Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Aiheet - LittleLion

Sivuja: [1] 2
1
Linux soveltuu erittäin hyvin tiedostojen ja tulostimien jakamiseen ja siihen onkin paljon ohjeita, mutta koska Suomessa suurimmassa osassa yrityksistä on käytössä ns AD ympäristö täytyy tulostimien käyttäminen ja hallitseminen onnistua myös suoraan Windows koneilta käsin, joten ajattelin kertoa kuinka se onnistuu.

1. Liitä Linux AD:n esimerkiksi tämän ohjeen mukaan: HOWTO: Ubuntun liittäminen Active Directoryyn

2. Asennetaan tarvittavat paketit:
Koodia: [Valitse]
sudo apt-get install cupsys

3. Muokkaa tiedostoa /etc/cups/cupsd.conf seuraavasti:

Määritetään cupsin hallintaryhmäksi Domain Admins ryhmä
Koodia: [Valitse]
SystemGroup "AD\domain admins"
Määritetään cups vastaanottamaan saapuva liikenne:
Koodia: [Valitse]
Listen *:631
Sallitaan hallinta paikallisesta verkosta
Koodia: [Valitse]
# Restrict access to the server...
<Location />
  Order allow,deny
  Allow localhost
  Allow from 10.0.0.0/24
</Location>

# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
  Encryption Required
  Order allow,deny
  Allow localhost
  Allow from 10.0.0.0/24
</Location>

# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  AuthType Basic
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  Allow localhost
  Allow from 10.0.0.0/24
</Location>


4. Käynnistetään cupsys uudelleen
Koodia: [Valitse]
sudo /etc/init.d/cupsys restart
Nyt tulostimien hallinta pitäisi onnistua paikallisilta koneilta webbihallinnan kautta osoitteessa: https://linux_koneen_ip_osoite:631 ja konfigurointiin vaadittaviksi tunnuksiksi pitäisi kelvata minkä tahansa Domain Adminin tunnus.


5. Muokataan tiedostoa /etc/samba/smb.conf seuraavasti:

Määritetään tulostuksessa käytettävän cupsys palvelua
Koodia: [Valitse]
printing = cups
printcap name = cups

Jaetaan tulostimet ja tulostin ajurit windows koneille.
Koodia: [Valitse]
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   public = no
   writable = no
   create mode = 0700

[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
   write list = @"AD\domain admins"
write list rivi sallii Domain Adminien lisätä ajureita Linux serverin ajuri jakoon.

6. Lisätään Domain Admins ryhmälle kirjoitusoikeudet ajuri kansioon
Koodia: [Valitse]
chown :"domain admins" /var/lib/samba/printers -R
chmod 0775 /var/lib/samba/printers -R

7. Käynnistetään samba uudelleen
Koodia: [Valitse]
sudo /etc/init.d/samba restart
Nyt AD käyttäjien pitäisi pystyä käyttämään cupsiin määritettyjä tulostimia. Ja Domain Adminien pitäisi pystyä lisäämään Windowsseille jaettavat ajurit Linuxin ajurijakoon.

Ajureiden lisäys onnistuu näin:
1. Mene Windows koneella osoitteeseen: \\linux_koneen_netbios_nimi
2. Avaa kansio Printers and Faxes
3. Paina "tyhjällä" hiiren oikeaa näppäintä ja valitse: Server Properties
4. Drivers --> Add...

2
Tietojen varmistaminen käyttäen software-raid 5:sta ja osiodenhallinta käyttäen LVM2:sta.

Minulle tuli tilanne, että tiedostopalvelimestani alkoi levytila loppua kesken, joten jouduin hankkimaan lisää levytilaa. Samalla halusin, että tuo tietomäärä olisi jotenkin varmistettua ja koska oikea rauta-RAID on todella arvokas päädyin software-RAIDiin.

RAID 5 pakan luomiseen tarvitaan vähintään kolme kiintolevyä, mutta siihen voidaan liittää maksimissaan 32 kiintolevyä ja levytilaa saadaan käyttöön: levyjenmäärä * pienimmän levynkoko - yhden levynkoko jolloin mikä vaan levyistä saa hajota ilman, että tietoja katoaa.

Suurin syy jonka takia päädyin software-RAID 5 + LVM2 yhdistelmään oli tämä: http://scotgate.org/?p=107 blogi kirjoitus jossa kerrotaan kuin Linuxin software-RAID pakkaan voidaan lisätä kiintolevyjä ja venyttää RAID pakka ja LVM osiot sisältämään tuo uusikin levy ilman, että tietoja häviää.

Tässä ohjeessa käytässä on siis kolme sata/scsi-kiintolevyä jotka ovat tyhjiä. (sda, sdb, ja sdc)

Software-RAID 5:n ja LVM2 yhdistelmä koostuu seuraavanlaisista osista:Asennetaan tarvittavat ohjelmat:
Koodia: [Valitse]
apt-get install mdadm lvm2
mdadm pyytää asennettaessa sähköpostiosoitetta johon ilmoitukset levyjen hajomisista laitetaan. Tuota osoitetta voit jälkikäteen vaihtaa kommennolla:
Koodia: [Valitse]
dpkg-reconfigure mdadmtai muokkaamalla tiedostoa: /etc/mdadm/mdadm.conf


Software-RAID 5:n rakentaminen
1. Osioidaan levyt:
Koodia: [Valitse]
fdisk /dev/sda
fdisk /dev/sdb
fdisk /dev/sdc

Eli tehdään jokaiselle levylle yksi primary osioi joka on koko levyn kokoinen.
Tämä onnistuu fdiskissä painamalla: n
Sitten muutentaan osioin tyyppi painamalla: t ja annetaan tyypiksi: fd
Lopuksi tallennetaan muutokset painamalla: w


Tuon jälkeen fdisk -l komennon tuloste pitäisi näyttää jotakuinkin tältä:
Koodia: [Valitse]
Disk /dev/sda: 400.0 GB, 400088457216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1       48641   390708801   fd  Linux raid autodetect

Disk /dev/sdb: 400.0 GB, 400088457216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1   *           1       48641   390708801   fd  Linux raid autodetect

Disk /dev/sdc: 400.0 GB, 400088457216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdc1   *           1       48641   390708801   fd  Linux raid autodetect

2. Rakennetaan RAID 5 "pakka"
Jos laite osoitetta: /dev/md0 ei ole olemassa luodaan se komennolla:
Koodia: [Valitse]
mknod /dev/md0 b 9 0
Luodaan RAID 5 pakka kommennolla:
Koodia: [Valitse]
mdadm --create /dev/md0 --level 5 --raid-devices=3 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1
RAID-pakan rakentumista voit seurata komennolla:
Koodia: [Valitse]
mdadm --query --detail /dev/md0
Asetetaan RAID pakka käynnistymään Linuxin buutin yhteydessä:
Koodia: [Valitse]
mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
RAID pakan rakentumista voit seurata komennolla:
Koodia: [Valitse]
mdadm --detail /dev/md0RAID pakka on suhteellisen hidas RAIDin rakennusvaiheessa, mutta sitä voi käyttää jo silloin.


LVM2:n rakentaminen:

Joissakin Ubuntun versioissa on bugi josta johtuen pvcreate komento ei toimi vaan järjestelmä valittaa, että komento ei ole käytettävissä tässä järjestelmässä. Tämä korjataan komennolla:
Koodia: [Valitse]
sudo cp -r /lib/lvm-200/ /lib/lvm-0

1. Otetataan raid laite (/dev/md0) käyttöön LVM:n fyysiseksi levyksi
Koodia: [Valitse]
pvcreate /dev/md0
2. Tehdään osio ryhmä (volume group) RAID-laitteesta/laitteista
Koodia: [Valitse]
vgcreate oma_volume_grouppi /dev/md0
Joissakin Debianin versiossa tämän komennon antaminen tuottaa tällaista erroria:
Koodia: [Valitse]
/dev/nbd0: read failed after 0 of 4096 at 0: Input/output error
Tuon ongelman pystyy korjaamaan lisää tiedostoon /etc/lvm/lvm.conf filtteri:
Koodia: [Valitse]
filter = [ "r|/dev/cdrom|", "r/nbd*/" ]
3. Luodaan loogiset osiot (logical volumes)
Koodia: [Valitse]
lvcreate -L 20000 -n musiclv oma_volume_grouppi
lvcreate -L 20000 -n videoslv oma_volume_grouppi
20000 on osion koko megatavuina.

4. Luodaan tiedostojärjestelmät osioille
Koodia: [Valitse]
mke2fs -j /dev/oma_volume_grouppi/musiclv
mkreiserfs /dev/oma_volume_grouppi/videoslv

Lisää software-RAIDista löytyy osoiteesta: http://tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html
ja LVM:stä osoiteesta: http://tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/

3
Ubuntun liittäminen Active Directoryyn
Monissa yrityksissä käytetään nykyään Active Directoryä keskitetyyn käyttäjien ja oikeuksien hallintaan. Tästä johtuen ensimmäinen edellytys Linuxin käyttöönottamiseksi edes osassa koneista on, että myös Linux koneet saadaan liitettyä AD:n. Internetissä on paljon ohjeita siihen miten tuo asia toteutetaan, mutta mielestäni niissä ei ole selitetty riittävän tarkasti, että mitä kaikkea Linuxin liittämiseksi AD:n tulee olla kunnossa ja miksi. Yritän nyt tällä howtolla korjata tätä ongelmaa.

Tässä ohjeessa käytetään toimialuetta(domain): ad.firma.fi ja toimialueen ohjauskoneena(domain controller) toimii windows palvelin nimeältään: server1
Huomaa, että konfiguraatio tiedostoissa tekstin koolla on väliä eli jos mallissa joku asetus on kirjoitettu isolla se tulee kirjoittaa isolla.


1. Asennettaan tarvittavat paketit:
Koodia: [Valitse]
apt-get install krb5-user winbind samba ntpdate libpam-modulesKaikki nämä paketit tarvitaan, jotta AD:n liittäminen ja sen osana toimiminen onnistuisivat.

2. Testataan, että DNS kyselyt toimivat molempiin suuntiin. (nimestä IP:ksi ja IP:stä nimeksi)
Koodia: [Valitse]
nslookup server1.ad.firma.fi
Vastauksen pitäisi näyttää jota kuinkin tältä:
Koodia: [Valitse]
Server:         10.0.0.10
Address:        10.0.0.10#53

Name:   server1.ad.firma.fi
Address: 10.0.0.10
AD käyttää DNS:ää nimien selvitykseen ja toimiva DNS palvelin on AD:n elin ehto.

3. Konfiguroidaan Linux päivittämään kellonaika AD-palvelimelta viiden minuutin välein lisäämällä tiedostoon /etc/crontab rivi:
Koodia: [Valitse]
*/5 *   * * *   root    ntpdate server1.ad.firma.fiKerberos authentikointi vaatii, että clientin kellonajan tulee olla riittävän lähellä serverin kellon aikaa. Tästä johtuen kellonaikaa joudutaan synkronoimaan clienteissa serverin aikaan.

4. Konfiguroidaan kerberos laittamalla tiedostoon /etc/krb5.conf rivit:
Koodia: [Valitse]
[libdefaults]
default_realm = AD.FIRMA.FI

[realms]
AD.FIRMA.FI = {
   kdc = server1.ad.firma.fi
   admin_server = server1.ad.firma.fi
   default_domain = ad.firma.fi
}

[domain_realm]
.ad.firma.fi = AD.FIRMA.FI
ad.firma.fi = AD.FIRMA.FI
AD:ssä oikeuksien välitys tietokoneesta toiseen hoidetaan kerberoksen avulla. Siitä johtuen myös Linux kone tulee asentaa käyttämään kerberossia.
Jos olet kiinnostunut siitä mikä kerberos tarkemmin sanottuna on ja mitä se tekee niin kannattaa lukea tämä seminaarityö asiasta: http://www.it.lut.fi/kurssit/01-02/010628000/semmat/Kerberos.pdf

5. Testataan kerberosin toiminta komennolla:
Koodia: [Valitse]
kinit administrator@AD.FIRMA.FIKerberos pyytää administratorin salasanaa ja jos sen syöttämisen jälkeen ei tule virheilmotuksia kerberos authentikointi onnistui ja voit jatkaa kohtaan kuusi.

6. Konfiguroidaan Samba ja Winbind tiedostoon: /etc/samba/smb.conf
Koodia: [Valitse]
[global]
        security = ads
        realm = AD.FIRMA.FI
        workgroup = AD
        idmap uid = 10000-20000
        idmap gid = 10000-20000
        winbind use default domain = yes
        domain master = no
        template shell = /bin/bash
AD käyttää sisäisesti LDAP:ia käyttäjätietojen hallintaan. Käyttäjätietojen hakeminen AD:stä on mahdollista myös LDAP:in avulla, mutta koska se on erittäin monimutkainen konfiguroida on sambaan kehitetty winbind lisäosa joka on tarkoitettu AD:n liittymiseen.

Ylläoleva konfiguraatio siis vain sallii winbind (AD) tunnusten käyttämisen Linuxin palveluille eikä jaa mitään samban avulla, mutta samalla nuo asetus rivit mahdollistavat resurssien jakamisen samballa niin, että AD käyttäjät voivat niitä käyttää.

Testataan samba konfiguraation toimivuus komennolla: testparm jos testparm ei anna virheilmoituksia on samban konfiguraatiotiedosto kirjoitettu oikein (=ei kirjoitusvirheitä).

Käynnistetään samba ja winbind uudelleen, jotta asetukset tulevat voimaan.
Koodia: [Valitse]
/etc/init.d/samba restart
/etc/init.d/winbind restart

7. Liitetään Linux Active Directoryyn
Koodia: [Valitse]
net ads join -U administrator@AD.FIRMA.FI
8. Testataan winbind toiminta.
Komennoilla: wbinfo -u ja wbinfo -g pitäisi näkyä AD:n käyttäjät ja ryhmät jos näin on voit jatkaa kohtaan yhdeksän.

9. Sallitaan Linuxin tarkistaa käyttäjät ja ryhmät käyttäen apuna winbindiä.
Lisätään tiedostoon /etc/nsswitch.conf kahdelle ensimmäiselle riville winbind sanat niin, että nuo rivit näyttävät sen jälkeen tältä.
Koodia: [Valitse]
passwd:         compat winbind
group:          compat winbind

10. Sallitaan Linux koneeseen kirjautuminen AD tunnuksilla
Lisää tiedoston: /etc/pam.d/common-auth alkuun rivi:
Koodia: [Valitse]
auth sufficient pam_winbind.so
Lisää tiedoston: /etc/pam.d/common-account alkuun rivi:
Koodia: [Valitse]
account sufficient pam_winbind.so
Sallitaan AD:n käyttäjien kotihakemistojen luominen lisäämällä tiedoston: /etc/pam.d/common-session alkuun rivi:
Koodia: [Valitse]
session required pam_mkhomedir.so
Luodaan AD:n käyttäjien kotihakemistoille hakemisto:
Koodia: [Valitse]
mkdir /home/AD

Linux käyttää PAM:ia erilaisten authentikointi menetelmien liittämiseksi palveluihin. Eli PAM:in avulla voidaan määrittää mitä authentikointi tapaa mikäkin palvelu käyttää. Jos olet kiinnostunut tietämään tarkemmin mikä PAM on ja miten se toimii kannattaa lukea tämä seminaarityö aiheesta: http://www.it.lut.fi/kurssit/01-02/010628000/semmat/pam.pdf

---
Tämä ohje on käytettävissä lisenssillä GNU Free Documentation License.

EDIT: Lisätty Samba konfiguraatioon idmap rivit.
EDIT2: Lisätty kotihakemisto kansion luominen
EDIT3: Lisätty /etc/pam.d/common-account tiedoston muokkaus

4
Innostuin niin tuosta Ubuntu tutuksi wikikirjasta, että ajattelin kirjoittaa sinne tällaisesta aiheesta.

Itselläni on käytössä 64-bittinen Ubuntu ja olen nyt törmännyt ainakin seuraaviin ongelmiin:

- Suljetut ajurit (ainakaan ATI. NVIDIA:sta en tiedä) eivät toimi kovinkaan hyvin. Avoimet radeon, ati ja nv ajurit toimivat, mutta uudemmilla korteilla menettää samalla 3D-kiihdytyksen. Ratkaisu käyttää Intelin tai VIA:n UniChrome piirillä varustettuja näytönohjaimia. Niille saa OpenSource ajurit.

- Suljetut kodekit:
     - Flash Adoben suljettu flashia ei saa 64-bittiseen versioon. Avoimen lähdekoodin libflash-mozplugin toimii hyvin.
     - Javan 1.5 sarjan selain pluginia ei ole saatavilla. 1.4 sarjalainen näyttää toimivan paketista: j2re1.4-mozilla-plugin


Minkä muiden asioiden kanssa teillä on ollut ongelmia käytettäessä 64-bittistä järjestelmää?

5
Ubuntu tietokoneissa / Keskitetty authentikointi
« : 02.08.06 - klo:11.06 »
Eli käytössä on useita serveritä joihin kuhunkin käyttäjät voivat ottaa yhteyttä ssh:n, imap:in, yms... palveluiden kautta. Haluttaisiin kuitenkin, että kaikkien servereiden käyttäjä/ryhmä tietokannat ja salasanat olisivat yhdessä paikassa. Mikä olisi paras toteutus tapa tähän? Ja mitä etuja kustakin toteutus tavasta olisi. Mysql serveri löytyy jo ennestään joten sen käyttö olisi mahdollista, mutta uuden ldap tai NIS -serverin pystytyskään ei ei ole pois suljettu vaihtoehto.

Olen nyt törmännyt ainakin näihin:
pam + mysql
pam + mysql + nss
pam + ldap
NIS

Ja jos joku tietää hyviä ohjeita näiden asennukseen niin linkkejä voi laittaa tulemaan.

6
Yleistä keskustelua / Parannusta HOWTO systeemiin.
« : 26.07.06 - klo:13.58 »
Foorumin kasvaessa olen huomannut seuraavanlaisia ongelmia koskien HOWTO -aluetta.

1. Ohjeet vanhentuvat. Alueella paljon, hoary ja breezy ohjeita.
2. Alueella sekaisin, Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, yms .. ohjeita.
3. Ohjeet on pikaisesti kyhättyjä(sisältävät virheitä) eikä niitä päivitetä.


Niinpä ehdoittaisin tällaisia ratkaisuja.

1. Tehdään oma alue vanhoille ohjeille jonne ne voidaan sijoittaa. Kaikkein vanhimmat ja turhaksi koetut voidaan myös poistaa. Sekä sellaiset ohjeet joiden toteutus on muuttunut paljon Dapperissa verrattuna vanhempiin versioihin voidaan kirjoittaa uusiksi.
2. Tehdään oma alue Kubuntu, Xubuntu, yms... ohjeille.
3. Tehdään oma alue ohjeen tyngille tai laitetaan ohjeisiin [kesken] lisäys otsikkoon. Käyttäjät voivat sitten lisätä parannusehdotuksia ja kommentteja ohjeista. Ja julkaistaan ohjeet valmiiksi vasta kun ne oikeasti sitä ovat ja sammalla poistaa ne kommentit joiden mukaiset korjaukset ohjeeseen on jo tehty se helpottaa ohjeiden ja niihin lisättyjen kommenttien läpi lukemista.


Mitä muuta HOWTO-systeemissä pitäisi parantaa? Miltä tällaiset parannusehdotukset kuullostaisivat?

7
Ubuntu tietokoneissa / Evolutioniin teemoja?
« : 08.06.06 - klo:14.49 »
Onko kukaan löytänyt teemoja evolutiooniin tai siis sellaista teema/ikoni pakettia joka vaikuttaa myös evolutioniin.
Evolution kun näyttäisi tukevan sellaista ominaisuutta, mutta en löytänyt yhtään järkevän näköistä teemaa.

En nimittäin pidä evolutioniin vakio teemasta/kuvakkeista.

9
Vaikka "Yleistä keskustelua"-alueen kuvauksessa lukee, että täällä voi keskustella aiheen vierestäkin, se ei tarkoita sitä että tämä olisi varma valinta alueeksi aiheelle, josta ei ole aivan varma.

Ajan tässä nyt takaa sitä, että alueelle on viime aikoina tullut aika paljon viestejä jotka selvästi kuuluvat Ubuntu Linux -alueelle.

Eli niitä ketjuja, jotka käyvät jonnekin muulle alueelle, ei saa laittaa tänne vaan ne pitää laittaa niille varatulle alueelle. Tällä varmistetaan tietojen löytyminen ja vähennetään moderaattoreiden hommia, kun viestiketjuja ei tarvitse jatkuvasti olla siirtämässä.

10
Olen täällä foorumilla huomannut, että aika monella on ollut ongelmia Ralink:in WLAN-korttien kanssa vaikka niiden pitäisi olla parhaiten Linuxilla toimivia WLAN-kortteja. Tämä ongelma johtuu suurelta osalta siitä, että Ralink:iltä on tullut uusia piiriä ulos ja vanhatkin ovat muuttuneet, joten Ubuntun mukana tulevat ajurit eivät ole tarpeeksi uusia toimiakseen näiden piirien kanssa. Suurin ongelmahan tässä on se, että ajureiden kääntäminen vaatii käännös työkalut ja niiden asentaminen on vähän hankalaa ilman verkkoa.


Normaali tilannehan on se, että käyttäjä ei tiedä mikä kortti koneessa on tai ainakaan mitä piiriä se käyttää. Niinpä se pitää selvittää ensimmäiseksi. Sen selvittämiseksi joudut ensin käynnistämään konsolin. (Löytyy Gnome:n valikosta nimellä Terminal ja KDE:n valikosta nimellä Konsole) Kirjoita konsoliin komento: lspci ja etsi rivi, jossa puhutaan jotain WLAN-kortistasi. Jos piirisarja on rt2400, rt2500, rt2561 tai rt2570 tämä ohje on sinua varten.


Aluksi tarvitset käydä jollakin tietokoneella jossa internetti toimii ja latamaan seuraavat paketit: http://koti.mbnet.fi/littleli/ubuntu/breezy-extra-drivers/ralink_wlan_drivers.tar.gz ja http://fi.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/linux-source-2.6.12/linux-image-2.6.12-10-386_2.6.12-10.30_i386.deb siirrä ne Ubuntu koneellesi USB-tikulla tai cd:llä.

Ubuntun Breezyn (32-bit) oletus kernelihän on 2.6.12-9-386, mutta koska Ubuntu päivittää sen kuitenkin heti, kun verkko saadaan kuntoon versioon: 2.6.12-10-386 joten se kannattaa tehdä jo ennen ajureiden asennusta. Se onnistuu asentamalla aikaisemmin latamasi paketti: linux-image-2.6.12-10-386_2.6.12-10.25_i386.deb ja asentamalla se konsolissa komennolla: sudo dpkg -i linux-image-2.6.12-10-386_2.6.12-10.25_i386.deb komento pyytää salasanaa, joten anna sille oma salasanasi. Nyt käynnistä koneesi uudelleen ja valitse käynnistys valikosta (GRUB) rivi: Ubuntu, kernel 2.6.12-10-386


Kopioi ajuri paketti cd:ltä omaan kotihakemistoosi. Paketin nimi on: ralink_wlan_drivers.tar.gz

Seuraavaksi asennetaan ajurit kirjoittamalla seuraavat komennot konsolissa:
tar -zxf ralink_wlan_drivers.tar.gz purkaa ajuri paketin
cd ralink_wlan_drivers Mennää ajuri kansioon.
sudo ./install.sh Asennetaan ajurit.


Nyt ajurit on asennettu ja voit ladata ne komennolla: sudo modprobe ajurin_nimi jossa ajurin_nimi korvataan ajuri paketin nimellä. Nimet menevät seuraavasti:
Piirisarja   Ajuri
rt2400      rt2400
rt2500      rt2500
rt2561      rt61
rt2570      rt2570

Lisäksi kannattaa ajaa komento: echo ajurin_nimi |sudo tee -a /etc/modules jolloin se asettaa tuon ajurin latautumaan aina käynnistettäessä.


Sitten pitää langaton yhteys konfiguroida. Tässä vaiheessa tarvitset tietää: langattoman verkon nimen, käytetäänkö salausta ja jos käytettään niin mitä salausta (WPA/wep), tuleeko ip-osoitteet dhcp:ltä(automaattisesti) vai tarvitsetko asettaa ne käsin.

1. Helpompi tapa
Useimmat kortit voit konfiguroida ottamalla Gnomessa: System -> Administration -> Networking ja asettamalla langattoman verkon asetukset. Laite on yleensä ra0

2. Vaikeampi tapa
Jos tuo tapa ei onnistu joudut asettamaan verkkoasetukset käsin. Se onnistuu muokkamalla tiedostoa /etc/network/interfaces ja lisäämällä sinne rivit:
Koodia: [Valitse]
auto ra0
iface ra0 inet dhcp
jolloin ip-osoitteiden tulee tulla dhcp:ltä jos ne pitää asettaa käsin ne pitää laittaa tuohon tiedostoon.

Varsinaiset langattoman verkon asetukset tulee määrittää tiedostoon: /etc/Wireless/RT2500STA/RT2500STA.dat kaikilla muilla piireillä paitsi rt2561, jolla ne täytyy laittaa tiedostoon: /etc/Wireless/RT61STA/rt61sta.dat

Ohjeet tuon tiedoston konfigurointii löydät tästä ohjeesta kohdasta: "File: Configuration File: RT2500STA.dat"

Lopuksi verkko tulee vielä käynnistää uudelleen komennolla: sudo /etc/init.d/networking restart

HUOM! tämä ohje toimii vain 32-bittisen Ubuntun PC-version kanssa, jos sinulla on käytössä joku muu Ubuntun versio ja tarvitset apua Ralink:in korttisi kanssa laita viestiä tänne foorumille.

Tässä ohjeessa asennettavat ajurit ovat minun kääntämiäni 8.1.2006 joten jos niissä ongemia laittakaa viestiä suoraan minulle.

11
Törmäsin tuossa kerran ongelmaan, koneella pari sataa digikuvaa eikä ollut mitään tietoa milloin mikäkin oli otettu. Ja kaiken lisäksi vielä usealla erimerkkisellä kameralla otettuja kuvia.

Kun rupesin asiaa selvittämään huomasin, että digikamera tallentaa kuvien mukaan EXIF-tagin josta näkee milloin kuvat on otettu. Niinpä tein perl-skriptin joka nimeää nuo kuvat päivämäärän mukaiseen järjestykseen. Ajattelin laittaa skriptin tännekkin, jos siitä olisi jollekkin muullekkin hyötyä.

Skripti tarvitsee toimiakseen perl-base ja universestä löytyvän exif paketit.

Koodia: [Valitse]
#!/usr/bin/perl
# Digikuvien nimeäminen EXIF tiedon päivämäärän mukaan.
#
# 2005 LittleLion
# Lisence http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt

$movefolders=1; # Siirretäänkö tiedostot päivämäärän mukaisiin kansioihin
$images="*.JPG *.JPEG *.jpg *.jpeg"; # Etsittävät tiedostotyypit (huomaa kirjainkoko)
$imgfolder="images"; # Kansio josta kuvat löytyvät

#### Varsinainen koodi alkaa #####
@names=`exif $imgfolder/$images`;
@files=`cd $imgfolder && ls $images 2> /dev/null`;
$y=0;
# Luetaan rivit taulukosta
for ($i=0; $i < @names.''; $i++) {

  # Etsitään rivi josta löytyy kellon aika tiedot
  if ($names[$i] =~ s/^Date and Time \(origi\|//) {
    $names[$i] =~ s/ /:/;
    $names[$i] =~ s/ //g;
    $names[$i] =~ s/\n//;
   
    # Pätkitään päivämäärä ja kello aika osiin.
    @fields = split /:/, $names[$i];

    # Kootaan tiedostonimi
    # field muuttujan rakenne:
    #   0           1           2      3        4           5
    # vuosi kuukausi päivä tunti minuutti sekuntti
    $filenames[$y] = "$fields[0]-$fields[1]-$fields[2]_$fields[3]-$fields[4]-$fields[5].jpg\n"; # Tiedostojen nimeäminen
    $day[$y] = "$fields[0]-$fields[1]-$fields[2]"; # Kansioiden nimeäminen
    $y++;

  }
}

if (@filenames.'' != @files.'') {
  print "Päivämäärien ja tiedostojen määrä ei täsmää. Lopetetaan...\n";
  exit 1;
}

chdir $imgfolder;
for ($i=0; $i < @filenames.''; $i++) {
  $files[$i] =~ s/\n//;

  if ($movefolders == 1) {
    mkdir $day[$i] || die "Kansiota ei voitu luoda";
    `mv $files[$i] $day[$i]/$filenames[$i]`; # Nimetään tiedostot uudelleen ja siirretään ne kansioihinsa :D
  }
  else {
    `mv $files[$i] $filenames[$i]`; # Nimetään tiedostot uudelleen :D
  }
}

Kommentteja ja parannusehdotuksia otetaan vastaan. Toivottavasti jollekkin on tästä hyötyä.

EDIT: Lisätty mahdollisuus päivämäärien mukaiseen kansiointiin.

EDIT2:
Tiedossa olevat bugit:
1. Jos kuva kansiossa on kuvia, joissa ei ole EXIF-tagia tulee erroria.
2. Jos kuva kansiossa on useita kuvia, jotka on otettu samana päivänä sekunnilleen samaan aikaan ne häviävät tämän skriptin ajettaessa. (esim kopiot samasta kuvasta tai alkuperäinen ja muokattu versio samasta kuvasta) Kansioon jää kuva joka on aakkosjärjestyksessä jälkimmäisenä.

12
Ubuntu tietokoneissa / LP-levyt FLAC muotoon
« : 20.11.05 - klo:13.43 »
Eli kaverilla on alkamassa astetta isompi projekti, kun 300 LP-levyä pitäisi saada digitaaliseen muotoon.
Kohde formaatiksi suunnitelimme vähän FLAC-muotoa.

Riittääkö 44kHz ja 16-bittiä?


Löytyykö jostakin ohjelmasta sellainen ominaisuus, että se osaisi katkoa LP-levyltä nauhoitetun koko levyn puolen kappaleisiin tyhjien (ei ääntä) kohdalta automaattisesti?
Vai onko kappaleisiin jakaminen pakko tehdä käsi pelissä?

Onko tuossa hommassa jotain muutakin mitä kannattaa ottaa huomioon? Millä ohjelmalla nauhoittaminen kannattaisi tehdä?


Onko millään levy-yhtiöllä olemassa palvelua, että sieltä saisi pientä korvausta vastaan levyt CD tai yms muodossa jos itsellä on olemassa levystä LP-versio, ettei tarvitsisi itse rueta noita nauhoittelemaan?

13
Lueskelin tuossa uusimmasta Mikrobitistä (MB 11/2005) ergonomiaa käsittelevää artikkelia ja ajattelin, että voisi tähän oman työpisteen ergonomiaankin kiinnittää vähän huomiota.

Ajattelin aloittaa tuolin vaihtamisella. Erityisesti mielenkiintoni herätti monessa paikassa kehutut satulatuolit, mutta
huomasin, että niitäkin on olemassa monta eri merkkiä ja mallia. Halvimmat alkoivat n. 200e:stä ja kalleimmista saa pulittaa yli 600e.

Niinpä ajattelin kysyä, että onko kenelläkään täällä pyörivistä käytössä satulatuolia? Merkki, malli, paljonko maksoi? Oletko ollut tyytyväinen?
Toki jos jollakulla on joku muunkinlainen tuoli josta on tykännyt kovasti saa siitäkin kertoa täällä.

14
Ubuntu tietokoneissa / LCD-näytön ohjaus Linuxilla
« : 10.11.05 - klo:15.42 »
Löysimpä tuossa siivotessani tällaisen LCD-näytön.

Alunperin olin suunnitellut käyttäväni sitä wintoosan kanssa, mutta koska olen jo siirtynyt Linuxin käyttäjäksi tarvitsisin
tietää millä ohjelmalla tuollaista näyttöä voi ohjata Linuxissa.

Näytön käyttämistä wintoosassa on esitelty esim täällä: http://www.muropaketti.com/artikkelit/kotelot/lcd4x20/index.phtml
(oma näyttöni on juuri samaa mallia, kuin tuossa artikkelissa)

15
Yleistä keskustelua / Mitä uskallat asentaa koneeseesi?
« : 29.10.05 - klo:03.21 »
Olen huomannut täällä foorumilla sellaisen hälyttävän piirteen, että jos joku tarvitsee Ubuntuunsa
paketin mitä ei repositiosta löydy heittävät ihmiset rohkeasti vaan jonkun linkin josta löytyy
deb-paketti kyseisestä sovelluksesta.(myönnän toki, että olen itsekkin siihen sortunut) Tietämättä
sen kummemmin kuka paketin on tehnyt ja voiko kyseiseen henkilöön luottaa? Olen tässä tutustunut
vähän syvemmin deb-pakettien toimintaan ja huomannut, että niihin voi sisällyttää melkein mitä tahansa.


Joten nytpä kysynkin teiltä. Uskallatko asentaa tämän paketin koneellesi:
http://koti.mbnet.fi/littleli/asenna_jos_uskallat-1.0+debian1.deb

Niin nyt kun otin asian puheeksi niin monikin alkoi varmasti epäröimään. Vai olenko väärässä?
Ja epäröintiä varmastikkin lisää se, että paketin nimi on: asenna_jos_uskallat-1.0+debian1.deb


No kuinka sitten varmistua siitä mitä uskaltaa asentaa ja mitä ei? 100%:n varmahan asiata ei voi
koskaan olla, mutta yleensä tunnetut julkaisijat, jotka antavat itsestään rohkeasti tietoa ovat
mielestäni ylempänä luotettavien listalla.


Jottei ketään jäisi häiritsemään tuo tekemäni paketti, että uskaltaako sitä asentaa vai ei.
Ja mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään, jos sen asentaa niin kerrompa pari juttua. Kun lataat tuon
tai jonkun muun paketin koneellesi voit tutkia mitä sen tekijä on kertonut siitä komentamalla:
Koodia: [Valitse]
dpkg -I paketin_nimi.deb
Ja halutessasi voi purkaa paketin näin:
Koodia: [Valitse]
mkdir purettu
dpkg -x paketin_nimi.deb purettu/
dpkg --control paketin_nimi.deb purettu/DEBIAN
Ja tutkia sitten tuota purettu kansion sisältöä. Tuolla lailla saat selon myös tuosta minun tekemästäni
paketista.


Tarkoituksenani ei ole pelotella ketään niin, ettei kukaan uskaltaisi enää mitään koneelleen asentaa
vaan vain muistuttaa ihmisille, että kannattaa miettiä sitä omaa tietoturvaa myös tässä asiassa.

16
Hoary:n päivittämisessä Breezy:ksi on valitettavan monella ollut ongelmia, joten koitan tässä kertoa
mitä kannattaa ottaa huomioon, jotta päivitys menisi läpi onnistuneesti.

Jos olet asentanut jotain paketteja backportsilta poista ne ensiksi. esim. w32codecs, libdvdcss3, java, yms...
sudo apt-get remove w32codecs libdvdcss3
Myös käsin käännetyt ja asennetut paketit kannattaa poistaa ja kääntää uudelleen päivityksen jälkeen.
Ja jos käytössä itse käännetty kerneli kannattaa asennuksen ajaksi buutata "normaali" kernelillä.

Seuraavaksi ota varmuuskopio tiedostosta /etc/apt/sources.list:
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_hoary

Muuta /etc/apt/sources.list tiedosto näyttämään tältä. esim geditillä.
sudo gedit /etc/apt/sources.list

Tyhjennät tiedoston ja liität sinne seuraavat rivit:
Koodia: [Valitse]
deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted

deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy-updates main restricted

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted


# Jos sinulla oli ennen universe repositio käytössä poista kommentti merkki (#) seuraavista riveistä.
#deb http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy universe
#deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy universe
#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security universe


# Jos sinulla oli ennen multiverse repositio käytössä poista kommentti merkki (#) seuraavista riveistä.
#deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu breezy multiverse
#deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu breezy multiverse
#deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security multiverse
#deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security multiverse
Ja muista tehdä tuolla kommenteissa pyydetyt muutokset mahdollisista ennen olleista universe ja multiverse repositioista

Monilla on ollut päivityksen jälkeen ongelmia X:n kanssa. Varmistaaksemme, että X:ä
päivittyy oikein kannattaa se sammuttaa päivityksen ajaksi. Eli kirjaudu ulos, paina näppäimiä:
crtl + alt + F1
kirjaudu konsoliin ja komenna:
sudo /etc/init.d/gdm stop

Sitten vain päivittelemään eli komenna konsolissa:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get upgrade


Ja jos jossain noista tulee erroria niin älä mene pidemmälle vaan selvitä ensin mistä errori
johtuu esim kysymällä täältä foorumilta. Mutta jos menee ilman erroreita niin sitten vain buuttia kehiin eli:
sudo reboot

Ja moni haluaa varmaankin takaisin nuo entiseltä backportsilta asennetut paketit. Se onnistuu näin:
HUOM! Tämä pakettilähde ei kuulu virallisiin Ubuntun pakettilähteisiin. Käytät sitä omalla vastuullasi.

Lisää /etc/apt/sources.list tiedostoon rivit:
Koodia: [Valitse]
deb http://seveas.ubuntulinux.nl/ breezy-seveas breezy-extras
deb-src http://seveas.ubuntulinux.nl/ breezy-seveas breezy-extras

Ja käskyttää konsolissa:
Koodia: [Valitse]
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 1135D466
gpg --export --armor 1135D466 | sudo apt-key add -
Jolloin tuo pakettilähde lisätään luotettujen listaan.

Ja sitten vain:
sudo apt-get update
ja
sudo apt-get install w32codecs

Jos ohjeessa jotain tyhmää, väärää tietoa tai puutetta niin laittakaa tähän jatkoksi viestiä niin
päivitellään tätä ohjetta sitä mukaa.

PS. Ja tämä varmaankin kannattaa tulostaa, kun sieltä konsolista ei pääse tarkistamaan, että mikä se komento olikaan.

Toivottavasti tästä jollekkin apua ;D

17
Sellaisissa paikossa missä on käytössä 5 tai usempia koneita varustettuna samalla Ubuntu:n versiolla
alkaa tuntua tyhmältä ladata jokaiseen erikseen päivitykset julkiselta palvelimelta. Tämä skripti ladata ja osaa pitää rsynciä apuna käyttäen pävitykset ajantasalla siihen määritetyssä kansiossa. Eli tämän kun laittaa cronilla vaikka kerran päivässä menemään läpi niin pysyy päivtykset ajantasalla. Tuo kansio sitten jaetaan lähiverkossa, joko ftp:llä tai http:llä muille koneille.

Skripti vaatii toimiakseen debmirror ohjelman, sekä seuraavien komentojen ajamisen koneessa kerran:
Koodia: [Valitse]
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 437D05B5
gpg --export --armor 437D05B5 | sudo apt-key add -
Tällöin tuo pakettilähde asetetaan luotetuksi ja debmirror suotuu toimimaan.

Koodia: [Valitse]
#!/bin/sh
# 2005 LittleLion
# Lisence http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt

# Ei ladata lähdekoodeja
OPTIONS="--nosource"
# Käytetään methodi (rsync/ftp/http) tiedostojen päivittämiseen
METHOD="rsync"
# Käytettävä serveri
HOST="se.archive.ubuntu.com"
# Kansio josta päivitykset löytyvät palvelimelta
DIR=":ubuntu"
# Ladataan vain breezy version paketit
DIST="breezy"
# Ladattavat paketti tyypit
SECTIONS="main,restricted"
# Ladataan vain i386 arkkitehtuurin paketit
ARCH="i386"
# Kansio johon lokitiedostot tallennetaan
LOGDIR="/var/log"
# Kansio johon haetut paketit tallennetaan
DESTDIR="/var/www/ubuntu"

##################
debmirror $OPTIONS -h $HOST -e $METHOD -r $DIR -d $DIST -s $SECTIONS -a $ARCH $DESTDIR \
-p -v 2> $LOGDIR/debmirrorscript-errors.log 1> $LOGDIR/debmirrorscript-progress.log

Ja jos tuo jaetaan vaikka apache2:lla niin client koneiden /etc/apt/sources.list tiedosto voidaan korvata vaikkapa
tällaisella tiedostolla:
Koodia: [Valitse]
deb http://10.0.0.10/ubuntu breezy main restricted
deb-src http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu breezy main restricted

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu breezy-security main restricted
Jossa tuo 10.0.0.10 on oman päivityspalvelimen osoite.

Näitä mirrori skriptejähän on pilvin pimein, mutta suurin osa niistä mirroroi kaikki versiot distrosta.
Ja se vaatii erittäin paljon kovalevy tilaa ja suhteellisen nopean netti yhteyden.

18
Ubuntu tietokoneissa / Kryptattu kovalevy / osio
« : 13.10.05 - klo:22.54 »
Onkos kukaan koskaan käyttänyt tai testannut koneessaan kryptattua (lue: salattua) kovalevyä tai osoita? Mitä kryptaus ohjelmaa käytit? Entä algoritmia? Avaimen pituus?

Itsellä on tällä hetkellä Debian serverissä 300 Gt kryptattua levy tilaa. Käytössä loop-aes 256-bittisillä aes avaimilla. Buutin jälkeen täytyy ajaa itse tekemäni mount skripti, joka lukee avaimet USB-muistilta ja avaa osion ensin loop-laitteeksi, josta se sitten mountataan kansioon. Voin laittaa ton skriptin tänne, jos joku tarttee.

19
Yleistä keskustelua / Avoimet tiedostotyypit
« : 13.10.05 - klo:16.31 »
Olen huomannut, että monille suljetuille tiedostotyypeille on kehitetty avoimia vaihtoehtoja. Kaikille en sellaisia kuitenkaan ole löytänyt, joten kysyn mitkä avoimet tiedostotyypit vastaavat suljettuja. Ja tarvitsen nyt sellaisia, jotka on tuettu sekä Linuxissa, että Wintoosassa.

Tälläisia ovat ainakin: rar, zip

tar.gz ja tar.bz2 paketit kyllä aukeavat wintoossa ainakin winrarilla, mutta voiko niitä jollakin pakatakkin siellä. Lähinnä graafisella softalla.

EDIT:
GnuWin32 projekti näyttää kääntävän Linuxin konsoli sovelluksia wintoosalle, joten siltä löytyvät myös nuo tar, gzip ja bzip2, mutta onko noille olemassa myös winkku maailmassa toimivaa guita?

Toinen juttu mikä on tällä hetkellä tehokkain pakkaus muoto? Winkku maailmassa se on vissiin rar tai ace ja Linux maailmassa tar + bzip2 yhdistelmä. Mutta kumpi on tehokaampi rar vai bzip2?

20
Oiskohan aiheelista jos TimoJyrinki laittas tuonne Ubuntu Linux osioon yleisohjeen siitä mitä kannattaa kertoa kysyessään kokeneemmilta. Niin ei tarvitsisi aina pyytää näitä perusjuttuja.

Esim näin.

1. Kerro käytätkö hoarya vai breezyä, jos järjestelmäsi on 64-bittinen kannattaa siitäkin mainita.

2. Jos kysymyksesi koskee laite vikaa/ongelmaa liitä kysyksesi mukaan lspci ja dmesg käskyjen tuostamat rivit, jotka koskevat laitettasi. Sekä laitteen TARKKA merkki ja malli.

3. Jos löydät samaa ongelmaa käsittelevän sivun esim googlella, mutta et ymmärrä sitä kannattaa linkki siihenkin lisätä.

4. Verkko ongelmissa ifconfig:in tuloste. cat /etc/resolv.conf:in tuloste. Onko kiinteä IP vai DHCP? Yhteystyyppi LAN, ADSL, modeemi, ISDN, WLAN, yms? WLAN kyseessä olessa myös iwconfig:in tuloste.

5. Jos yrität asentaa jotain win peliä/ohjelmaa emulaattorin päälle kannattaa mainita mikä peli/ohjelma ja mikä emulaattori.

Muutenkin kannattaa mainita kaikkia mitä asiasta tiedät.

EDIT: Tämä onkin ilmestynyt tänne: http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?topic=516.0
Ja tämän foorumin ylläpitäjän nimi oli väärin kirjoitettu. Sori mulla on vissiin vähä lukihärö.

Sivuja: [1] 2