettään palvelut
Koodia: [Valitse]
sudo restart network-manager
sudo /etc/init.d/dnsmasq restart

Jos ei virheitä: Asennetaan ap-hotspot
Koodia: [Valitse]
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install ap-hotspot

Tai hae ja asenna deb paketti TÄÄLTÄ

Annetaan ap-hotspotille asetukset:
(VARMISTA, ETTÄ VERKKOLAITTEET OVAT PÄÄLLÄ)
Koodia: [Valitse]
sudo ap-hotspot configureAseta laitteet, anna verkon nimi ja salasana.

Käynnistetään palvelu
Koodia: [Valitse]
sudo ap-hotspot startJaettu wifi yhteys pitäisi nyt löytyä.


Liikenteen seuraaminen voidaan suorittaa esim saidarilla (sudo apt-get install saidar)
Koodia: [Valitse]
samsunix@samuliweb:~$ saidar
Hostname  : samuliweb     
Uptime : 4d 12:16:16       Date : 2012-04-23 20:42:46

Load 1    :   0.11   CPU Idle  :  86.68%  Running   :     1   Zombie    :     0
Load 5    :   0.22   CPU System:   3.02%  Sleeping  :   113   Total     :   115
Load 15   :   0.17   CPU User  :  11.31%  Stopped   :     1   No. Users :     2

Mem Total :   4971M  Swap Total:  30568M  Mem Used  : 46.95%  Paging in :     0
Mem Used  :   2334M  Swap Used :      0B  Swap Used :  0.00%  Paging out:    48
Mem Free  :   2637M  Swap Free :  30568M  Total Used:  6.57%

Disk Name      Read         Write         Network Interface        rx        tx
sda              0B        49152B         lo                       0B        0B
                                          eth1                   650B      481B
Total            0B        49152B         eth0                  2916B    26398B
                                          wlan0                  401B      796B
                                          br0                   2675B    25941B
                                          mon.wlan0             1266B        0B

                                          Mount Point            Free      Used


Bonus ap-hotspotin käyttäjille

Scripti jolla ap-hotspot käynistetään bootin yhteydessä:

Kopio ja tallenna seuraava scripti /opt/hotspot.sh

Koodia: [Valitse]
#! /bin/bash/
echo "Käynnistetään Hotspot"
sleep 1
rm /tmp/hotspot.pid
sleep 1
nmcli nm wifi off
sleep 1
rfkill unblock wlan
sleep 1
ap-hotspot start
echo "Suljetaan scripti"
exit

Asetetaan tarvittavat oikeudet

Koodia: [Valitse]
chown root:root hotspot.sh
chmod 4755 hotspot.sh

Lataa ja tallenna tämä tiedosto /etc/init.d/ -kansioon

Asetetaan myös runhotspotille oikeudet

Koodia: [Valitse]
chown root:root runhotspot
chmod 4755 runhotspot

luo vielä yksi scripti vapaavalintaiseen sijaintiin, vapaavalintaisella nimellä (esim /home/<käyttäjä>/documents/scriptit/aphotspot/start.sh)

Koodia: [Valitse]
#! /bin/bash
/etc/init.d/runhotspot start

lopuksi lisää start.sh käynistettäväksi rc.localsiin exitin yläpuolelle (/etc/rc.locals)

esim
Koodia: [Valitse]
/home/<käyttäjä>/Documents/scripts/aphotspot/start.sh
ei ehkä se helpoin tapa mutta todettu toimivaksi.


AP-Hotspot ei toimi ubuntu päivityksen jälkeen:

Downgreidataan Hostapd:

64bit:

Koodia: [Valitse]
cd /tmp
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/wpa/hostapd_1.0-3ubuntu2.1_amd64.deb
sudo dpkg -i hostapd*.deb
sudo apt-mark hold hostapd


32bit:

Koodia: [Valitse]
cd /tmp
wget http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/w/wpa/hostapd_1.0-3ubuntu2.1_i386.deb
sudo dpkg -i hostapd*.deb
sudo apt-mark hold hostapdRuusuja / risuja sekä oppaan kehitykseen liittyvää keskustelua toivotaan.

- Samuli
16
VLC

Käynnistetään vlc
Koodia: [Valitse]
cvlc v4l2:///dev/video0 --sout '#transcode{vcodec=x264{keyint=60,idrint=2},vcodec=h264,vb=200,ab=32,fps=25,width=400,height=226,acodec=mp3,samplerate=44100}:duplicate{dst=std{access=http{mime=video/x-flv},mux=ffmpeg{mux=flv},dst=:8082/stream.flv}'
Jos herjaa jotain (et ole asettanut itsellesi oikeuksia käyttää laitetta) niin fast fix
Koodia: [Valitse]
sudo chmod 777 /dev/video0

1. Luodaan stream kansio www kansion alle
Koodia: [Valitse]
sudo mkdir /var/www/stream
2. Asetetaan käyttäjäoikeudet
Koodia: [Valitse]
sudo chmod 777 /var/www/stream
3. Siirry streams kansioon ja lataa tarvittavat palikat
Koodia: [Valitse]
cd /var/www/stream
wget http://releases.flowplayer.org/flowplayer/flowplayer-3.2.8.zip
unzip *.zip

4. Luodaan html tiedosto streamausta varten
Koodia: [Valitse]
sudo nano /var/www/stream/index.htmlLiitä tämä:
Koodia: [Valitse]
<html><head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">

<script type="text/javascript" src="flowplayer-3.2.6.min.js"></script>

<!-- voit halutessasi poistaa tämän rivin -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

<!-- page title -->
<title>Webcam Stream</title>

</head><body>

<div id="page">

<h1>-=WEBCAM=-</h1>

<p>lol</p>

<!-- Muokkaa href riviä -->
<a
href="http://oman.palvelimen.ip.osoite:8082/stream.flv"
style="display:block;width:400px;height:225px"
id="player">
</a>

<!-- Location of flowplayer -->
<script>
flowplayer("player", "http://your.server.ip.address/stream/flowplayer-3.2.7.swf");
</script>

</div>


</body></html>
avaa selain ja kokeile
http://oman.palvelimen.ip.osoite/stream/

11.04 -> tämä ei ole toiminu itellä enää kunnolla. Streami alkaa vasta kun palvelu lopetetaan joka on vähän... ärsyttävää eikä vastaa tarkoitusta.

Mjpg-Streamer

Koodia: [Valitse]
sudo apt-get install libjpeg-dev subversion
svn co https://mjpg-streamer.svn.sourceforge.net/svnroot/mjpg-streamer mjpg-streamer
cd mjpg-streamer/mjpg-streamer
make clean all
screen -S webcam
sh start.sh
Sulje screeni ctrl + alt + d
aukaise selain ja surffaa http://oma.palvelin:8080
Sivulta löytyy kaikki mitä toivoa voi. kameran hallinta (valoisuus ledin hallinta, kaikki), valmiit Javascriptit jne.


17
Olen tässä nyt paripäivää taninut palvelimen wlan kortin kanssa ja jostain syystä hommat menee vain enemän poskelleen.
Tässä http://www.ubuntugeek.com/how-to-troubleshoot-wireless-network-connection-in-ubuntu.html ja tässä http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=202834 ohjeet joita olen seurannut.

interfaces conffi näyttää tällähetkellä tältä:
Koodia: [Valitse]
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.0.3
        network 192.168.0.0
        netmask 255.255.255.0
        broadcast 192.168.0.255
        gateway 192.168.0.1

# Wlan interface
#auto wlan0
#iface wlan0 inet static
#       address 192.168.1.33
#       network 192.168.1.0
#       netmask 255.255.255.0
#       broadcast 192.168.1.255
#       gateway 192.168.1.1
#       wpa-ssid Latvala
#       wpa-driver wext
#       wpa-ssid Latvala
Koodia: [Valitse]
#       wpa-ap-scan 2
#       wpa-proto RSN
#       wpa-pairwise CCMP
#       wpa-group CCMP
#       wpa-key-mgmt WPA-PSK
#       wpa-psk d897a2df7e3b82b8916fd97***************************13546f6348dc72c

Verkko johon yritetään yhteyttä:

Koodia: [Valitse]
         Cell 02 - Address: 00:22:07:11:33:45
                    Channel:11
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=58/70  Signal level=-52 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
                              24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000098c47f004
                    Extra: Last beacon: 432ms ago
                    IE: Unknown: 000700000000000000
                    IE: Unknown: 010882848B962430486C
                    IE: Unknown: 03010B
                    IE: Unknown: 050400010000
                    IE: Unknown: 2A0104
                    IE: Unknown: 2F0104
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: Unknown: 32040C121860
                    IE: Unknown: DD090010180201F4000000
                    IE: Unknown: DD180050F2020101800003A4000027A4000042435E0062322F00


Koodia: [Valitse]
samsunix@samuliweb:~$ cat /etc/lsb-release; uname -a
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=11.10
DISTRIB_CODENAME=oneiric
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 11.10"
Linux samuliweb 3.0.0-14-server #23-Ubuntu SMP Mon Nov 21 20:49:05 UTC 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

samsunix@samuliweb:~$ lspci -nnk | grep -iA2 net
00:0a.0 Bridge [0680]: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller [10de:0057] (rev f3)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:812a]
        Kernel driver in use: forcedeth
--
01:06.0 Network controller [0280]: Ralink corp. RT2561/RT61 rev B 802.11g [1814:0302]
        Subsystem: D-Link System Inc AirPlus G DWL-G510 Wireless Network Adapter (Rev.C) [1186:3c09]
        Kernel driver in use: rt61pci
        Kernel modules: rt61pci

samsunix@samuliweb:~$ iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off

samsunix@samuliweb:~$ lsmod
Module                  Size  Used by
usbhid                 47198  0
hid                    95463  1 usbhid
snd_hda_codec_hdmi     32040  4
nouveau               728662  1
ttm                    76805  1 nouveau
drm_kms_helper         42558  1 nouveau
drm                   236290  3 nouveau,ttm,drm_kms_helper
ppdev                  17113  0
i2c_algo_bit           13423  1 nouveau
mxm_wmi                12979  1 nouveau
snd_hda_intel          33390  0
wmi                    19256  1 mxm_wmi
snd_hda_codec         104802  2 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel
video                  19412  1 nouveau
snd_hwdep              13613  1 snd_hda_codec
psmouse                73882  0
serio_raw              13166  0
edac_core              53746  0
edac_mce_amd           23709  0
k8temp                 13057  0
parport_pc             36962  1
arc4                   12529  2
rt61pci                32257  0
crc_itu_t              12707  1 rt61pci
rt2x00pci              14578  1 rt61pci
rt2x00lib              50325  2 rt61pci,rt2x00pci
mac80211              462092  2 rt2x00pci,rt2x00lib
cfg80211              199587  2 rt2x00lib,mac80211
asus_atk0110           18078  0
eeprom_93cx6           12725  1 rt61pci
snd_intel8x0           38401  0
snd_ac97_codec        134826  1 snd_intel8x0
i2c_nforce2            13058  0
ac97_bus               12730  1 snd_ac97_codec
snd_pcm                96714  5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_intel8x0,snd_ac97_codec
snd_timer              29991  1 snd_pcm
snd                    68182  8 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer
lp                     17799  0
parport                46562  3 ppdev,parport_pc,lp
soundcore              12680  1 snd
snd_page_alloc         18529  3 snd_hda_intel,snd_intel8x0,snd_pcm
forcedeth              67563  0
sata_nv                32305  2
pata_amd               14121  0

Verkkokorttina on D-linkin Airplus-g dwl-g510 ja parhaimillaan olen käsikopelolla saanut nousemaan kortin verkkoon asti niin että näen mokoman mac osoitteen dsl purkissa mutta mikään ei liiku.

Tällähetkellä tilanne on se että, kun poistan noi kommentit interfaces conffista niin ei toimi edes lanka verkko. Mistähän sitä nyt sitten kannattaisi vikaa lähteä kartoittamaan?Miksei kukaa sanonu että mulla on conffissa dublikaatti?  :(


18
Asensin Ubuntu 11.04 palvelin version ja valitsin lamp palvelimen asennettavaksi valmiiksi.
Kaikki muu toimii hienosti, mutta web palvelin ei suostu yhteistyöhön.

Lisäsin iptablesiin rulen 80 porttia varten kommenolla:
Koodia: [Valitse]
  sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 0/0 --dport 80 --s  yn -j ACCEPTmutta:
Lainaus
samsunix@palvelin:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
 * Restarting web server apache2                                                                                                                                 [ OK ]

samsunix@palvelin:~$ netstat -an | grep "LISTEN"
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::25565                :::*                    LISTEN
tcp6       0      0 :::25566                :::*                    LISTEN
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7716     /var/run/avahi-daemon/socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6600     @/com/ubuntu/upstart
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6619     @/ply-boot-protocol
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     8683     /var/run/mysqld/mysqld.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7668     /var/run/dbus/system_bus_socket
samsunix@samuliweb:~$

Jos olisin jättänyt lampin valitsematta asennuksesta ja olisin asentanut sen jälkeenpäin käsin ei tätä ongelmaa luultavasti olisi. Milläs tuon korjaisi?

19
Olen tässä nyt parin päivän aikana yrittänyt googlettaa ja etsiä yksinkertaista scriptiä jolla saisin Minecraftin käynistymään bootin yhteydessä. Valmis scripti löyty kyllä minecraft wiki sivulta mutta se ei toimi jos palvelimia on useampi. Lisäksi scripti on todella todella pitkä ja monimutkainen (maalikon silmin). Itse haluaisin yksinkertaisen lyhyen scriptin jota voisin soveltaa myös muihin ohjelmiin.
Joko en vain osaa tai java on hankala ajaa muualta kuin ajettavan ohjelman juurikansiosta joten tein /etc/init.d/ kansioon scriptin joka ajaa scriptin kotikansiossani. Tämä ratkaisu toimii, mutta vain melkein.

/etc/init.d/minecraft2 -scripti
Koodia: [Valitse]
#!/bin/bash
sh /home/samsunix/minecraft/s2/runmc.sh

/home/samsunix/minecraft/s2/runmc.sh -scripti
Koodia: [Valitse]
#!/bin/sh
echo "Testi"
screen -S Minecraft2 java -Xms1024M -Xmx1024M -jar minecraft_server.jar nogui

Suorittamalla minecraft2 scriptin saan kyllä tulosteen "testi" mutta palvelin ei lähde päälle.
suorittamalla runmc.sh scriptin saan tulosteen "testi" ja palvelin lähtee päälle? Mutta, missä menee vikaan?

(villi veikkaus on ettei minecraft anna itseään suoritettavan rootina -> mitä pitää lisätä scriptiin että, ohjelma suoritetaan käyttäjänä?)

20
Asentelin unetbootinilla tikulle 11.04 net-install version jolla asensin 64bittisen 11.04 desktopin omalle pöytäkoneelleni. Jostain syystä data ei vain kulje. Tein minecraft palvelimen johon kyllä saan yhteyden (portti 27018) paikallisesti mutta, wlanin kautta tai mokkulalla en. Pikkuläppäriini saan kyllä yhteyden ulkomaailmasta samoilla tekniikoilla ja samaan porttiin mutta, tämä pöytäkone nyt jumittaa oudosti.
Kävin vielä varmuuden varalta puhkomassa iptablesiin reikiä mutta, ongelma ei vain poistu.

Yhteys toimii siis seuraavanlaisti: Palvelin -- N900 -- Internet

- Palvelimessa on puhkottu iptablesiin reikä porttia 27018 varten (vaikka normaalisti ei edes tarvi)
- N900 on asetettu kuuntelemaan gprs laitetta ja ohjaamaan portin 27018 wlaniin palvelimen ip - osoitteeseen

Iptables:

puhelimessa
Koodia: [Valitse]
Nokia-N900:~# iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         
ACCEPT     tcp  --  anywhere             10.201.38.10        tcp dpt:27018
ACCEPT     udp  --  anywhere             10.201.38.10        udp dpt:27018

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         
   

Palvelimella
Koodia: [Valitse]
samsuni@herpderp-diudiu:~/mc$ sudo iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:27018
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:27018

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination         
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:27018
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:27018
samsuni@derderp-diudiu:~/mc$

Pöytäkoneelle ei ole asennettu mitään ohjelmia, palomuureja, etc, etc...
Tuore asennus ja minecraft tiedostot (portable). Ideoita / ajatuksia otetaan vastaan?

ps. Vielä kerran painotan että jos vaihdan tuon läppärin pöytäkoneen tilalle ja teen tismalleen samat asetukset (wlan ip numeroa lukuunottamatta) niin yhteys toimii. Läppärissä on myös tuore 11.04 asennus.

Sivuja: [1] 2 3